DDG (4-20mA)

Опис на серијата

Конструкција

-

Опрема/функција

Сензорот за диференцијален притисок (DDG) го претвора хидростатичкиот диференцијален притисок, на пример, пумпа во цевковод, во електричен сигнал. Таквиот сигнал може да се процени од страна на управувачката единица, на пример, WILO контролен уред, за следење на потребата во постројката и приспособување со помош на пумпата.

Сензорот за диференцијален притисок се поврзување со мерните точки преку бакарна цевка со Ød =6 mm. Приклучоците се изведени како компресиски фитинзи.

Сензорот може да се фиксира со околните елементи за прицврстување.

Технички податоци

Технички податоци

Макс. работен напон: 15 - 30 V DC

Номинален напон: 24 V DC

Струен излез: 4 - 20 mA

Вид на заштита: IP 55

Мерно подрачје на притисокот:

DDG 10: 0 до 1,0 bar

DDG 20: 0 до 2,0 bar

DDG 40: 0 до 4,0 bar

DDG 60: 0 до 6,0 bar

DDG 100: 0 до 10,0 bar

Температури

  • Температура на медиум: -+20 °C до +80 °C
  • Температура на околината: 0 °C до +70 °C
  • Температура на чување: -30 °C до +80 °C

Заштита од притисок

  • Статична за прекумерен притисок: 21 bar
  • Динамичка за прекумерен притисок: 2,5 x pmax

Превисокиот притисок треба да се избегне механички.

Подрачја на примена

Соодветно за сите проточни типови на медиуми, како вода за греење, вода со вискозни делови, вода за ладење или ладна вода.

Овој сензор не е наменет за замастени медиуми.

Серија

DDG (4-20mA)

Производ

PDF: DDG (4-20mA)

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај