Wilo-EMU polder pumps

Особености/предности на производот

 • Длабоко спуштање во вода благодарение на моторите со сопствено ладење
 • Робусна изведба од сиво леано железо или бронза
 • Компактна изведба
 • Мотори што може повторно да се намотуваат и лесно се одржуваат
 • Изборно со Ceram CT-облога заради зголемување на степенот на корисно дејство

Опис на серијата

Изведба

Повеќестепена подводна пумпа како пумпа за терен под нивото на морето, за вертикална инсталација

Употреба

 • Вода за пиење и потрошна вода од резервоари или од води со низок водостој
 • комунално водоснабдување
 • Наводнување со вештачки дожди наводнување
 • Спуштање на нивото на водата
 • Индустриска примена
 • Експлоатација на геотермална енергија
 • Експлоатација во подрачјето од надвор од брегот

Означување на типот

Пр.:Wilo-EMU K 127P-3 + M 9-2/75
Хидраулика:K 127P-3
K127Основна хидраулика
PИзведба на пумпа за терен под нивото на морето
3Број на степени на хидрауликата
  
Мотор:M 9-2/75
MПодводен мотор во посебна изведба за примена како пумпа за терен под нивото на морето
9Монтажна големина (8... = 8"; 9... = 10"; 12... = 12"; 15... = 16")
2Бр. на полови
75Должина на пакет

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Температура на медиум: 20 °C, повисоки температури на барање
 • Минимално струење кај надворешната облога: не е потребно
 • Макс. содржина на песок: 35 g/m3
 • Макс. број стартувања: 10/h
 • Вид на заштита: IP 68
 • Контролно подрачје за фреквентен конвертор:
  • двополни: 25‐-50 Hz
  • четириполни: 30‐-50 Hz

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со полуаксијални работни кола
 • Хидрауликата и моторот можат слободно да се конфигурираат зависно од потребната моќност
 • Трифазен мотор за директно активирање или за активирање ѕвезда-триаголник
 • Мотори со калеми за повторно намотување

Опис/конструкција

Пумпа за терен под нивото на морето, за вертикално вградување.

Хидраулика

Повеќестепена пумпа за терен под нивото на морето, со полуаксијална хидраулика. Делови на куќиштето од EN‐GJL со облога 2K или G‑CuSn10, работни кола од NiAl-Bz. Потисен приклучок како прирабнички приклучок.

Мотор

Над хидрауликата моторот е опкружен со млазна обвивка. Во текот на работата, моторот се испиора со медиумот и може да се извади.

Трифазен мотор со намотка со можност за повторно намотување, со РVC‐изолација, за директно активирање и за активирање со ѕвезда-триаголник. Облога на мотор од нерѓосувачки челик со квалитет A2/A4 или челик/G‑CuSn10. Стандардизирано приклучување на пумпа Заптивање на вратилото на моторот со двојна лизгачка механичка заптивка од чист силициум-карбид.

Аксијални лежишта за со сегнети за навалување, за преземање на високите аксијални оптоварувања. Негативниот аксијален потисокј се презема преку контра-аксијалното лежиште. Самоподмачкувачки лежишта. Моторите се стандардно наполнети со мешавина од вода-гликол. Тие можат алтернативно да се наполнат со вода за пиење (изведба T). Дозволена е работа со фреквентен конвертор (SF 1.1)

Ладење

Ладењето на внатрешно поставениот мотор се изведува преку транспортираниот медиум. Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Протокот не смее да се прекинува во текот на работата.

Димензионирање

При запазување на минималната покриеност со вода, моторот може во текот на работара да се извади и да се примени во континуирана работа.

Опсег на испорака

 • Хидрауликата е веќе монтирана заедно со моторот
 • Приклучен кабел со одобрение за вода за пиење, пресек и должина на кабел како стандардна опрема или по желба на клиентот
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Специјални материјали
 • Изведба со 60 Hz
 • PT100‐сензор термичко надгледување на мотор

Вкупен дијаграм

Работни криви на пумпа

Производ

Конструкција

NEMA-приклучок

-

стандардизиран приклучок

Интегриран неповратен вентил

-

без неповратен вентил

Монофазен мотор

-

Трифазен мотор

Вклучување директно

Вклучување ѕвезда-триаголник

FU-погон

Мотор со залиен статор

-

Моторот може повторно да се намотува

Полнење на мотор - масло

-

Полнење на мотор вода-гликол

Полнење на мотор - вода за пиење

опционално

Хидраулика/монтиран мотор

Примена

Поставување хоризонтално

-

Поставување вертикално

Опрема/функција

Надгледување температура на мотор PT100

опционално

Надгледување температура на мотор PTC

º

Кондензаторска кутија при 1~230V

-

Заштита од работа на суво

опционално

Вградена заштита од молњи

-

Опрема

Носачи на лежиште за хоризонтално поставување

-

Обвивка за млазно ладење

-

Неповратен вентил

опционално

Притисочна обвивка

-

Материјали

Куќиште на пумпа

по желба на клиентот

Куќиште на пумпа (специјална изведба)

по желба на клиентот

Работно коло

по желба на клиентот

Работно коло (специјална изведба)

по желба на клиентот

Куќиште на мотор

по желба на клиентот

Куќиште на мотор (специјална изведба)

по желба на клиентот

Преземања

Certification Booklet Wilo-EMU K...P, KM...P, D...P

Број на производ 6080450
Издание 1702
Број на верзијата 01
Формат на страница A4
Број на страници 4

PDF (216 kB)

Преземи

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

Wilo-EMU пумпа за за терен под нивото на морето

Број на верзијата 3.0
Формат на страница A4
Број на страници 1

PDF (2 MB)

Преземи

PDF: Wilo-EMU polder pumps

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај