Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
CronoTwin-DL 32/160-2,2/2-S1 | Wilo
I ngjashëm me figurën

CronoTwin-DL 32/160-2,2/2-S1

Numri i artikullit: 2171422
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0,4
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Të dhënat e motorit
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Fuqia nominale e motorit P2 2,2 kW
Rryma nominale IN 4,59 A
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Faktori i fuqisë 0,81
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 84,3 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 85,5 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 85,9 %
Pështjella e motorit deri 3 kW -
Pështjella e motorit 4 kW e lart -
Klasa e izolimit F
Mënyra e mbrojtjes Motori IP55
Mbrojtja e motorit jo
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika CC480K (G-CuSn10) Bronze
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik Q1Q1X4GG
Lantern Gizë e hirtë
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 32
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 32
Gjatësia e instalimit l0 320 mm

CronoTwin-DL 32/160-2,2/2

IPL

∆: Diagrami i lidhjeve, lidhja delta

Y: Diagrami i lidhjeve, lidhja yll

Releja mbrojtëse e motorit e nevojshme në vend. Kontrolloni krahun e rrotullimit! Për të ndryshuar krahun e rrotullimit, shkëmbeni cilëndo prej dy fazave.

P2≤ 3 kW 3~400 V Y
3~230 V ∆
P2≥ 4 kW 3~690 V Y
3~400 V ∆

Pas heqjes së urave, është e mundur nisja Y-∆.

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit CronoTwin-DL 32/160-2,2/2-S1
Numri i artikullit 2171422
Numri EAN 4048482722221
Ngjyra Jeshile
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2013-03-01
Paketimi
Lloji i paketimit Paleta njëpërdorimshe
Tipi i paketimit Paketim transporti
Numri për paletë 1
Sasia për shtresë 1
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 1200 mm
Gjatësia L 558 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 464 mm
Lartësia H 320 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 800 mm
Gjerësia W 591 mm
Pesha bruto afërisht m 138,3 kg
Pesha neto afërisht m 111 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë dyshe në linjë me dy pompa centrifugale me një shkallë me rotor të thatë në një karkasë të përbashkët me valvël shkëmbyese, për instalim në tubacion ose për montim në bazament. Flanxha fundore e karkasës dhe mbajtëset jepen kundrejt çmimit shtesë. Model monobllok me lëkundje të vogla dhe zhurmë të ulët, me lanterne dhe motor standard të lidhur të palëvizshëm me flanxhë (motor normal). Me bllokues mekanik me tub me rrudha, në nivelin e ujit dhe i pavarur nga kahu i rrotullimit dhe helikë për zvogëlimin e kavitacionit. Flanxhë me lidhje për matjen e presionit R 1/8. Trupi i pompës dhe lanternet janë trajtuar me veshje mbrojtëse kataforetike.

Motorë standardë në teknologjinë IE3. Pompat me motor ≥ 5,5 kW kanë sensorë temperature PTC si mbrojtje motorike si standarde.

Kutia e terminaleve të motorit ≤ 7,5 kW mund të jetë metalike ose plastike. Kutia metalike e terminaleve kërkon patjetër që të porositni variantet e veçanta përkatëse. Kutitë e terminaleve të motorit > 7,5 kW janë gjithmonë prej metali.

Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -20 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 140 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -15 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 16 bar
Udhëzim për konfigurimin 16 bar deri në 120 °C, 13 bar deri në 140 °C
Indeksi i efiçencës minimale (MEI) ≥0,4
Të dhënat e motorit
Klasa e efiçencës së motorit IE3
Linja ushqyese 3~400 V, 50 Hz
Toleranca e tensionit ±10 %
Fuqia nominale P2 2200 W
Shpejtësia e dhënë n 2900 1/min
Rryma nominale IN 4,59 A
Faktori i fuqisë 0,81
Efiçenca e motorit ηm 50 % ηM 50% 84,3 %
Efiçenca e motorit ηm 75 % ηM 75% 85,5 %
Efiçenca e motorit ηm 100 % ηM 100% 85,9 %
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes IP55
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika Bronz
Boshti Çelik inoks
Bllokuesi mekanik Q1Q1X4GG
Lantern Gizë e hirtë
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse DN 32
Lidhja e tubit në anën e presionit DN 32
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit CronoTwin-DL 32/160-2,2/2-S1
Pesha neto afërisht m 111 kg
Numri i artikullit 2171422
Dokumente

Spektri akustik (brezi i frekuencave oktavë)

CronoTwin-DL 32/160-2,2/2

Numri i faqeve 1
PDF (165 KB)
Aksesor

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (23)

Sistemi CC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (19)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm në varësi të diferencës së presionit (25)

Sistemi SC-HVAC me rregullim me kontroll të vazhdueshëm sipas temperaturës (19)

Montim në mur/Ndërtimi i bazamentit (1)

Mirëmbajtje/zëvëndësim (1)

Komandimi i pompave (1)

Komandimi i pompave/aksesorë (28)

Kom. i pom/sistem rregullues Smart (8)

Regjistrimi i diferencës së presionit (5)

Mbrojtja e motorit (2)

Services

Bashkëpunimi i partneritetit me instaluesit dhe montuesit e impianteve është një traditë e gjatë te Wilo. Një pjesë e rëndësishme e filozofisë sonë të partneritetit është shërbimi për klientin pas shitjes i Wilo. Së bashku ne zhvillojmë një koncept shërbimi që përshtatet me kërkesat tuaja individuale – dhe me ekspertizën tonë dhe këshillimin personal ne kujdesemi që sistemet tuaja të punojnë me efikasitet energjetik, me siguri funksionimi dhe me kosto sa më të volitshme që të jetë e mundur. Për këtë qëllim, teknikët tanë kompetentë të Wilo-Service ju mbështesin në mënyrë të shpejtë, të besueshme dhe të përpiktë në afate.

Mëso më shumë

Shërbimet e rekomanduara

Vënia në punë
Vënia në punë e pompave me rotor të thatë
    
2219391

Për një funksionim optimal të pompës(ave)/impiantit(eve) këshillohet që vënia në punë të realizohet nga vetë nga shërbimi për klientët i Wilo. Në këtë mënyrë garantohet një rregullim optimal dhe një funksionim efikas i sistemit. Vënia në punë përfshin pikat e mëposhtme:

  • Vënia në punë e impiantit(eve) sipas listës së kontrollit
  • Parametrizimi dhe konfigurimi i panelit të komandimit
  • Kontroll dhe përshtatje e presionit fillestar të enëve nën presion (duke përfshirë mbushjen deri në 80 litra)
  • Kontrolli i funksionit të sistemeve të montuara
  • Manuali i përdorimit i orientuar në praktikë
  • Protokoll Wilo për vënien në punë

Çmimi për vënien në punë vlen vetëm për impiante, të cilët janë instaluar në përputhje me manualin e instalimit dhe të përdorimit, si dhe në përputhje me standardet aktuale të teknologjisë. Nuk do të ketë kosto për materialet që mund të nevojiten eventualisht.