Economy CO-Helix V…/CE 5202/2/CE

Податочен лист

Дозволено подрачје на примена
 • Макс. температура на медиум
  0 °C
 • Макс. температура на околината
  0 °C
 • Макс. работен притисок
  16 bar
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_outlet/dimconnection_text%%
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  %%getR=./hydraulic/manifold/connection_standard_inlet/dimconnection_text%%
 • Број на резервни пумпи
  %%getR=./hydraulic/equip_number_standby_pumps%%
 • Број на работни пумпи
  3
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  %%getR=./hydraulic/motor/elec_mains%%
 • Толеранција на напон
  %%getR=./hydraulic/motor/elec_A_voltage_tolerance%%
 • Класа на изолација
  %%getR=./hydraulic/motor/prot_insulation_class%%
 • Вид на заштита
  %%getR=./hydraulic/motor/prot_ip_class%%
 • Механичка номинална моќност
  0.00 kW
 • Номинална струја
  0.00 A
 • Ефикасност на мотор ηm 50 %
  0
 • Ефикасност на мотор ηm 75 %
  0
 • Ефикасност на мотор ηm 100 %
  0
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  %%getR=./hydraulic/pump_housing/material/_name%%
 • Вратило
  %%getR=./hydraulic/shaft/material/_name%%
 • Работно коло
  %%getR=./hydraulic/impeller/material/_name%%
 • Материјал на заптивање
  %%getR=./hydraulic/gasket/material/_name%%
 • Механичка заптивка
  %%getR=./hydraulic/shaft_seal/Shaft_seal_specification/_name%%
Информации за нарачувања
 • Нето тежина прибл.
  0 kg
 • Опис
  %%getR=./id_product%%
 • Производ
  Wilo

Карактеристики

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 5202/2-5204/Ce

Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 5202/2-5204/Ce
Wilo-Economy CO 2-4 Helix V 5202/2-5204/Ce

Шема на приклучоци

Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW

Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW
Multivert MVI 3~400 V ≥ 5.5 - 22 kW

Информации за порачка

Information for order placements
 • Производ
  Wilo
 • Ознака на производ
  Economy CO-Helix V…/CE 5202/2/CE
 • EAN број
  4048482081199
 • Опис
  4142824
 • Бруто тежина прибл.
  1002.0 kg
 • Нето тежина прибл.
  866 kg
 • Целокупна должина
  2080.0 mm
 • Висина без амбалажа
  1660 mm
 • Боја
  зелена/црна/сребро
 • Карактеристики на пакување
  Транспортна амбалажа
 • Вид на пакување
  Специјална палета
 • Број по слој
  1
 • Ширина без амбалажа
  1456.0 mm
 • Минимална количина за нарачка
  1
 • Број по палета
  1

Опис

Компактна постројка за зголемување на притисокот во согласност со DIN 1988 и DIN EN 806, за непосредно или посредно поврзување. Составена од нормалновшмукувачки, паралелно поврзани, вертикални високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, во сува изведба. Подготвена за приклучување, со цевковод од не‘рѓосувачки челик, монтирана на основна рамка, заедно со контролен уред, со сите потребни уреди за мерење и регулирање.

За автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во станбени, канцелариски и деловни објекти, хотели, болници, како и во индустриските системи.

За транспорт на вода за пиење, потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки.

Особености / предности на производот

 • Робусен систем во согласност со сите барања на DIN 1988 (EN 806)
 • WRAS/ KTW/ ACS-одобрение на пумпите за сите делови во контакт со медиумот (верзија EPDM)
 • Високоефикасна хидраулика на пумпа од серијата Helix V поврзана со норм-моторите IE3 IEC
 • Механичка заптивка на пумпите, независна од насоката на вртење, во патронска изведба за едноставно одржување
 • Флексибилниот дизајн на латерна овозможува директен пристап до механичката заптивка
 • Спојка за проширување, за замена на механичката заптивка без расклопување на моторот (над 7,5 kW)
 • Хидраулика со оптимизирано опаѓање на притисок на целиот систем
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Електронски регулатор Economy (CE) со микропроцесор и светлечки диоди за приказ на состојбата на инсталацијата, аналогни и дигитални влезови и излези
 • Фабричка проверка за претходно поставување на оптималното работно подрачје (заедно со потврда за прием во согласност со EN10204 - 3.1)

Опрема/функција

 • Центрифугални пумпи од не‘рѓосувачки челик, од серијата Helix V
 • Основна рамна од електролитно поцинкуван челик, опремена со придушувачи на вибрации, со висинско поместување, за изолација на структуралната бучава
 • Затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна на секоја пумпа
 • Неповратен вентил на притисочната страна на секоја пумпа
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN 16, заедно со проточна арматура според DIN 4807, притисочна страна
 • Сензор за притисок (4-20 mA), притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Автоматско управување со пумпите преку електронски

Economy-регулатор (CE) во куќиште од поликарбонат светло сиво (директно стартување) или во куќиште од челичен лим RAL 7035 структурен лак, вид на заштита IP54, се состои од внатрешно снабдување со контролен напон, микропроцесор, аналогни и дигитални влезови и излези

Ракување/приказ

 • Електронски регулатор Economy (CE) се состои од внатрешно снабдување со напон, со микропроцесор и светлечки диоди за приказ на состојбата на инсталацијата, аналогни и дигитални влезови и излези
 • Регулирање на работните параметри преку потенциометар
 • Нагодување на начинот на работа на пумпите и ресетирање на сигнализација за грешка преку H-0-A прекинувач
 • Светлечки екран (3x7 сегменти, алфанумерички) за прикажување на зададениот притисок, контролорот-параметар и сигнализации за грешка
 • Светлечки диоди за приказ на состојбата на инсталацијата (мрежен напон/работа/пречка/недостаток на вода)
 • Главен прекинувач со заклучување

Регулација

 • Електронска регулација за пумпа со фиксен број на вртежи преку споредување на актуелната и на зададената вредност
 • 4 – 20 mA сензорски сигнал (со надгледување на прекин на жиците) за актуелна вредност на контролните величини
 • Слободен избор на работен режим на пумпа (Рачно – Искл – Автоматски)
 • Автоматска пробна работа на пумпата (кратко стартување на пумпата):
  • Се активира со DIP-прекинувач
  • Време помеѓу две пробни работења на пумпите 6 часа
 • Исклучување при нулто количество преку притисок и време
 • Прекинувач H-0-A (Рачно-Нула-Автоматски): Претходен избор на режимот на работа на пумпата и рачен режим при регулација во случај на пречка Рачно (ургентна / пробна работа на мрежа, со заштита на мотор), 0 (пумпа исклучена - не е можно приклучување преку управувањето) и автоматски (пумпата добива дозвола за автоматска работа преку управувањето)

Надгледување

 • Надгледување на прекин на жиците на линијата на сензорот
 • Контрола во случај на откажување на фаза
 • Контрола на работата на моторот преку конвертор кај уредите за директно стартување
 • Осигурувач на мрежниот довод до пумпите кај уредите за директно стартување преку заштитна склопка на водот, кај уредите со ѕвезда/триаголник стартување преку топливи осигурувачи и комбинација на контактор/мотор заштитни релеа
 • Надгледување на макс. и мин. вредности на системот со програмабилни времиња и ограничувања на одложеното застанување
 • Заштита од недостаток на вода преку контакт, на пр. за пливачки или притисочен прекинувач
 • Влез за заштитен контакт на намотка (WSK) или контакт за сигнализација на грешка (SSM) на пумпата кај постројки за ѕвездено/триаголно вклучување
 • Надгледување за прекин на цевка

Интерфејси

 • Сув контакт за збирна сигнализација на грешка (SSM)
 • Екстерно вкл/искл преку контакт за исклучување на автоматскиот режим на инсталацијата (функција која може да се активира преку DIP-Schalter)

Изборна дополнителна опрема (монтирана фабрички или по техничкиот прием)

 • Рачен-0-автоматски прекинувач: Претходен избор на режимот на работа на секоја пумпа и рачен режим при регулација во случај на пречка „Рачно“ (ургентна / пробна работа на мрежа, со заштита на мотор), „O“ (пумпа исклучена - не е можно приклучување преку управувањето) и „Автоматски“ (пумпата добива дозвола за автоматска работа преку управувањето)
 • Релеи за проценка за PTC-заштита на мотор
 • Поединечна сигнализација за работа и за грешка, сигнализација за недостиг од вода
 • Конвертор на сигналот од 0/2 – 10 V на 0/4 – 20 mA
 • Меко стартување за пумпи за врвно оптоварување
 • Поврзување на GLT-системи во согласност со VDI 3814

Препорачана опрема (треба посебно да се порача)

 • Изборен монтажен комплет WMS за осигурување од недостаток на вода
 • Флексибилни приклучни водови или компензатори
 • Предрезервоар за системско одвојување
 • Мембрански притисочен сад
 • Навојни капи кај системи со навоен собирен цевковод

Задржани стандарди

 • Технички правила за инсталации за вода за пиење (TRWI) DIN 1988 (EN806)
 • Мембрански притисочни садови/ експанзиони садови DIN 4807
 • Опрема на високонапонски системи со електронски материјали по EN 50178
 • Електрична опрема на машини по EN 60204-1
 • Безбедност на електричните апарати за употреба во домаќинствата и слична намена по EN 60335-1
 • Комбинации на нисконапонски расклопни уреди по EN 60439-1/ 61439-1
 • Електромагнетна подносливост, отпорност на интерференца за индустриски подрачја по EN 61000-6-2
 • Електромагнетна подносливост, емитирана интерференца за станбено подрачје, деловни и трговски подрачја, како и во малите погони EN 61000-6-3
Материјали
 • Куќиште на пумпа
  1.4409, GX2CrNiMo19-11-2
 • Работно коло
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Материјал на заптивање
  FKM
 • Вратило
  1.4404, X2CrNiMo17-12-2
 • Материјал на цевковод
  1.4307, X2CrNi18-9
Работни податоци
 • Медиум
  Water
 • Дозволени медиуми
  Water
 • Мин. температура на медиум
  3 °C
 • Макс. температура на медиум
  50 °C
 • Максимален работен притисок
  16 bar
 • Приливен притисок
  0.98 bar
 • Макс. температура на околината
  40 °C
Податоци за мотор
 • Приклучување на мрежа
  3~400 V, 50 Hz
 • Механичка номинална моќност
  5.50 kW
 • Режим на вклучување
  Директно/ѕвезда-триаголник
 • Номинална струја
  8.90 A
 • Ефикасност на мотор ηm 50 %
  87.3
 • Ефикасност на мотор ηm 75 %
  89.1
 • Ефикасност на мотор ηm 100 %
  89.2
 • Класа на изолација
  F
 • Вид на заштита
  IP55
Димензии на инсталација
 • Приклучок за цевка од притисочната страна
  DN 200
 • Приклучок за цевка од вшмукателната страна
  DN 200
Информации за нарачувања
 • Нето тежина прибл.
  866 kg
 • Производ
  Wilo
 • Ознака на производ
  Economy CO-Helix V…/CE 5202/2/CE
 • Опис
  4142824

PDF: Economy CO-Helix V…/CE 5202/2/CE

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај