Wilo-Drain TS 40

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Едноставно ракување благодарение на малата тежина
 • Едноставно ракување благодарение на пливачки прекинувач и утикач (изведба А)

Конструкција

Потопна пумпа за нечиста вода

Примена

Транспорт на

 • Отпадна вода без фекалии и долговлакнести состојки
 • Нечиста вода

Опрема/функција

 • Изведба А со пливачки прекинувач и утикач
 • Термичко надгледување на моторот
 • Вграден неповратен вентил
 • Приклучок за црево

Опсег на испорака

 • Пумпа со 10 m кабел за поврзување и слободен крај на кабелот
 • Изведба А со пливачки прекинувач и утикач
 • Приклучок за црево
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-Drain TS 40/10-A

TMT

Потопна пумпа за нечиста вода

40

Номинален дијаметар на притисочна наставка (Rp 1½)

10

Макс. напор

A

Изведба со пливачки прекинувач и утикач

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~ 230 V, 50 Hz или 3~ 400 V, 50 Hz
 • Вид на заштита: IP68
 • Макс. длабочина на потопување: 7 m
 • Температура на медиум: 3 ... 35 °C
 • Должина на кабел: 10 m
 • Потисни приклучоци: Rp 1½

Материјали

 • Куќиште на мотор: 1.4301
 • Куќиште на пумпа: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Вратило: 1.4404
 • Заптивање:
  • Од страната на моторот: SiC/SiC
  • На страна на медиумот: SiC/SiC
 • Статичка заптивка: NBR

Опис/конструкција

Потопна пумпа за нечиста вода како преплавлив блок-агрегат за стационарно и за преносливо водено поставување.

Хидраулика

Спуштањето од притисочната страна е изведено со вертикални навојни врски Rp 1½ со вградени неповратни ветнили. Како работни кола се применуваат полуотворени канални работни кола.

Мотор

Мотор со пасивно ладење во монофазна или трифазна изведба со термичко надгледување на моторот. Во монофазна изведба, надгледувањето на моторот се вклучува самостојно. Вишокот топлина се одведува преку деловите од куќиштето доректно во околниот медиум. Оттаму, агрегатите можат да се користат само потопени, во контринуирана или краткотрајна работа.

За заштита на моторот од продирање на медиумот обезбедена е заптивна комора. Употребениот медиум за полнење е потенцијално биолошки разградлив и не ја загрозува животната средина.

Кабелот за поврзување што се одвојува има должина од 10 m и слободни краеви. Изведбата А е опремена со пливачки прекинувач и утикач.

Заптивање

Заптивањето се изведува од страната на медиумот и од страната на моторот со помош на лизгачка механичка заптивка која не е зависна од насоката на вртењето.

Вкупен дијаграм

Wilo-Drain TS 40

Производ

PDF: Wilo-Drain TS 40

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај