Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe | Wilo
Вашите предности
Wilo-Comfort COR 3 Helix VE.../CCe

Особености/предности на производот

 • Робусен систем со високопритисочни центрифугални пумпи од не’рѓосувачки челик Helix VE се регулира со интегриран фреквентен изменувач од 25 Hz до 60 Hz
 • Високо ефикасна хидраулика на пумпа
 • Севкупна постројка со оптимизирано опаѓање на притисокот
 • Вграден уред за препознавање сув од и осигурување од недостаток на вода, со автоматско исклучување преку електронска регулација на мотор
 • Највисок квалитет на контрола преку контролниот уред CCe, со проширени функции, управување со микрокомпјутер и екран на допир

Препорачани сервисни услуги


Опис на серијата
Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Изведба

Високопродуктивна , подготвена за приклучување постројка за водоснабдување (нормално вшмукувачка) со 2 до 6 паралелно поврзани, вертикално подредени високопритисочни центрифугални пумпи од нер’ѓосувачки челик во изведба со сув ротор, од серијата Helix VE, при што секоја пумпа располага со вграден фреквентен конвертор со воздушно ладење, со вкл. Заедно со контролорот Comfort CCe.

Примена

 • Целосно автоматско водоснабдување во доводен режим, во полето на јавно водоснабдување, за зголемување на притисокот од резервоар или притисочна линија, за комунална, комерцијална, индустриска и приватна примена (пр. претпријатија за водоснабдување, преработувачки и индустриски компании, резиденцијални, канцелариски и јавни установи, административни згради, хотели, болници).
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN 14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 2-6 пумпи по постројка, од сериите Helix VE 4 до Helix VE 16, со IE4-еквивалентни норм-мотори и со континуирано регулирана работа со вграден фреквентен конвертор кај секоја пумпа
 • Автоматско управување со пумпите преку контролор Comfort Controller CC.
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основна рамка од поцинкуван челик, со придушувач на вибрации, со можност за висинско поместување, за изолација од вибрациона бучава
 • Затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна на секоја пумпа
 • Неповратен вентил на притисочната страна на секоја пумпа
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, притисочна страна
 • Давач на притисок, притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Изборно, уред за осигурување од недостаток на вода со манометар, од вшмукателната страна

Означување на типот

Пр.:

Wilo-COR-4 Helix VE 1603/K/CCe

COR

Компактна постројка зголемување на притисокот со вградена регулација на број на вртежи за секоја пумпа

4

Број на пумпи

Helix VE

Серија на пумпа

16

Номинален проток [m3/h] на единечната пумпа

03

Број на степени на единечна пумпа

K

Со патронска прстенеста заптивка

5,5

Номинална моќност на мотор P2 во kW [постои само ако за типовите со иста хидраулична моќност се на располагање повеќе мотори]

CCe

Контролен уред; CCe = Comfort Controller за пумпи со вграден фреквентен конвертор

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~400 V ± 10%, 50 Hz; 3~380/440 V ±10 %, 60 Hz
 • Температура на медиум макс. +50 °C (+70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара (25 бара изборно)
 • Приливен притисок 10 бара
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 1½" - DN 125
 • Приклучни номинални дијаметри од приливната страна R 1½" - DN 125
 • Опсег на бројот на вртежи 1500-3770 1/мин
 • Степен на заштита: IP 54
 • Осигурување од страната на мрежата A, AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки. Постројката одговара на DIN 1988 (EN 806)
  • вода за пиење и загреана вода за пиење
  • вода за ладење
  • вода за гасење

Материјали

За сериите со Helix VE 4 до VE 16:

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не‘рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпа од не‘рѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило од не‘рѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Прстенести заптивки од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од не‘рѓосувачки челик 1.4404

Конструкција

 • Основна рамка: поцинкуван челик, со придушувачи на осцилациите, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава; други изведби на барање
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите материјали коишто се користат; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: Се користат 2 до 6 паралелно поврзани пумпи од сериите Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. Фреквентниот изменувач, монтиран на пумпниот мотор со воздушно ладење, овозможува континуиран режим на регулација со повратна врска помеѓу 25 Hz и макс. 60 Hz на сите пумпи од овие серии. За Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. сите делови што се во допир со медиумот се изведени од не‘рѓосувачки челик; други изведби на барање. Одобрение KTW/ WRAS/ACS за сите делови коишто се во допир со медиумот
 • Арматури: Кај сериите Helix VE 4.., 6.., 10.., 16.. секоја пумпа е опремена од вшмукателната и од притисочната страна со контролна ознака за DVGW, а од притисочната страна со неповратен вентил со одобрение DVGW/KTW
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 да се постави на страната на крајниот притисок. Со мембрана од бутил-каучук, со одобрение DVGW/KTW, не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи, заради проверка и ревизија, со празнење и со проточна арматура со одобрение DVGW/KTW, според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на страната на крајниот потисен притисок, за активирање на централниот контролор Comfort Controller CC
 • Приказ на притисокот: Манометар (ø 63 mm) од крајната притисочна страна; дополнително дигитално прикажување на крајниот притисок на алфанумеричкиот допирен дисплеј на Comfort-Controller
 • Контролен уред/регулатор: постројката е опремена со регулатор Comfort Controller CCe во стандардна изведба

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, подготвена за приклучување, со проверена функционалност и заптивање
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа
 • Транспортни јамки за самостојна монтажа
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Број на производ 2063145
Издание 1007
Формат на страница A4
Број на страници 1
ZIP (45 MB)

Wilo-Helix VE 2-4-6-10-6

Број на производ 4151993
Издание 1601
Формат на страница A4
Број на страници 1
ZIP (161 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Comfort CO-Helix V.../CC, Wilo-Comfort COR-Helix VE.../CC, Wilo-Comfort COR Helix VE.../CCe

Број на производ 4238901
Издание 2021-12
Формат на страница 148.2 x 209.9 mm
Број на страници 16
PDF (4 MB)

Сертификат REACH

REACH регулатива

Издание 2021-05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 4
PDF (262 KB)

Сертификат

Atest PZH Zestawy CO, COR

Формат на страница 210.3 x 297.0 mm
Број на страници 1
PDF (369 KB)

Battery Test Summary UN38.3 CR2450

Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 1
PDF (111 KB)

Избор на производ
Број на пребарувања: 110
Опис на производБрој на пумпиБрој на производ
Comfort COR-4 Helix VE 603/K/CCe
4
2536363
Comfort COR-4 Helix VE 604/K/CCe
4
2539336
Comfort COR-4 Helix VE 606/K/CCe
4
2536364
Comfort COR-4 Helix VE 608/K/CCe
4
2539337
Comfort COR-4 Helix VE 611/K/CCe
4
2536365
Comfort COR-4 Helix VE 1002/K/CCe
4
2535975
Comfort COR-4 Helix VE 1003/K/CCe
4
2539338
Comfort COR-4 Helix VE 1004/K/CCe
4
2535976
Comfort COR-4 Helix VE 1005/K/CCe
4
2539339
Comfort COR-4 Helix VE 1006/K/CCe
4
2535977
Comfort COR-4 Helix VE 1009/K/CCe
4
2535978
Comfort COR-4 Helix VE 1602/K/CCe
4
2532337
Comfort COR-4 Helix VE 1603/K-3kw/CCe
4
2539340
Comfort COR-4 Helix VE 1603/K/CCe
4
2532338
Comfort COR-4 Helix VE 1605/K/CCe
4
2532339
Comfort COR-4 Helix VE 1606/K/CCe
4
2532340
Comfort COR-5 Helix VE 403/K/CCe
5
2539341
Comfort COR-5 Helix VE 404/K/CCe
5
2539342
Comfort COR-5 Helix VE 405/K/CCe
5
2537616
Comfort COR-5 Helix VE 407/K/CCe
5
2539343
Comfort COR-5 Helix VE 410/K/CCe
5
2537617
Comfort COR-5 Helix VE 602/K/CCe
5
2539344
Comfort COR-5 Helix VE 603/K/CCe
5
2536366
Comfort COR-5 Helix VE 604/K/CCe
5
2539345
Comfort COR-5 Helix VE 606/K/CCe
5
2536367
Comfort COR-5 Helix VE 608/K/CCe
5
2539346
Comfort COR-5 Helix VE 611/K/CCe
5
2536368
Comfort COR-5 Helix VE 1002/K/CCe
5
2535979
Comfort COR-5 Helix VE 1003/K/CCe
5
2539347
Comfort COR-5 Helix VE 1004/K/CCe
5
2535980
Comfort COR-5 Helix VE 1005/K/CCe
5
2539348
Comfort COR-5 Helix VE 1006/K/CCe
5
2535981
Comfort COR-5 Helix VE 1009/K/CCe
5
2535982
Comfort COR-5 Helix VE 1602/K/CCe
5
2532342
Comfort COR-5 Helix VE 1603/K-3kw/CCe
5
2539349
Comfort COR-5 Helix VE 1603/K/CCe
5
2532343
Comfort COR-5 Helix VE 1605/K/CCe
5
2532344
Comfort COR-5 Helix VE 1606/K/CCe
5
2532345
Comfort COR-6 Helix VE 403/K/CCe
6
2539350
Comfort COR-6 Helix VE 404/K/CCe
6
2539351
Comfort COR-6 Helix VE 405/K/CCe
6
2537618
Comfort COR-6 Helix VE 407/K/CCe
6
2539352
Comfort COR-6 Helix VE 410/K/CCe
6
2537619
Comfort COR-6 Helix VE 602/K/CCe
6
2539353
Comfort COR-6 Helix VE 603/K/CCe
6
2536369
Comfort COR-6 Helix VE 604/K/CCe
6
2539354
Comfort COR-6 Helix VE 606/K/CCe
6
2536370
Comfort COR-6 Helix VE 608/K/CCe
6
2539355
Comfort COR-6 Helix VE 611/K/CCe
6
2536371
Comfort COR-6 Helix VE 1002/K/CCe
6
2535983