Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1 | Wilo

Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1

Numri i artikullit: 2205733
Të dhënat teknike
Përshkrimi tekstit

Pompë në linjë me efektivitet të lartë me motor EC të klasës së efiçencës IE5 sipas IEC 60034-30-2, indeks të efiçencës minimale hidraulike MEI ≥ 0,7 dhe përshtatje të fuqisë në mënyrë elektronike në llojin e konstruksionit me rotor të thatë. Versioni është një pompë centrifugale me një shkallë të presionit të ulët me bashkues me flanxhë dhe bllokues mekanik. Stratos GIGA2.0-D është konceptuar si pompë e rangut superior për pompimin e ujit të ngrohjes (sipas VDI 2035), e ujit të ftohtë dhe të përzierjeve ujë-glikol pa materiale gërryese në sistemet e ngrohjes, të klimës dhe në sistemet e ftohjes.

Konstruksioni ...-R1:

 • Pompë centrifugale e presionit të ulët me një helikë me bosht njëtrupor në konstruksion monobllok
 • Karkasë në formë spirale në konstruksion në linjë (porta thithëse dhe dalja e presionit me të njëjtat flanxha në një vijë)
 • Flanxhë PN 16 – sipas EN 1092-2
 • Lidhje për matjen e presionit (R 1/8) për instalimin e mëvonshëm të një sensori matës të diferencës së presionit (versioni ...-R1 pa sensor matës të diferencës së presionit)
 • Karkasa e pompës dhe flanxha e motorit të trajtuara sipas standartit me veshje mbrojtëse kataforetike
 • Bllokues mekanik për pompimin e ujit deri në Tmaks. = +140 °C. Deri T ≤ +40 °C lejohet një përzierje glikoli 20 % deri në 40 % të vëllimit. Në përzierjet ujë-glikol me përqindje glikoli >40% deri në maksimumi 50% të vëllimit dhe me temperaturë lëngu nga > + 40°C deri maksimumi në +120°C apo në lëngje të tjera të ndryshme nga uji, duhet parashikuar një bllokues mekanik alternativ.
 • Tensioni i lidhjes:
  • 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz
  • Varianti M-: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz
 • Përmbushja e përputhshmërisë elektromagnetike pa masa shtesë
  • Interferenca e emetuar për sektorin e banimit sipas EN 61800-3:2018
  • Rezistenca ndaj interferencës për sektorin e industrisë sipas EN61800-3:2018

Llojet e rregullimit:

 • Numri konstant i rrotullimeve (n-const.)
 • Temperaturë konstante (T-const.)
 • Diferencë konstante e temperaturës (dT-const.)
 • Rregullim PID i përcaktuar nga përdoruesi
 • E mundshme vetëm me sensor matës të diferencës së presionit:
  • Përshtatje automatike e përhershme e fuqisë sipas nevojës së impiantit pa vendosje të vlerave të caktuara Wilo-Dynamic Adapt plus (vendosje e vlerave të punës që në fabrikë).
  • Optimizim i vëllimit të rrjedhës i rregulluar sipas nevojës i pompës ushqyese nëpërmjet lidhjes në rrjet dhe komunikimit me disa pompa dytësore (Multi-Flow Adaptation).
  • Vëllim konstant i rrjedhës (Q-const.)
  • Diferencë e ndryshueshme e presionit (dp-v) me opsionin e futjes së pikës nominale të punës Q dhe H
  • Diferencë konstante e presionit (dp-c)
  • Kontrollues i diferencës së presionit dp-c në një pikë të largët në rrjetin e tubacionit (rregullimi i pikës së keqe)

Funksionet:

 • Zgjedhje e fushës së zbatimit tek asistentët e rregullimit
 • Mënyrat e punës e pompës dyshe: Funksionim kryesor/rezervë
 • Ndërrim ndërmjet funksionimit në ngrohje dhe në ftohje (automatikisht, nga jashtë ose manualisht)
 • Ruajtje dhe rivendosje e cilësimeve të konfiguruara të pompave (3 pika të rivendosjes së cilësimeve)
 • Tregues i sinjalizimit të defektit/mesazhit paralajmërues me tekst të qartë, duke përfshirë edhe këshillën e ndihmës
 • Mbrojtje e plotë e integruar e motorit
 • E mundshme vetëm me sensor matës të diferencës së presionit:
  • Regjistrim i sasive të ngrohjes
  • Regjistrim i sasive të ftohjes
  • Kufizim me rregullim i vëllimit të rrjedhës nëpërmjet funksionit Q-Limit (Qmin. dhe Qmaks.)
  • Çaktivizim automatik i pompës në rast identifikimi të prurjeve zero (No-Flow Stop)
  • Punim paralel me arritje të rendimentit më të mirë për dp-c dhe dp-v

Tregues në "Home-Screen" i afishimit grafik:

 • Mënyra e kontrollit e caktuar aktualisht
 • Vendosja e vlerave të caktuara
 • Vëllimi aktual i rrjedhës (vetëm kur sensori i diferencës së presionit është i lidhur)
 • Temperatura aktuale e lëngut (vetëm kur sensori i temperaturës është i lidhur)
 • Konsumi aktual i energjisë
 • Konsumi total i energjisë

Versioni:

 • 4 hyrje analoge të konfigurueshme: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA dhe PT1000 i zakonshëm (vetëm në dy hyrje analoge); furnizim me energji me +24 V DC
 • 2 hyrje dixhitale të konfigurueshme (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, ngrohje/ftohje, komandim manual (i shkëputur nga automatizimi i ndërtesave), bllokim i përdorimit (bllokim i butonave dhe mbrojtje e konfigurimit të komandimit nga distanca))
 • 2 rele sinjalizimi të konfigurueshme për sinjalizimet e funksionimit dhe të defektit
 • Fole për modulin CIF Wilo me ndërfaqe për automatizimin e ndërtesave (aksesorë opsionalë: Modbus RTU e modulit CIF, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net si sistem magjistral i Wilo për komunikimin e produkteve Wilo me njëri-tjetrin, p.sh. Multi-Flow Adaptation; operimi i pompave dyshe dhe Wilo-Smart Gateway
 • Gjendje pune urgjente automatike në rrethana të veçanta (shpejtësi e përcaktueshme e pompës) p.sh. në rast të prishjes së komunikimit magjistral ose të vlerave të sensorit
 • Ekran grafik me ngjyra i rrotullueshëm (4,3 inç) me operim nga nivel komandimi manual me një buton
 • Ndërfaqe Bluetooth nëpërmjet modulit BT Wilo-Smart Connect
 • Lexim dhe vendosje e të dhënave të funksionimit, si dhe p.sh. krijimi i një protokolli të vënies në punë nëpërmjet ndërfaqes Bluetooth me anë të aplikacionit Wilo-Assistant
 • Menaxhim i pompave dyshe i integruar (pompat dyshe janë me instalime elektrike gati të lidhura), gjatë përdorimit të 2 pompave teke si njësi pompe dyshe, lidhje nëpërmjet Wilo Net
 • Identifikim i dëmtimit të kabllos në rastin e sinjalit analog (në lidhje me 2 – 10 V ose 4 – 20 mA)
 • Vula e kohës për gabimet/paralajmërimet dhe të dhënat historike të funksionimit
 • Ruajtje e përhershme e të dhënave të funksionimit
 • Vrima për daljen e kondensatit si pajim standard në trupin e motorit (vrimat janë të mbyllura në momentin e dorëzimit)
 • Valvul për nxjerrjen e ajrit në tregues

Dorëzimi:

 • Pompë
 • Modul BT Wilo-Smart Connect
 • Udhëzues të kabllove me elemente hermetike
 • Udhëzuesi i montimit (variant i shkurtuar) dhe deklarata e konformitetit

Aksesorët (duhen porositur veçmas):

3 mbështetëse me material fiksimi për ndërtimin e bazamentit

 • Flanxha për lidhje hermetike për trupin e pompave dyshe
 • Ndihma e montimit për bllokuesin mekanik (përfshirë bulonat)
 • Për lidhje në automatizimin e ndërtesave:
  • Modul CIF PLR
  • Modul CIF LON
  • Modul CIF BACnet MS/TP
  • Modul CIF Modbus RTU
  • Modul CIF CANopen
  • CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Lidhje M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Sensori matës i diferencës së presionit 2 ... 10 V
 • Sensori matës i diferencës së presionit 4 ... 20 mA
 • Sensor i temperaturës PT1000 AA
 • Këmishë sensori për instalimin e sensorëve të temperaturës në tubacion
Të dhënat e funksionimit
temperatura e lëngut T -20 °C
temperatura e mjedisit T 0 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) 0.7
Motor shtytës
Linja ushqyese 3~400 V, 50/60 Hz
Klasa e efiçencës së motorit IE5
Hyrja e fuqisë P1 max 1500 W
Fuqia nominale e motorit P2 1,4 kW
Rryma nominale IN 2,5 A
Numri maks. i rrotullimeve nmax 3450 1/min
Interferenca e emetuar EN 61800-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61800-3
Klasa e izolimit F
Mënyra e mbrojtjes Motori IP55
Mbrojtja e motorit Sensor temperature PTC i integruar
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PPS-GF40
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik AQ1EGG
Lantern 5.1301/EN-GJL-250, veshje mbrojtëse kataforetike
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 40
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 40
Gjatësia e instalimit l0 280 mm
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1
Pesha neto afërisht m 74 kg
Numri i artikullit 2205733
Dokumente

Broshura e certifikimit

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Numri i artikullit 2216678
Botim 2022-11
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 52
PDF (22 MB)

Certifikata REACH

Rregullorja REACH

Botim 2021-05
Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 4
PDF (212 KB)

Certifikata

Battery transportation information

Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 6
PDF (517 KB)

Spektri akustik (brezi i frekuencave oktavë)

Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5

Formati i faqeve 209.9 x 297.0 mm
Numri i faqeve 1
PDF (165 KB)
BIM/CAD