Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Wilo-Rexa FIT | Wilo
Avantazhet tuaja
Wilo-Rexa FIT

Veçoritë/avantazhet e produktit

 • Gati për tu lidhur dhe i gatshëm për përdorim të menjëhershëm (versione A dhe P)
 • Funksionim më i lehtë falë galexhantëve elektrikë të integruar (versioni A)
 • Sistem hidraulik i sigurt me rrymë të lirë me kalim të lirë sferik për funksionim pa bllokime
 • Foleja e permistopit me mbikëqyrje të jashtme
 • Peshë më e vogël
Përshkrimi i serive
Wilo-Rexa FIT

Konstruksioni

Pompë drenazhi e zhytur për ujëra të zeza për montim brenda në ujë, stacionar dhe i transportueshëm në funksion të ndërprerë.

Përdorimi

Pompim i

 • Ujëra të zeza me fekale sipas EN 12050-1
 • Ujëra të ndotura

Tërësia e pajisjeve/funksionimi

 • Mbikëqyrja e temperaturës së pështjellës së motorit me sensor bimetalik
 • Shufër e jashtme elektrode, opsionale, për mbikëqyrësin e folesë së permistopit

Çelësi tip

Shembull:

Wilo-Rexa FIT V06DA-110/EAD1-2-T0015-540-A

Rexa

Pompë zhytëse për ujërat e zeza

FIT

Seria

V

Helikë me shtjellë

06

Diametri nominal i lidhjes së presionit p.sh. DN 65

D

Sistemi hidraulik është shpuar sipas DIN në pjesën thithëse

A

Versioni i materialit standard të sistemit hidraulik

110

Përcaktimi i sistemit hidraulik

E

Motor me ftohje sipërfaqësore

A

Versioni i materialit standard të motorit

D

Izolim me dy bllokues mekanikë të pavarur

1

Klasa e efiçencës IE p.sh. 1 = IE1 (në mbështetje të IEC 60034-30)

-

pa autorizim të sigurisë ndaj shpërthimit

2

Numri i poleve

T

Versioni i linjës ushqyese:

M = 1~

T = 3~

0015

Vlera/10 = Fuqia e motorit P2 në kW

5

Frekuenca (5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz)

40

Çelësi për tensionin e matur

A

Pajisje elektrike shtesë:

O = me skaje kabllosh të lira

P = me spinë

A = me galexhant elektrik dhe spinë

Të dhënat teknike

 • Linja ushqyese: 1~230 V, 50 Hz ose 3~400 V, 50 Hz
 • Mënyra e punës, e zhytur: S1
 • Mënyra e punës, jo e zhytur: S2-15 min; S3 10 %
 • Klasa e mbrojtjes: IP68
 • Klasa e izolimit: F
 • Temperatura e lëngjeve: 3 - 40 °C, maks. 60 °C për 3 min
 • Kalim i lirë: 50 / 65 / 80 mm
 • Gjatësia e kabllos: 10 m

Materiale

 • Karkasa e motorit: 1.4301
 • Trupi i sistemit hidraulik: EN-GJL 250
 • Helika: EN-GJL 250
 • Guarnicione statike: NBR
 • Permistopi në anën e pompës: SiC/SiC
 • Permistopi në krahun e motorit: C/MgSiO4
 • Skaji i boshtit: Çelik inoks 1.4021

Konstruksioni

Pompë zhytëse për ujra të zeza si monobllok e zhytur për përmbytje montuar brënda në ujë në funksionim të përhershëm.

Sistemi hidraulik

Dalje në anën e presionit, e zbatuar si lidhje horizontale me fllanxhë. Substanca e thatë maksimale është 8 % (në varësi me sistemin hidraulik). Format e helikave të përdorura janë helikat me shtjellë.

Motori

Zbatohen motorë me ftohje sipërfaqësore në version rrymë alternative (me kondensator funksionimi të integruar) dhe trefazore për nisje direkte. Nxehtësia transmetohet direkt në lëngun përreth nëpërmjet pjesëve të trupit të motorit. Motorët mund të zbatohen të zhytur në funksion të përhershëm (S1) dhe jo të zhytur në punim për kohë të shkurtër (S2) ose në funksion periodik (S3).

Përveç kësaj, motorët janë të pajisur me një mbikëqyrje termike të motorit. Mbron pështjellën e motorit nga mbinxehja. Tek agregatet me motorë me rrymë alternative, mbikëqyrja është e integruar dhe me ndezje automatike. D.m.th., motori fiket në rast tejnxehjeje dhe pas ftohjes ndizet sërish. Në mënyrë standarde, këtu zbatohen sensorë bimetalikë.

Motori mund të pajiset edhe me një elektrodë të jashtme për mbikëqyrje të folesë ndarëse të vajit. Ajo sinjalizon dalje të ujit në folenë e ndarëse të vajit nëpërmjet bllokuesit mekanik në anën e lëngut.

Kablloja e lidhjes ka si standard skaje të lira dhe gjatësi 10 m, dhe blihet në versionet e mëposhtme:

 • Me skaje kabllosh të lira
 • Me spinë
 • Me galexhant elektrik dhe spinë

Permistopi

Midis motorit dhe sistemit hidraulik gjendet foleja e permistopit. E mbushur me vaj të bardhë mjekësor. Izolimi në anën e lëngut dhe motorit bëhet nëpërmjet dy bllokuesve mekanikë të pavarur nga kahu i rrotullimit.

Dorëzim

 • Pompë zhytëse për ujëra të zeza me 10 m kabllo elektrike
 • Versioni i kabllos sipas variantit:
  • Me skaje kabllosh të lira (O)
  • Me spinë (P)
  • Me galexhant elektrik dhe spinë (A)
 • Manuali i punës dhe mirëmbajtjes

Aksesorë

 • Pajisje varëse ose këmbë pompe
 • Elektrodë e jashtme për mbikëqyrje të folesë së permistopit
 • Zinxhirë
 • Panele komandimi, rele dhe spinë
 • Fiksim me prixhioner shtrëngues

Vënia në punë

Funksionim me montim brenda në ujë, me motor jo të zhytur:

Motori mund të vendoset jashtë ujit. Këtu, kohët e punës përcaktohen nga "Mënyra e punës për punën jo të zhytur". Të dhënat duhen respektuar rreptësisht!

 • Punim për kohë të shkurtër S2: Koha maks. e punës është 15 min (S2-15 min).
 • Funksionimi periodik S3: Koha maks. e punës, sipas standardit, është 1 min në funksionimin S3- (S3 10 %). Nëse motori përmbytet min. 1 minutë para rindezjes dhe sigurohet me këtë ftohja e nevojshme e motor, kohëzgjatja maksimale e punës mund të jetë 2,5 min në funksionim S3 (S3 25 %)!
 • Temperatura maks. e mjedisit dhe lëngut është 40 °C.

Mbrojtje kundër punës pa ujë:

Foleja hidraulike duhet të qëndrojë gjithmonë i zhytur. Niveli luhatës duhet të shkaktojë një çaktivizim automatik në momentin që arrihet mbulimi minimal me ujë. Lutemi, t'i gjeni këto te skica e dimensioneve.

Instalimi horizontal:

Instalimi horizontal nuk është i mundur!

Dokumente

Manuali i instalimit dhe mënyrës së punës

Wilo-Rexa FIT

Numri i artikullit 6063547
Botim 2019-02
Numri i faqeve 32
Language en
PDF (2 MB)

Broshura e certifikimit

Wilo-Rexa FIT

Numri i artikullit 6069823
Botim 2021-03
Numri i faqeve 12
Language gjuhë neutrale
PDF (3 MB)
Përzgjedhja e produktit
Number of results: 62
Emërtimi i produktitDalja e presionitFuqia nominale e motorit P2GalexhantiPriza e rrjetitLinja ushqyeseKalim i lirë sferik të sistemit hidraulikNumri i artikullit
Rexa FIT V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-A
DN 50
1,1 kW
po
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064576
Rexa FIT V05DA-122/EAD0-2-M0011-523-P
DN 50
1,1 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064578
Rexa FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-A
DN 50
1,1 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064577
Rexa FIT V05DA-122/EAD1-2-T0011-540-O
DN 50
1,1 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064579
Rexa FIT V05DA-124/EAD0-2-M0011-523-A
DN 50
1,1 kW
po
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064580
Rexa FIT V05DA-124/EAD0-2-M0011-523-P
DN 50
1,1 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064582
Rexa FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-A
DN 50
1,1 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064581
Rexa FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O
DN 50
1,1 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064583
Rexa FIT V05DA-126/EAD0-2-M0015-523-A
DN 50
1,5 kW
po
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064584
Rexa FIT V05DA-126/EAD0-2-M0015-523-P
DN 50
1,5 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
50 mm
6064586
Rexa FIT V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-A
DN 50
1,5 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064585
Rexa FIT V05DA-126/EAD1-2-T0015-540-O
DN 50
1,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064587
Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-A
DN 50
2,5 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064588
Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2-T0025-540-O
DN 50
2,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064589
Rexa FIT V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-A
DN 50
2,5 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064590
Rexa FIT V05DA-224/EAD1-2-T0025-540-O
DN 50
2,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064591
Rexa FIT V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-A
DN 50
3,9 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064592
Rexa FIT V05DA-226/EAD1-2-T0039-540-O
DN 50
3,9 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064593
Rexa FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-A
DN 50
3,9 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064594
Rexa FIT V05DA-228/EAD1-2-T0039-540-O
DN 50
3,9 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
50 mm
6064595
Rexa FIT V06DA-212/EAD0-2-M0011-523-A
DN 65/80
1,1 kW
po
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
65 mm
6064596
Rexa FIT V06DA-212/EAD0-2-M0011-523-P
DN 65/80
1,1 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
65 mm
6064598
Rexa FIT V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-A
DN 65/80
1,1 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064597
Rexa FIT V06DA-212/EAD1-2-T0011-540-O
DN 65/80
1,1 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064599
Rexa FIT V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-A
DN 65/80
1,5 kW
po
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
65 mm
6064700
Rexa FIT V06DA-214/EAD0-2-M0015-523-P
DN 65/80
1,5 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
65 mm
6064702
Rexa FIT V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-A
DN 65/80
1,5 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064701
Rexa FIT V06DA-214/EAD1-2-T0015-540-O
DN 65/80
1,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064703
Rexa FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-A
DN 65/80
2,5 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064704
Rexa FIT V06DA-216/EAD1-2-T0025-540-O
DN 65/80
2,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064705
Rexa FIT V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-A
DN 65/80
3,9 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064706
Rexa FIT V06DA-222/EAD1-2-T0039-540-O
DN 65/80
3,9 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064707
Rexa FIT V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-A
DN 65/80
3,9 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064708
Rexa FIT V06DA-224/EAD1-2-T0039-540-O
DN 65/80
3,9 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064709
Rexa FIT V06DA-622/EAD0-4-M0011-523-P
DN 65/80
1,1 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
65 mm
6064710
Rexa FIT V06DA-622/EAD1-4-T0011-540-O
DN 65/80
1,1 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064711
Rexa FIT V06DA-623/EAD0-4-M0015-523-P
DN 65/80
1,5 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
65 mm
6064712
Rexa FIT V06DA-623/EAD1-4-T0015-540-O
DN 65/80
1,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064713
Rexa FIT V06DA-625/EAD0-4-M0015-523-P
DN 65/80
1,5 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
65 mm
6064714
Rexa FIT V06DA-625/EAD1-4-T0015-540-O
DN 65/80
1,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064715
Rexa FIT V06DA-626/EAD1-4-T0025-540-O
DN 65/80
2,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064716
Rexa FIT V06DA-628/EAD1-4-T0025-540-O
DN 65/80
2,5 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
65 mm
6064717
Rexa FIT V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-A
DN 80/100
1,1 kW
po
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
80 mm
6065917
Rexa FIT V08DA-422/EAD0-4-M0011-523-P
DN 80/100
1,1 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
80 mm
6065919
Rexa FIT V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-A
DN 80/100
1,1 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
80 mm
6065918
Rexa FIT V08DA-422/EAD1-4-T0011-540-O
DN 80/100
1,1 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
80 mm
6065920
Rexa FIT V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-A
DN 80/100
1,1 kW
po
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
80 mm
6065921
Rexa FIT V08DA-424/EAD0-4-M0011-523-P
DN 80/100
1,1 kW
jo
CEE7/7 (Schuko)
1~230 V, 50 Hz
80 mm
6065923
Rexa FIT V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-A
DN 80/100
1,1 kW
po
CEE 16A, 3P+N+PE, 6h
3~400 V, 50 Hz
80 mm
6065922
Rexa FIT V08DA-424/EAD1-4-T0011-540-O
DN 80/100
1,1 kW
jo
jo
3~400 V, 50 Hz
80 mm
6065924