Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Modbus

Mbështetuni te Modbus, standardi i industrisë i provuar në mbarë botën

Me anë të ndërfaqes Modbus, Wilo vë në dispozicion tuaj një standard industrie të provuar në mbarë botën. Struktura e protokollit është shumë e thjeshtë, pasi është mjaft e përhapur. Këtu përdoret teknologjia e fortë e transmetimit RS485 me protokollin RTU. Pikat e të dhënave të moduleve-IF përputhen mjaft mirë me ato të lidhjes së arë të Modbus të Wilo, të cilat vihen në dispozicion nga DigiCon-Modbus. Në këtë mënyrë bëhet i mundur kalimi i thjeshtë në arkitekturën e mbështetur te modulet. Informacione të mëtejshme teknike në www.modbus.org (Gjuha en)

Seritë e produkteve

  • Wilo-SC system

Ndërfaqet

  • Ky modul përmban gjithashtu ndërfaqen për

Shkarkim

Dokumente dhe dokumentacioni përkatës