Wilo-EMU FA (customised)

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Точно приспособливо на вашите барања. За доверлив и ефикасен транспорт на претходно прочистена отпадна вода и сирова отпадна вода.
 • Многустрано применливо. Секогаш оптимален транспорт на различни медиуми преку различни форми на работни кола.
 • Енергетски ефикасно со избона IE3 моторна технологија
 • Заштита од абење и корозија преку Ceram облога и специјални материјали
 • Наменето за потопна и непотопна примена, како и за континуирана работа

Конструкција

Потопна пумпа за отпадна вода без и со активен систем за разладување за континуирана работа во стационарно и преносливо водено поставување, како и за стационарно суво поставување.

Примена

Транспорт на

 • отпадна вода со фекалии и долговлакнести состојки
 • Отпадна вода со фекалии
 • Претходно прочистена отпадна вода без фекалии и долговлакнести состојки
 • Процесна вода
 • Нечиста вода

Опрема/функција

 • Тешка робустна изведба од сиво леано железо
 • Мотор со пасивно ладење или самоладечки мотори со системи со 1 или 2 комори
 • Опционално со заштита од експлозија според ATEX или FM
 • Уреди за надгледување во зависност од моторот:
  • Температура на намотки
  • Надгледување на влажност во заптивната комора и моторот/комората на приклучоци
  • Температура на лежиште на моторот
 • Вградена опрема по желба на клиентот

Опсег на испорака

 • Потопна пумпа за отпадна вода подготвена за приклучување
 • приклучен кабел со слободен крај
 • Вградена опрема
 • Прирачник за работа и одржување

Означување на типот

Пример:

Wilo-EMU FA 20.54E + FK 17.1-6/16KEx

Хидраулика:

FA 20.54E

FA

Потопна пумпа за отпадна вода

20

x10 = номинален дијаметар на потисен приклучок пр. DN 200

54

Коефициент на моќноста

E

Тип работно коло:

W = Работно коло со слободно струење

E = Едноканално коло

E = Двоканално коло

D = Триканално коло

V = Четириканално коло

Мотор:

FK 17.1-6/16KEx

FK

Тип мотор:

T = мотор со пасивно ладење без систем за ладење

FK, FKT, HC = саморазладувачки мотор со активен систем за ладење

17.1

Монтажна големина

6

Бр. на полови

16

x10 = должина на пакет во mm

K

Изведба на заптивањето:

H = заптивен прстен на вратило/механичка заптивка

G = две одделни механички заптивки

K = касета блок-заптивки со две лизгачки механички заптивки

Експлозивни средини

Дозволено за експлозивни подрачја

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Работен режим непотопено: S1 или S2
 • Вид на заштита: IP68
 • Класа на изолација: H
 • Температура на медиум: 3…40 °C, повисоки температури на барање
 • Слободен топчест премин од 45...130 mm
 • Макс. длабочина на потопување: 20 m

Материјали

 • Делови на куќиштето: EN-GJL и/или EN-GJS
 • Работно коло: EN-GJL и/или EN-GJS
 • Статички заптивки: NBR или FPM
 • Заптивање на страна на медиумот: Механичка заптивка од SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот:
  • Заптивен прстен на вратило од NBR
  • Лизгачка механичка заптивка од SiC/SiC или јаглен/керамика
 • Вратило: Нерѓосувачки челик 1.4021

Опис/конструкција

Потопна пумпа за отпадна вода како преплавлив блок-агрегат за стационарно и за преносливо водено и суво поставување.

Хидраулика

Спуштањето од притисочната страна е изведено со хоризонтална прирабничка врска. Во зависност од хидрахуликата и од типот на работното коло максимално можната сува материја изнесува 8 %. Се користат следните облици на работни кола:

 • Работно коло со слободно струење (W)
 • Едноканално работно коло (E)
 • двоканално коло (Z)
 • триканално коло
 • четириканално коло

Хидрауликата на каналот е опремена со прстен на топчесто лежиште и со разделен прстен од зацврстен материјал. Тие долгорочно придонесуваат кон рамномерна ефикасност на агрегатот и ги минимизираат трошоците за одржување.

Мотор

Моторите со ладење на горната површина (Т-мотор) нмеаат сопствен систем на разладување и го предаваат вишокот топлина преку деловите од куќиштето директно во околниот медиум. Поради тоа овие мотори можат да се применуваат потопено при континуирана работа. Зависно од монтажната големина, тие можат да се активираат и непотопени при краткотрајна работа.

Моторите со самостојно ладење (FK-, FKT-, HC-мотор) имаат активен систем на разладување и ја предаваат вишокот топлина преку вграден топлински изменувач на транспортираниот медиум. Затоа овие мотори се погодни за континуирана работа во потопена состојба, а со тоа и како и кога се поставени на суво.

За заштита на моторот од продирање на медиумот кај сите мотори е безбедена е заптивна комора. На неа може да и’ се пристапи и од надвор, а по избор може да се надгледува и со стапчеста електрода за заптивна комора. Сите употребени медиуми за полнење се потенцијално биолошки разградливи и не ја загрозуваат животната средина.

Приклучниот кабел има слободни краеви и должина од 10 m, односно должината на кабелот е според спецификациите на корисникот. Воведувањето на кабелот на T-, HC- и FKT-моторите е должински водоотпорно и залиено.

Заптивање

Во зависност од типот на моторот, заптивањето од страната на медиумите и на моторот е достапно во следните варијанти:

 • Варијанта H: од страна на медиумот со лизгачка механичка заптивка, а од страната на моторот со една радијална прстенеста заптивка
 • Варијанта G: две лизгачки механички заптивки со независно дејство
 • варијанта K: касета блок-заптивки со две лизгачки механички заптивки со независно дејство

Високоефикасен мотор

Покрај стандардните мотори достапни се и високо ефикасни мотори од класа IE3 (со подршка на IEC 60034-30). Со оглед дека се базираат на истата основа како стандардните мотори, тие се исти во поглед на опрема и функција. Достапна е и истата хидраулика.

Дозволено за експлозивни подрачја

Моторите се со одобрение за експлозивни подрачја според ATEX или FM.

Вкупен дијаграм

Wilo-EMU FA 08 - FA 15 (по мерка) [50 Hz, 180x100 mm]

Wilo-EMU FA 20 - FA 25 (по мерка)

Wilo-EMU FA 30 - FA 60 (по мерка)

Преземања

Wilo-EMU FA

Број на производ 6072704
Издание 1606
Број на верзијата 05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 96

PDF (8 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA

Број на производ 6074692
Издание 1606
Број на верзијата 04
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 56

PDF (5 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA

Број на производ 6074691
Издание 1606
Број на верзијата 03
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 76

PDF (7 MB)

Преземи

Wilo-EMU FA

Број на производ 6074690
Издание 1606
Број на верзијата 04
Формат на страница A4
Број на страници 32

PDF (695 kB)

Преземи

Wilo Motor FKT 20.2, 27.1, 27.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Број на производ 6086014
Издание 2019-10
Број на верзијата 01
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 64

PDF (4 MB)

Преземи

Wilo Motor T 17.3, 20.2:#EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Број на производ 6086012
Издание 2019-10
Број на верзијата 01
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 60

PDF (3 MB)

Преземи

Wilo Motor T 12 ... 72 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Број на производ 6067561
Издание 2019-01
Број на верзијата 04
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 68

PDF (5 MB)

Преземи

Wilo Motor HC 20.1 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Број на производ 6073324
Издание 2019-01
Број на верзијата 02
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 56

PDF (3 MB)

Преземи

Wilo Motor FKT 50.1, 57, 63.1, 63.2 + EMU FA

Број на производ 6074701
Издание 2019-01
Број на верзијата 03
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 60

PDF (5 MB)

Преземи

Wilo Motor FK 17.1, FK 202, FK 34, FK 42 + EMU FA, Rexa SUPRA, Rexa SOLID

Број на производ 6074704
Издание 2019-01
Број на верзијата 04
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 56

PDF (3 MB)

Преземи

PDF: Wilo-EMU FA (customised)

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај