Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16 | Wilo
I ngjashëm me figurën

Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16

Numri i artikullit: 2186258
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Lartësia e dërgimit H max 10,2 m
Vëllimi i rrjedhës Q max 12,3 m³/h
Lartësia minimale në hyrje në 50 °C 3 m
Lartësia minimale në hyrje në 95 °C 10 m
Lartësia minimale në hyrje në 110 °C 16 m
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -10 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 110 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -10 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Të dhënat e motorit
Treguesi i efektivitetit energjetik (EEI) ≤0,19
Linja ushqyese 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Rryma nominale IN 0,11 A
Rryma nominale IN 1,2 A
Fuqia nominale P2 234 W
Shpejtësia min. nmin 750 1/min
Numri maks. i rrotullimeve nmax 3950 1/min
Hyrja e fuqisë (min) P1 min 7 W
Hyrja e fuqisë P1 max 275 W
Interferenca e emetuar EN 61800-3;2004+A1;2012 / zonë jetese(C1)
Rezistenca ndaj interferencës EN 61800-3;2004+A1;2012 / zonë industriale (C2)
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes IPX4D
Udhëzuesi i kabllos 5 x M16x1.5
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1½
Lidhja e tubit në anën e presionit G 1½
Gjatësia e instalimit l0 180 mm
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PPS-GF40
Boshti 1.4122, e veshur me DLC
Materiali i kushinetës Karbon, i ngopur me antimon
Funksion
Modalitet kontrolli
 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
 • Q-Limit për kufizimin e vëllimit maksimal të rrjedhës
 • Funksion rregullimi Dynamic Adapt Plus
 • ΔT për kontrollimin e diferencës së temperaturës
 • T-const për rregullim konstant të temperaturës
 • Konstant Q për rregullimin konstant të vëllimit të rrjedhës
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. për rregullimin konstant të diferencës së temperaturës
 • Komandues PID
 • Shpejtësi konstante (n-const.)
Veçoritë e serisë
 • Konvertim ngrohje/ftohje
 • Regjim pune i reduktuar
 • Matje termike të nxehtësisë
 • Regjistrim i sasive të ftohjes
 • Funksion bllokues i butonave
 • No-Flow Stop
 • Funksioni Reset për rivendosjen e rregullimit që në fabrikë
 • Kufizim i konfigurueshëm i vëllimit të rrjedhës
 • Ruajtje dhe rivendosje e cilësimeve të konfiguruara të pompave (3 pika të rivendosjes së cilësimeve)
 • Tregues i sinjalizimit të defektit dhe mesazhit paralajmërues me tekst të qartë, duke përfshirë edhe këshillën për ndihmë
Operim me disa pompa
 • Funksion kryesor/rezervë
 • Punim paralel
Llogaritje e vlerave të matura Matja e sasisë së ngrohjes dhe ftohjes
Treguesi i ekranit
 • Vendosja e vlerave
 • Lartësia e dërgimit, vlera aktuale
 • Vëllimi i rrjedhës, vlera aktuale
 • Hyrja e fuqisë
 • Konsumi i energjisë
 • Temperatura (versioni "-R7": Temperatura aktuale e lëngut është e mundur me sensorin e temperaturës Stratos MAXO)
 • Mesazhet paralajmëruese (statusi i ekranit: i verdhë)
 • Mesazhet e gabimeve në tekst të qartë (statusi i ekranit: i kuq)
 • Ajrimi i pompës (statusi i ekranit: blu)
 • Mënyra e kontrollit
 • Hyrjet aktive (p.sh. STOP, No-Flow Stop)
Treguesi i ekranit (me zgjedhje shtesë)
 • Shpejtësia
 • Sasia e ngrohjes
 • Sasia e ftohjes
 • Orari operativ
 • Tensioni rrjetit
 • Mesazh paralajmërues
 • mesazh gabimi
Funksioni i ajrimit po
Tërësia e pajisjeve
Miratimet dhe identifikimet
 • CE
 • VDE
 • EAC
Veshje izoluese për temperatura të ulta Si aksesorë
Ekrani Ekran grafik me ngjyra (4,3 inç)
Tregues informacioni Versioni Comfort: ekran LCD (i madh) për tregimin e lartësisë së pompimit, vëllimin, konsumin aktual dhe kumulativ të energjisë.
Komandimi i pompave Pompë e rregulluar elektronikisht (pompë me efektivitet të lartë)
Lidhje e shpejtë elektrike Wilo-Connector
Shtresë termoizoluese po
Motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse po
Filtër grimcash po
Bllokimi i butonave po
Lidhja
Akses nëpërmjet aplikacionit Wilo-Assistant po
Sinjal analog si pajim standard
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
Komunikim magjistral nëpërmjet aksesorëve shtesë
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Lidhje për Wilo-Smart Cloud Nëpërmjet Wilo-Smart Gateway
Hyrje dixhitale
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAKS
 • MANUAL (BMS FIKUR)
 • Bllokimi i butonave
 • Ndërrim në mënyrën e punës ngrohje/ftohje
Dalje dixhitale
 • SSM
 • SBM
shkëmbim i të dhënave pa tel dhe komandim nga distanca Bluetooth

Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16-P1

Standardi: 1~ 230 V, 50/60 Hz, Opsion: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: Sinjalizimi kolektiv i defekteve (kontakt normalisht i mbyllur sipas VDI 3814, kapaciteti 1 A, 250 V ~)

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
Numri i artikullit 2186258
Numri EAN 4048482797823
Ngjyra jeshile/i/e zezë/argjend
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2018-11-01
Numri i artikullit të modelit paraardhës 2111506
Emërtimi i modelit paraardhës Stratos 25/1-10 PN16
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim transporti
Numri për paletë 32
Sasia për shtresë 8
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 400 mm
Gjatësia L 350 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 263 mm
Lartësia H 180 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 300 mm
Gjerësia W 210 mm
Pesha bruto afërisht m 8,6 kg
Pesha neto afërisht m 7,5 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë premium Smart Wilo-Stratos MAXO

Pompë me rotor të lagur për lidhje në seri me efikasitet të lartë, me motor EC dhe përshtatje të fuqisë në mënyrë elektronike. E përdorshme për ujë të ngrohtë, ujë të ftohtë dhe përzierje ujë/glikol. Treguesi i efektivitetit energjetik (EEI) sipas llojit të pompës ndërmjet ≤ 0,17 dhe ≤ 0,19.

Llojet e rregullimit:

 • Përshtatje automatike e përhershme e fuqisë sipas nevojës së impiantit pa vendosje të vlerave të caktuara Wilo-Dynamic Adapt plus (vendosje e vlerave të punës që në fabrikë). Deri në 20 % kursim energjie kundrejt mënyrës së kontrollit dp-v.
 • Temperaturë konstante (T-const.)
 • Diferencë konstante e temperaturës (dT-const.)
 • Optimizim i vëllimit të rrjedhës i rregulluar sipas nevojës i pompës ushqyese nëpërmjet lidhjes në rrjet dhe komunikimit me disa pompa (Multi-Flow Adaptation).
 • Vëllim konstant i rrjedhës (Q-const.)
 • Kontrollues i diferencës së presionit dp-c në një pikë të largët në rrjetin e tubacionit (rregullimi i pikës së keqe)
 • Diferencë konstante e presionit (dp-c)
 • Diferencë e ndryshueshme e presionit (dp-v) me opsionin e futjes së pikës nominale të punës
 • Numri konstant i rrotullimeve (n-const.)
 • Rregullim PID i përcaktuar nga përdoruesi

Funksionet:

 • Regjistrim i sasive të ngrohjes
 • Regjistrim i sasive të ftohjes
 • Çaktivizim automatik i pompës në rast identifikimi të prurjeve zero (No-Flow Stop)
 • Ndërrim ndërmjet funksionimit në ngrohje dhe në ftohje (automatikisht, nga jashtë ose manualisht)
 • Kufizim me rregullim i vëllimit të rrjedhës nëpërmjet funksionit Q-Limit (Qmin. dhe Qmaks.)
 • Mënyra e punës së pompës dyshe: Punim paralel me arritja të rendimentit më të mirë për dp-c dhe dp-v, funksion kryesor/funksion rezervë
 • Ruajtje dhe rivendosje e cilësimeve të konfiguruara të pompave (3 pika të rivendosjes së cilësimeve)
 • Tregues i sinjalizimit të defektit/mesazhit paralajmërues me tekst të qartë, duke përfshirë edhe këshillën e ndihmës
 • Funksion ajrimi për nxjerrjen automatike të ajrit nga hapësira e rotorit
 • Regjim pune i reduktuar automatikisht
 • Funksion zhbllokues automatik dhe mbrojtje e plotë e motorit e integruar
 • Identifikim i punimit në të thatë

Treguesit:

 • Mënyra e kontrollit
 • Vendosja e vlerave
 • Vëllimi i rrjedhës
 • Temperatura
 • Hyrja e fuqisë
 • Konsumi i energjisë
 • Hyrjet aktive (p.sh. STOP, No-Flow Stop)

Versioni:

 • 2 hyrje analoge të konfigurueshme: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA dhe PT1000 i zakonshëm në treg; furnizim me energji me +24 V DC
 • 2 hyrje dixhitale të konfigurueshme (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, ngrohje/ftohje, komandim manual (i shkëputur nga automatizimi i ndërtesave), bllokim i përdorimit (bllokim i butonave dhe mbrojtje e konfigurimit të komandimit nga distanca))
 • 2 rele sinjalizimi të konfigurueshme për sinjalizimet e funksionimit dhe të defektit
 • Fole për modulin CIF Wilo me ndërfaqe për automatizimin e ndërtesave (aksesorë opsionalë: Modbus RTU e modulit CIF, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR,CANopen)
 • Wilo Net si sistem magjistral Wilo për komunikimin e produkteve Wilo me njëri-tjetrin, p.sh. Multi-Flow Adaptation; funksionimi i pompave dyshe dhe Wilo-Smart Gateway
 • Sensor temperature i integruar
 • Gjendje pune urgjente automatike në rrethana të veçanta (numër rrotullimi i pompave i përcaktuar) p.sh. nga prishja e komunikimit magjistral ose nga vlerat e sensorit
 • Ekran grafik me ngjyra (4,3 inç) me operim nga nivel komandimi manual me një buton
 • Lexim dhe vendosje e të dhënave të funksionimit, si dhe p.sh. krijimi i një protokolli të vënies në punë nëpërmjet ndërfaqes Bluetooth (pa aksesorë të tjerë) me anë të aplikacionit Wilo-Assistant
 • Menaxhim i pompave dyshe i integruar (pompat dyshe janë me instalime elektrike gati të lidhura), gjatë përdorimit të 2 pompave teke si njësi pompe dyshe, lidhje nëpërmjet WILO Net
 • Identifikim i dëmtimit të kabllos në rastin e sinjalit analog (në lidhje me 2 – 10 V ose 4 – 20 mA)
 • Instalim i jashtëm me mbrojtje nga moti i mundur sipas manualit të instalimit dhe përdorimit
 • Data dhe ora të paracaktuara
 • Shtresë termoizoluese për zbatimet në ngrohje

Dorëzimi

 • Pompë
 • Wilo-Connector i optimizuar njësoj për të gjitha dimensionet
 • 2x udhëzues kablloje M16 x 1,5
 • Rondele për vidat e flanxhës M12 dhe M16 (me diametra nominal të lidhjes DN 32 deri DN 65)
 • 2x guarnicione te bashkuesi i filetuar
 • Shtresa termoizoluese
 • Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës, kompakt

Aksesorë opsionalë:

 • Izolim nga i ftohti ClimaForm për mënjanimin e formimit të kondensimit
 • Moduli CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) sensor i tubacioneve (për ujin e ngrohtë shtëpiak)
 • PT 1000 (AA) sensor për instalim në tub zhytjeje
 • Sensor matës i diferencës së presionit
Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -10 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 110 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -10 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Lartësia minimale në hyrje në 50 °C 3 m
Lartësia minimale në hyrje në 95 °C 10 m
Lartësia minimale në hyrje në 110 °C 16 m
Të dhënat e motorit
Treguesi i efektivitetit energjetik (EEI) ≤0,19
Interferenca e emetuar EN 61800-3;2004+A1;2012 / zonë jetese(C1)
Rezistenca ndaj interferencës EN 61800-3;2004+A1;2012 / zonë industriale (C2)
Linja ushqyese 1~230 V, 50/60 Hz
Hyrja e fuqisë P1 max 275 W
Shpejtësia min. nmin 750 1/min
Numri maks. i rrotullimeve nmax 3950 1/min
Mënyra e mbrojtjes Motori IPX4D
Udhëzuesi i kabllos 5 x M16x1.5
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PPS-GF40
Boshti 1.4122, e veshur me DLC
Materiali i kushinetës Karbon, i ngopur me antimon
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1½
Lidhja e tubit në anën e presionit G 1½
Gjatësia e instalimit l0 180 mm
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Stratos MAXO 25/0,5-10 PN 16
Pesha neto afërisht m 7,5 kg
Numri i artikullit 2186258
Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numri i artikullit 2226401
Botim 2023-02
Numri i faqeve 272
Language de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Broshura e certifikimit

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Numri i artikullit 2209011
Botim 2022-11
Numri i faqeve 72
Language gjuhë neutrale
PDF (28 MB)

Shënime për versionin

Shënime për versionin Stratos MAXO

Numri i artikullit 2212705
Botim 2021-04
Numri i faqeve 60
Language bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
BIM/CAD
Aksesor

Sistemi CCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (25)

Sistemi CCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (19)

Sistemi SCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (21)

Sistemi SCe-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (13)

Izolim nga i ftohti (1)

Montim i tubit (3)

Montimi i tubave/pjesë përshtatëse (9)

Komandimi i pompave/aksesorë (30)

Kom. i pom/sistem rregullues Smart (3)

Kom. i pom/modul i ndërfaqeve (7)

Regjistrimi i diferencës së presionit (7)

Spinë (1)

Services

Bashkëpunimi i partneritetit me instaluesit dhe montuesit e impianteve është një traditë e gjatë te Wilo. Një pjesë e rëndësishme e filozofisë sonë të partneritetit është shërbimi për klientin pas shitjes i Wilo. Së bashku ne zhvillojmë një koncept shërbimi që përshtatet me kërkesat tuaja individuale – dhe me ekspertizën tonë dhe këshillimin personal ne kujdesemi që sistemet tuaja të punojnë me efikasitet energjetik, me siguri funksionimi dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, teknikët tanë kompetentë të Wilo-Service ju mbështesin në mënyrë të shpejtë, të besueshme dhe të përpiktë në afate.

Mëso më shumë

Shërbimet e rekomanduara

Asistenti direkt i Wilo
Shërbimi Wilo-Live Assistant
    
2216415

Wilo-Live Assistant ndodhet në dispozicionin tuaj gjatë shërbimit të pompës si këshillues teknik. Me Wilo-Live Assistant ju i mbështetni këshilluesit tanë të specializuar në sferën e kaldajave ose impianteve me anë të transmetimit video – direkt dhe në kohë reale. Ju tregoni me smartfonin tuaj konfigurimin e instalimit, ndërkohë që eksperti i Wilo ndjek çdo gjë në ekran. Ju mund të shihni si komponentët, ashtu edhe detajet e tjera dhe kështu ju përcaktoni se ku krijohet gabimi ose defekti. Ne parandalojmë kohët e defektit dhe kujdesemi për sigurinë e funksionimit të pompave dhe sistemeve tuaja!

Wilo-Live Assistant përfshin:

 • Mbështetje live interaktive përmes video-bisedës
 • Kontakt të drejtpërdrejtë me një ekspert
 • Zgjidhje në kohën e duhur, për të garantuar një siguri funksionimi maksimale për pompat dhe sistemet tuaja
Optimizim i impianteve
Optimizimi i impianteve me pompa me rotor të lagur
    
2219250

Wilo-Service ofron një optimizim proaktiv të sistemeve nëpërmjet optimizimit të rregullimeve dhe realizimit të përshtatjeve të vogla, për të garantuar sigurinë e funksionimit. Optimizimi i impianteve përfshin ndër të tjera:

 • Shërbimin e plotë të pompave/impianteve, për të rivendosur rendimentin e plotë
 • Modernizim i sistemeve të vjetra me teknologji ose me funksione të reja, për kursim të shpenzimeve kapitale (plotësim)
Energy Solutions
Energy Solutions për pompat me rotor të lagur/zhytëse
    
2219285

Wilo-Service ofron një mbështetje proaktive në projektim, për të përcaktuar kursimet e mundshme të energjisë. Shërbimi ynë krijon një panoramë të pompave ose të sistemeve të instaluara, për t'ju treguar sesi mund zvogëlohet konsumi i energjisë. Ne ofrojmë një këshillim të posaçëm sipas qëllimit dhe analizën, duke përfshirë edhe integrimin e mjeteve dhe mbështetjen e gjithanshme në planifikim, për kalimin në teknologjitë me efiçencë të lartë. Wilo-Energy Solutions përmbajnë shërbimet e mëposhtme:

 • Vlerësim i detajuar i kostove të ciklit të jetëgjatësisë (analiza LCC)
 • Auditim energjetik, përfshirë informacionet për potencialin e kursimit të energjisë
 • Këshillim proaktiv i opsioneve të zëvendësimit
 • Përmirësim i bilancit ekologjik të impiantit tuaj
 • Mbështetje në projektimin për kalimin në pompat Wilo me efektivitet të lartë

Shërbime të tjera

Garanci e zgjatur
Garanci e zgjatur Pompa me rotor të lagur
    
2219589

Në kombinim me një pompë të re ose me një sistem të ri, Wilo ofron një garanci të zgjeruar deri në pesë vjet në rastin e vënies në punë dhe mirëmbajtjen nga shërbimi i Wilo.

Garancia e zgjeruar përfshin:

 • Mbrojte e plotë dhe siguri e parashikueshme e shpenzimeve
 • Punime të rregullta mirëmbajtje nga shërbimi i Wilo
Mbështetje për projektin
Mbështetje për projektin për pompat me rotor të lagur
    
2219320

Wilo ju mbështet gjatë fazës së projektimit, për të garantuar cilësinë dhe kosto-efektivitetin. Shërbimi ynë profesional dhe i kualifikuar Wilo-Service ju mbështet me rekomandime dhe këshillim teknik gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.

Mbështetja për projektin përfshin shërbimet e mëposhtme:

 • Vizita të rregullta në terren, për të siguruar cilësinë e informacioneve dhe të këshillimit
 • Këshillim teknik, i disponueshëm në terren
 • Raport për statusin me rekomandimet pas vizitës
 • Mbështetje e gjithanshme në projektim nëpërmjet ekspertëve të Wilo
Instalim
Instalimi i pompave me rotor të lagur
    
2219355

Wilo-Service ofron instalimin e pompave ose të sistemeve tona të pompimit. Ne ofrojmë një proces të plotë nga fillimi deri në fund, duke filluar nga mbledhja e informacioneve në terren deri në instalimin e produktit tonë në të gjithë fabrikën. Konfigurimi optimal i instalimit dhe bashkëveprimi i faktorëve të veçantë përbëjnë gurin themelor për një siguri funksionimi afatgjatë.

Instalimi përfshin:

 • Inspektimi profesional
 • Vënie në dispozicion e komponentëve/materialeve nga Wilo dhe palë të treta
 • Instalimi i tubacioneve dhe sistemit elektronik
 • Funksione prove
Vënia në punë
Vënia në punë e pompave me rotor të lagur
    
2219390

Për një funksionim optimal të pompës(ave)/impiantit(eve) këshillohet që vënia në punë të realizohet nga vetë nga shërbimi për klientët i Wilo. Në këtë mënyrë garantohet një rregullim optimal dhe një funksionim efikas i sistemit. Vënia në punë përfshin pikat e mëposhtme:

 • Vënia në punë e impiantit(eve) sipas listës së kontrollit
 • Parametrizimi dhe konfigurimi i panelit të komandimit
 • Kontroll dhe përshtatje e presionit fillestar të enëve nën presion (duke përfshirë mbushjen deri në 80 litra)
 • Kontrolli i funksionit të sistemeve të montuara
 • Manuali i përdorimit i orientuar në praktikë
 • Protokoll Wilo për vënien në punë

Çmimi për vënien në punë vlen vetëm për impiante, të cilët janë instaluar në përputhje me manualin e instalimit dhe të përdorimit, si dhe në përputhje me standardet aktuale të teknologjisë. Nuk do të ketë kosto për materialet që mund të nevojiten eventualisht.

Mirëmbajtje
Mirëmbajtja BASIC për pompat me rotor të lagur
    
2219530

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontroll i enëve nën presion, të cilat ndodhen në dispozicion
 • Kontroll dhe përshtatje e mundshme e parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga Wilo. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Mirëmbajtja COMFORT për pompat me rotor të lagur
    
2219416

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontrolli ose mbushja e mundshme e enëve nën presion që ndodhen në dispozicion
 • Kontrolli dhe, nëse kërkohet, përshtatja e parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Materialet e konsumit përfshihen në çmimin e kontratës
 • Nuk ka shpenzime pune dhe udhëtimi për misionet ndërmjet intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë orarit normal të shërbimit)
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga WILO. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Mirëmbajtja PREMIUM për pompat me rotor të lagur
    
2219545

Për të garantuar sigurinë e funksionimit të pompave/sistemeve, këshillohet që të kryeni inspektime dhe punime të mirëmbajtjes të rregullta në përputhje me DIN nga shërbimi për klientët i servisit Wilo. Detyrat zbatohen në përputhje me DIN 31051 / DIN EN 13306. Detyrat përfshijnë pikat e mëposhtme:

 • Kontrolli vizual i pompave/sistemeve
 • Kontrolli mekanik
 • Kontrolli elektrik
 • Kontrolli ose mbushja e mundshme e enëve nën presion që ndodhen në dispozicion
 • Kontrolli i parametrave të sistemit
 • Krijimi i një protokolli mirëmbajtje
 • Materialet e konsumit përfshihen në çmimin e kontratës
 • Nuk ka shpenzime pune dhe udhëtimi për misionet ndërmjet intervaleve të mirëmbajtjes (gjatë dhe jashtë orarit normal të shërbimit)
 • Aktualizimi i softuerit
 • Duke përfshirë pjesët e konsumit
 • Projektimi dhe organizimi kryhen nga WILO. Oferta të tjera individuale për mirëmbajtjen janë të mundura nëse kërkohen
Riparimi
Riparimi i pompave me rotor të lagur
    
2219609

Gjatë verifikimit në terren, shërbimi kompetent dhe me përvojë Wilo-Service vendos nëse pompa mund të riparohet në vend apo nëse ajo duhet çuar në ofiçinë për riparim. Wilo vendos gjithashtu në dispozicion edhe pjesë këmbimi ose një pompë zëvendësuese për të rivendosur sigurinë e funksionimit të sistemit.

Riparimi përfshin:

 • Verifikim dhe eliminim të shkaqeve të defekteve nga ekspertët me përvojë të Wilo
 • Propozim jo të detyrueshëm të kostove për riparimet
 • Provë funksionimi elektrik dhe hidraulik, për të siguruar të dhënat e sakta në lidhje me funksionalitetin, cilësinë dhe rendimentin e pompës ose impiantit
 • Veshje mbrojtëse të pjesëve të ndryshme të pompave ose të impiantit për optimizim të koeficientit të efiçencës
 • Përdorim vetëm të pjesëve origjinale të këmbimit
 • Dokumentim të riparimit në raportin e shërbimit