Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Решенија за третман на отпадни води

Недостатокот на ресурси и сè поголемата побарувачка за свежа вода бараат ефикасни, оперативно безбедни решенија за сигурен третман на водата. Wilo ги користи можностите што ги нуди дигитализацијата и автоматизацијата за да ги оптимизира процесите во пречистителните станици. Без разлика дали станува збор за надградба на постоечка постројка или планирање на нова, нашите решенија овозможуваат максимална ефикасност и ја олеснуваат вашаѕа секојдневна работа.

Systemgrafik

Wilo-TP Control - автоматски ја зголемува безбедноста и ефикасноста при третман на биолошки отпадни води

Новиот систем за контрола на пречистителни станици за отпадни води обезбедува оптимизација на процесот преку интелигентна контрола, регулирање и следење. Програмата ги регулира скоро сите процедури поврзани со релевантните процеси и комбинира автоматизација, безбедност и документација на сите процеси.

  • Повеќе комфор во секојдневната работа благодарение на новата контрола за пречистителни станици за отпадни води Wilo-TP Control
  • Одржливо собирање на податоци и постојана анализа како основа за оптимална и безбедна работа

Системи за аерација, миксери и технологија за декантација - Иновативни системски решенија

Без оглед дали станува збор за ново планирање или надградба на постојниот систем: целата машинска технологија што ја користиме е индивидуално прилагодена на дизајнот на пречистителната станица и на соодветниот процес што се користи. Со своето портфолио на производи, Вило ги опфаќа сите поединечни компоненти потребни за оптимално функционирање на системот.

  • Индивидуален дизајн и планирање засновано на модерна, дигитална симулација на проток
  • Оптимална работа на системот и зголемена ефикасност на целата постројка преку употреба на иновативни системи за аерација, агитатори и технологија за декантирање.

На пример, Wilo потопните мотори или вертикални миксери, го обезбедуваат потребниот проток во базените со големи индуцирани потиоци - дури и при неповолни приливни услови. Аерационите системи од Wilo гарантираат, благодарение на различните дизајни и мембрански материјали, оптимално снабдување со кислород во аерационите басени.

Slow-running submersible mixer

Wilo-EMU TRE 326

Wilo-Vardo WEEDLESS-F Langsamlaufendes Vertikalrührwerk

Wilo-Vardo WEEDLESS

Wilo-Sevio Air Composing

Wilo-Sevio AIR

Wilo-Sevio ELASTOX

SBR-DEKA Dekantiertechnik für den SBR-process - ein Produkt der Wilo GVA GmbH

Wilo-Savus OPTI

Имаме одговори на вашите прашања

Нашите производи и услуги го разбудија вашиот интерес? Тогаш ние сме среќни да Ви помогнеме!

Без разлика дали се работи за креирање понуда или уредување на спецификациите на услугите, дизајнирање различни видови опрема, советување за избор на пумпи и приклучни уреди или само помош со хидраулични и проблеми со контрола.

Слободно можете да контактирате со најблиската канцеларија за продажба и да закажете состанок. Ве чекаме!

Најдете го вистинскиот контакт за вашето прашање.