Kërko
Kontaktoni
E-Mail
Krijimi i katalogut
Te Preferuarat e mia
Krahasimi i produkteve
Yonos PICO1.0 15/1-6 | Wilo

Yonos PICO1.0 15/1-6

Numri i artikullit: 4248081
Të dhënat teknike
Të dhëna hidraulike
Presioni maksimal i funksionimit PN 10 bar
Lartësia e dërgimit H max 6,0 m
Vëllimi i rrjedhës Q max 3,6 m³/h
Lartësia minimale në hyrje në 50 °C 0,5 m
Lartësia minimale në hyrje në 95 °C 3 m
Lartësia minimale në hyrje në 110 °C 10 m
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -10 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 95 °C
Temperatura maks. e lëngjeve në temperaturën maks. të mjedisit +25°C Tmax 95 °C
Temperatura maks. e lëngjeve në temperaturën maks. të mjedisit +40°C Tmax 95 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -10 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Të dhënat e motorit
Treguesi i efektivitetit energjetik (EEI) ≤0,20
Linja ushqyese 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Fuqia nominale P2 30 W
Shpejtësia min. nmin 700 1/min
Numri maks. i rrotullimeve nmax 4200 1/min
Hyrja e fuqisë (min) P1 min 4 W
Hyrja e fuqisë P1 max 40 W
Interferenca e emetuar EN 61000-6-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61000-6-2
Pajtueshmëria elektromagnetike EN 61800-3
Udhëzuesi i kabllos 1 x PG11
Klasa e izolimit F
Klasa e mbrojtjes IPX4D
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PP-GF40
Boshti Çelik inoks
Materiali i kushinetës Karbon, me metal të ngopur
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në anën e presionit G 1
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1
Gjatësia e instalimit l0 130 mm
Funksion
Modalitet kontrolli
 • Δp-v për diferencë të ndryshueshme të presionit
 • Δp-c për diferencë konstante të presionit
Treguesi i ekranit
 • Vendosja e vlerave
 • Hyrja e fuqisë
Funksioni i ajrimit Manual
Tërësia e pajisjeve
Miratimet dhe identifikimet CE
Ekrani Treguesi i segmentit LED
Komandimi i pompave Pompë e rregulluar elektronikisht (pompë me efektivitet të lartë)
Lidhje e shpejtë elektrike Wilo Connector
Shtresë termoizoluese Si aksesorë
Motor me rrymë elektrike vetëmbrojtëse po

Yonos PICO1.0 15/1-6

Motor me anti-bllokim rryme

Motor me një fazë (EM) 2‐pole ‐ 1~230 V, 50 Hz

Të dhënat e produktit
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Yonos PICO1.0 15/1-6
Numri i artikullit 4248081
Numri EAN 4062679181998
Ngjyra Jeshile
Sasia minimale e porostijes 1
Disponueshmëria e tregut 2021-07-19
Paketimi
Lloji i paketimit Karton
Tipi i paketimit Paketim për shitje
Numri për paletë 198
Sasia për shtresë 24
Përmasat dhe peshat
Masa e gjatësisë me ambalazhin 194 mm
Gjatësia L 138 mm
Masa e lartëtesisë me ambalazhin 105 mm
Lartësia H 102 mm
Masa e gjerësisë me ambalazhin 174 mm
Gjerësia W 131 mm
Pesha bruto afërisht m 1,8 kg
Pesha neto afërisht m 1,6 kg
Përshkrimi tekstit

Pompë me efektivitet të lartë Wilo-Yonos PICO1.0, e rregulluar elektronikisht. Pompë qarkullimi me rotor të lagur që nuk ka nevojë për mirëmbajtje me bashkues të filetuar, motor EC me rrymë elektrike vetëmbrojtëse dhe rregullim të integruar, elektronik të fuqisë për kontrolluesin e diferencës së presionit me kontroll të vazhdueshëm. Përdoret për të gjitha zbatimet në sistemet e ngrohjes dhe të kondicionimit të ajrit.

Regjimi i rregullimit zgjidhet sipas përdorimit të radiatorëve/ngrohjes nën dysheme.

Si standard e pajisur me:

 • Lloje rregullatorësh me zgjedhje paraprake për përshtatjen optimale të ngarkesës:
  • Diferenca e presionit konstant (Δp-c)
  • Diferenca e presionit e ndryshueshme (Δp-v)
 • Ekrani LED:
  • Paraqitje e lartësisë së dërgimit gjatë rregullimit
  • Tregues i konsumit të vazhdueshëm në Vat
  • Paraqitje e sinjalizimeve të defekteve (kodet e gabimit)
  • Tregues i funksionit të aktivizuar të ajrimit
 • Funksioni manual i ajrimit për ajrimin automatik të hapësirës së rotorit
 • Mbrojtje e integruar e motorit
 • Funksion zhbllokues automatik
 • Lidhje e shpejtë elektrike me Wilo-Connector
Të dhënat e funksionimit
Temperatura min. e lëngjeve Tmin -10 °C
Temperatura maks. e lëngjeve Tmax 95 °C
Temperatura min. e mjedisit Tmin -10 °C
Temperatura maks. e mjedisit Tmax 40 °C
Presioni maksimal i funksionimit PN 10 bar
Lartësia minimale në hyrje në 50 °C 0,5 m
Lartësia minimale në hyrje në 95 °C 3 m
Lartësia minimale në hyrje në 110 °C 10 m
Të dhënat e motorit
Treguesi i efektivitetit energjetik (EEI) ≤0,20
Interferenca e emetuar EN 61000-6-3
Rezistenca ndaj interferencës EN 61000-6-2
Linja ushqyese 1~230 V, 50/60 Hz
Hyrja e fuqisë P1 max 40 W
Shpejtësia min. nmin 700 1/min
Numri maks. i rrotullimeve nmax 4200 1/min
Mënyra e mbrojtjes Motori IPX4D
Udhëzuesi i kabllos 1 x PG11
Materiale
Trupi i pompës Gizë e hirtë
Helika PP-GF40
Boshti Çelik inoks
Materiali i kushinetës Karbon, me metal të ngopur
Përmasa e instalimit
Lidhja e tubit në pjesën thithëse G 1
Lidhja e tubit në anën e presionit G 1
Gjatësia e instalimit l0 130 mm
Informacione për bërjen e porosisë
Marka Wilo
Emërtimi i produktit Yonos PICO1.0 15/1-6
Pesha neto afërisht m 1,6 kg
Numri i artikullit 4248081
Aksesor

Montim i tubit (1)

Izolim termik (1)

Komandimi i pompave (1)

Spinë (2)