Wilo-Sevio ELASTOX

Опис на серијата

Особености/предности на производот

Мембрански вентилатор

 • Голема системска ефикасност поради големо специфично искористување кислород при помала загуба на притисок благодарение на мембранската перфорација
 • Голема безбедност при работа поради перфорации на мембраната што не се затнуваат и самите се затвораат
 • Долг работен век во комунална и индустријална примена благодарение на различните материјали на мембрани
 • Едноставна инсталација - и кај веќе постоечки цевковод
 • Поедноставна замена на вентилатор или мембрана
 • Употреба на постоечки материјали за едноставно чистење и регенерација на мембраната со киселина

Дисков вентилатор

 • Зголемена безбедност при работа поради пружинесто ограничување на одот на дисковата мембрана за еднакво проширување на мембраната за оптимално внесување воздух. Благодарение на специјалната конструкција, влегувањето воздух е затворено кога е опуштена мембраната и спречено е влегувањето медиум во цевководот.
 • Оптимално приспособување на влезот на воздух благодарение на различните слики за перфорации
 • Најголема можна густина на површината специфична за процесот со земање предвид на различните геометрии на коритата и услови за монтажа
 • Висока флексибилност во управувањето со постројката преку многу поголемо регулациско подрачје на воведувањето воздух
 • Висок квалитет и работен век на мембраните преку производство како артикл од калап

Пругаст вентилатор

 • Зголемена безбедност при работа поради ограничување на одот на диско со мембрана за еднакво проширување на мембраната за оптимално внесување воздух. Благодарение на специјалната конструкција, кога е опуштена мембраната, спречено е влегувањето медиум во цевководот.
 • Реализација на повисоко навлегување воздух преку поголем специфичен проток на воздух
 • Помал специфичен цевковод преку инсталација во парови на пругаст вентилатор
 • Висок квалитет и работен век на мембраните преку производство како артикл од калап

Цевкаст вентилатор

 • Висока флексибилност димензионирањето благодарение на различните монтажни должини и големото регулациско подрачје на воведувањето воздух
 • Многу мало кревање
 • Помал специфичен цевковод преку инсталација во парови на цевкаст вентилатор

Цевковод

 • Енергетски ефикасен цевковод за оптимално навлегување воздух со помала загуба на притисокот
 • Одговара на карактеристиките на коритото во поврзаност со другата техника на постројката
 • Може да се отстранува и е со висинско поместување

Конструкција

Системот на пПроветрување се состои од цевкаст, пругаст или дисков вентилатор, како и од цевковод за дистрибуција на компримиран воздух. Приклучување на линијата за пад или за воздх директно на цевководот.

Примена

За воведување воздух со ситни меурчиња во различни медиуми, како нечиста и отпадна вода или кал, заради довод на кислород и промешување.

Опрема/функција

Воздухот се пумпа преку линија за снабдување во цевководот. Цевководот го дистрибуира внесениот воздух еднакво до поединечните вентилатори. Воздухот се воведува во медиумот еднакво и без коалесценција преку мембраната отпорна на отпадна вода. За специјални медиуми можете да употребите мембрана од EPDM со отпорност на бактерии или силикон.

Опсег на испорака

 • вод со слободен пад
 • Главна дистрибутивна линија
 • Цевка на вентилатор
 • Крајна дистрибутивна линија
 • Вентилатор
 • Елементи за прицврстување

Технички податоци

Општо:

 • Температура при воведување воздух: макс. 80 °C
 • Температура на медиум: 5 ... 35 °C

Дисков вентилатор

 • Монтажна големина: 12"
 • Перфорирана површина на мембрана: 650 cm²
 • Херметизација:
  • Минимално: 1 ... 1,5 Nm³/h
  • Номинално: 6 ... 10 Nm³/h
  • Максимално: 8 … 12 Nm³/h
 • Кревање: 3 kg/парче
 • Приклучување: Внатрешен навој G1"
 • Цевковод: Квадратна и кружна цевка

Пругаст вентилатор

 • Монтажна големина: 750 mm
 • Перфорирана површина на мембрана: 1.200 cm²
 • Херметизација:
  • Минимално: 3 Nm³/h
  • Номинално: 9 Nm³/h
  • Максимално: 12 Nm³/h
 • Кревање: 4 kg/пар
 • Приклучување: во парови со прачка вратоврска
 • Цевковод: Квадратна цевка

Цевкаст вентилатор

 • Монтажна големина: 400 ... 1000 mm
 • Перфорирана површина на мембрана: 640 … 1.600 cm²
 • Херметизација:
  • Минимално: 0,5 ... 1,5 Nm³/h
  • Номинално: 3 ... 8 Nm³/h
  • Максимално: 4 ... 10 Nm³/h
 • Кревање: 0,8 ... 2 kg/пар
 • Приклучување: во парови со прачка вратоврска
 • Цевковод: Квадратна цевка

Цевковод

 • Големина:
  • Квадратна цевка: 50/60/80/100 mm
  • Кружна цевка: DN 65/DN 80/DN 100
 • Температура на воведување воздух:
  • Пластика: макс. 60 °C
  • Нерѓосувачки челик: макс. 120 °C
 • Поврзување цевки: Прирабница, спојка, навртување
 • Приклучок за линија на пад или на воздух: Прирабница

Материјали

Мембрански вентилатор

 • Мембрана: EPDM, EPDM отпорен на бактерии или силикон
 • Прицврстување мембрана:
  • Дисков и цевкаст вентилатор: Не’рѓосувачки челик
  • Пругаст вентилатор: пластика
 • Подлога: пластика
 • Заптивка: O-прстен од NBR

Цевковод

 • Квадратна цевка: Не’рѓосувачки челик
 • Кружна цевка: Нерѓосувачки челик или пластика
 • Прицврстување: Нерѓосувачки челик и пластика
 • Заптивка: Рамна заптивка од NBR

Опис/конструкција

Системот за проветрување се состои од една или повеќе полиња за проветрување. Едно поле за проветрување ја сочинува основната единица и се состои од повеќе составни елементи:

 • Систем на цевковод со приклучна прирабница за линија на пад или на воздух
 • Мембрански вентилатор
 • Елементи за прицврстување/држач, со висинско поместување

Дисков вентилатор

Дисковиот вентилатор се состои од помошен диск со навојна врска, дискова мембрана со ограничување на од и обвивка за прицврстување. Со помош на пружинесто ограничување на одот, мембраната се врти истовремено и се грижи за оптимално внесување воздух. Кога мембраната е опуштена, специјалната конструкција се грижи за тоа да не навлегува воздух. Така се спречува навлегување на медиум во цевководот. Освен тоа, благодарение на големата повратна еластичност на мембраната, под притисок перфорациите се затвораат.

Инсталацијата на дисков вентилатор на цевководот се прави стандардно преку навојна нипла на квадратна цевка или преку стега со седло на кружна цевка.

Пругаст вентилатор

Пругастиот вентилатор се состои од закривен помошен диск со мембрана. Мембраната е прицврстена на помошниот диск со рамка. Лонгитудиналната шипка во рамката за прицврстување служи како ограничување на од. Со помош на ограничување на одот, мембраната се врти истовремено и се грижи за оптимално внесување воздух. Специјалната конструкција спречува навлегување на медиумот во цевководот кога мембраната е опуштена. Освен тоа, благодарение на големата повратна еластичност на мембраната, под притисок перфорациите се затвораат.

Инсталација на пругаст вентилатор на цевководот се прави со парови со помош на вратоврска прачка со заптивка. За цевководот се применуваат квадратни цевки.

Цевкаст вентилатор

Цевкастиот вентилатор се состои од преплавлива цевка за поддршка со опфатна мембрана на цевка. Мембраната на цевката се прицврстува со стеги за прицврстување на помошната цевка. Благодарение на повратната еластичност на мембраната, под притисок перфорациите се затвораат. Така се намалува навлегување на медиум во цевководот.

Инсталација на цевкаст вентилатор на цевководот се прави со парови со помош на вратоврска прачка. За цевководот се применуваат квадратни цевки.

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај