Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

CANopen

Ndërfaqe me shpejtësi të lartë Wilo-CAN për dinamikë të lartë

Ajo që filloi me serinë Stratos, tani është një standard në pompat Wilo: Ndërfaqja me shpejtësi të lartë Wilo-CAN. Wilo-CAN përputhet me standardin CANopen në këtë industri dhe është kështu një sistem i hapur. Si një Bus Multimaster i mirëfilltë, ai bën të mundur komunikimin spontan. Kjo garanton një dinamikë të lartë - një standard i vërtetuar me miliona herë në industrinë e automobilave.

Mekanizëm i provuar për transferimin e të dhënave

Me qëllim që të përdoret dinamika e lartë e CAN-Bus edhe në fushën e industrisë pa kosto dhe përpjekje shumë të mëdha, standardi CANopen ofron një mekanizëm për të realizuar transmetimin e të dhënave në mënyrë ciklike dhe të komanduar nga ngjarjet.

Gjendet në përdorim ndërfaqja CAN me 125 kBit/s sipas ISO 11898.

Profilet e pajisjeve sigurojnë përdorimin uniform

Mbi këtë bazë, për kategoritë e ndryshme të pajisjeve janë zhvilluar profile, të cilat garantojnë ndërveprueshmërinë dhe përdorimin uniform të pajisjeve. Profili i pajisjes CiA 450 përcakton karakteristikat e pompave për lëngje. Pompat Wilo me ndërfaqe BUS CAN përputhen sot me bazën e profileve të gjitha pajisjeve, me CiA DS 301. Duke përdorur fletët elektronike të të dhënave (skedarët .eds), përdorimi i sistemeve PLC të zakonshme në treg ose i konfiguruesve të CANopen Bus është më i lehtë.

Më shumë informacione rreth temës CANopen do të gjeni te CAN në automatizim.

Shkarkim

Përshkrime dhe informacione plotësuese

Seritë e produkteve

 • Seria Stratos/Stratos-D/Stratos-Z me ndërfaqe BUS CAN

Ndërfaqet

 • Ky modul përmban gjithashtu ndërfaqen për

Shkarkim

Dokumente dhe dokumentacioni përkatës

Seritë e produkteve


 • Seria CronoLine IL-E/DL-E (SW >=4.00)
 • Seria VeroLine IP-E/DP-E (ab (SW >=3.00))
 • Seria Stratos GIGA
 • Seria Economy MHIE (SW >=3.00)
 • Seria Multivert MVIE
  (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
 • Seria Helix VE
  (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
 • Seria Helix EXCEL

Shkarkim

Dokumente dhe dokumentacioni përkatës