Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
CronoTwin-DL 40/220-11/2-S1 | Wilo
I ngjashëm me figurën

CronoTwin-DL 40/220-11/2-S1

Numri i artikullit: 2171431
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0,4
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Fuqia nominale e motorit P2 11 kW
Rryma nominale IN 21,3 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Faktori i fuqisë 0,85
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 89,4 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 91 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 91,2 %
Pështjella e motorit deri 3 kW -
Pështjella e motorit 4 kW e lart -
Klasa e izolimit F
Mënyra e mbrojtjes Motori IP55
Mbrojtja e motorit Sensor temperature PTC i integruar
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika CC480K (G-CuSn10) Bronze
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik Q1Q1X4GG
Lantern Gizë e hirtë
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 40
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 40
Gjatësia e instalimit l0 440 mm

CronoTwin-DL 40/220-11/2

IPL

∆: Diagrami i lidhjeve, lidhja delta

Y: Diagrami i lidhjeve, lidhja yll

Releja mbrojtëse e motorit e nevojshme në vend. Kontrolloni krahun e rrotullimit! Për të ndryshuar krahun e rrotullimit, shkëmbeni cilëndo prej dy fazave.

P2≤ 3 kW 3~400 V Y
3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y
3~400 V ∆

Pas heqjes së urave, është e mundur nisja Y-∆.

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit CronoTwin-DL 40/220-11/2-S1
Numri i artikullit 2171431
Numri EAN 4048482722313
Ngjyra Jeshile
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2013-03-01
Paketimi
Lloji i paketimit Europaleta
Tipi i paketimit Paketim transporti
Numri për paletë 1
Sasia për shtresë 1
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 1200 mm
Gjatësia L 877 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 614 mm
Lartësia H 470 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 800 mm
Gjerësia W 750 mm
Pesha bruto afërisht m 330,1 kg
Pesha neto afërisht m 303 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë dyshe në linjë me dy pompa centrifugale me një shkallë me rotor të thatë në një karkasë të përbashkët me valvël shkëmbyese, për instalim në tubacion ose për montim në bazament. Flanxha fundore e karkasës dhe mbajtëset jepen kundrejt çmimit shtesë. Model monobllok me lëkundje të vogla dhe zhurmë të ulët, me lanterne dhe motor standard të lidhur të palëvizshëm me flanxhë (motor normal). Me bllokues mekanik me tub me rrudha, në nivelin e ujit dhe i pavarur nga kahu i rrotullimit dhe helikë për zvogëlimin e kavitacionit. Flanxhë me lidhje për matjen e presionit R 1/8. Trupi i pompës dhe lanternet janë trajtuar me veshje mbrojtëse kataforetike.

Motorë standardë në teknologjinë IE3. Pompat me motor ≥ 5,5 kW kanë sensorë temperature PTC si mbrojtje motorike si standarde.

Kutia e terminaleve të motorit ≤ 7,5 kW mund të jetë metalike ose plastike. Kutia metalike e terminaleve kërkon patjetër që të porositni variantet e veçanta përkatëse. Kutitë e terminaleve të motorit > 7,5 kW janë gjithmonë prej metali.

Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -15 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0,4
Të dhënat e motorit
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Fuqia nominale P2 11000 W
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Rryma nominale IN 21,3 A
Faktori i fuqisë 0,85
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 89,4 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 91 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 91,2 %
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes IP55
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika Bronz
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik Q1Q1X4GG
Lantern Gizë e hirtë
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 40
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 40
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit CronoTwin-DL 40/220-11/2-S1
Pesha neto afërisht m 303 kg
Numri i artikullit 2171431
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Wilo-CronoLine-IL Wilo-CronoTwin-DL Wilo-CronoBloc-BL

Numri i artikullit 2202024
Botim 2018-07
Numri i faqeve 128
Language de, en, fr, nl
PDF (12 MB)

Spektri akustik (brezi i frekuencave oktavë)

CronoTwin-DL 40/220-11/2

Numri i faqeve 1
Language gjuhë neutrale
PDF (164 KB)
Aksesor

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (26)

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (22)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (33)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (27)

Montimi i tubave/pjesë përshtatëse (7)

Montim në mur/Ndërtimi i bazamentit (1)

Mirëmbajtje/zëvëndësim (1)

Komandimi i pompave (1)

Komandimi i pompave/aksesorë (31)

Komandimi i pompave/sistem rregullues Comfort (3)