Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve

Sistemi i komunikimit LON

LON është një sistem komunikimi, i cili lejon komunikimin vertikal midis të gjitha niveleve të automatizimit, por gjithashtu edhe bën të mundur një topologji rrjeti të lirë nëpërmjet teknikës me dy tela TP/FT10.
Me LON janë futur profile që lejojnë një projektim neutral nga prodhuesi. LON ndjek parimin e decentralizimit. Ai lejon lidhjen direkte në rrjet të pajisjeve që dëshironi, pa marrë parasysh hierarkinë e rrjetit. Nëpërmjet përcaktimit të disa llojeve të mjeteve dhe përdorimit të një numri për rrjetin, aplikacionet komplekse mund të realizohen edhe përtej kufijve të mjeteve. Lidhjet logjike midis variableve të rrjetit krijohen me anë të një mjeti projektimi dhe ruhen në një bazë të dhënash të përgjithshme për projektin. Përcaktimi i profileve të aplikacioneve siguron përdorimin uniform të produkteve nga prodhues të ndryshëm.

Zgjidhjet e ofruara nga Wilo bazohen në profilin e funksionit LON 8120 për pompat. Këtu pompa gjithmonë përfaqëson në LON sistemin e pompimit. Nuk ka asnjë rëndësi fakti nëse është lidhur një pompë teke, një pompë dyshe ose një sistem me disa pompa. Më poshtë do të gjeni detajet për lidhjet individuale Wilo-LON dhe për dokumentacionet e nevojshme për projektimin.

Shkarkim

Seritë e produkteve

  • Seria Wilo-Comfort CO.... /CC
  • Seria Wilo-Comfort COR.... /CC

Shkarkim

Dokumente dhe dokumentacioni përkatës