Wilo-Sevio AIR

Особености/предности на производот

 • Висока системска ефикасност благодарение на покачен капацитет на проветрување.
 • Голема флексибилност во управувањето со постројката поради големиот опсег на контрола на внесувањето воздух.
 • Максимална густина на опфатност специфична за процесот земајќи ја предвид различната геометрија на базенот.
 • Голем работен век во комунална и индустриска примена благодарение на различните материјали за мембрана.
 • Ниски трошоци за инсталација и мало опремување кај постоечки цевковод.

Опис на серијата

Изведба

Систем за проветрување со цевкаст, пругаст или дисков вентилатор

Употреба

За воведување воздух со крупни до ситни меурчиња во водлести медиуми, како вода, отпадна вода или кал, заради довод на кислород и промешување.

Означување на типот

на пр.:Wilo-Sevio AIR D 218-ES-S-30
AIRСерија вентилатори
dДисков вентилатор
218Перфорирана површина со пречник во mm
ESМатеријал за мембрана
ES = EPDM
ER = EPDM со редуцирачки омекнувач
S = силикон
SСистем вкл. цевковод и комплет за прицврстување
30Број на вентилатори

Технички податоци

Дисков вентилатор

 • Површина со перфориран пречник: 218 mm
 • Површина на мембрана: 0,037 m²
 • Работна температура на воздух: 5…100 °C (зависно од материјалот на мембраната)
 • Работна температура на медиум: 5…40 °C
 • Макс. херметизација: 15 Nm³/h

Пругаст вентилатор

 • Површина на мембрана: 0,24 m² односно 0,32 m²
 • Работна температура на воздух: 5…60 °C
 • Работна температура на медиум: 5…40 °C
 • Макс. херметизација: 76 Nm³/h

Цевкаст вентилатор

 • Површина на мембрана: 0,09, 0,135 односно 0,18 m²
 • Работна температура на воздух: 5…100 °C (зависно од материјалот на мембраната)
 • Работна температура на медиум: 5…40 °C
 • Макс. херметизација: 20 Nm³/h

Опрема/функција

Воздухот се пумпа со помош на вентилатор или компресор преку доводот во разводник за воздух. Потоа, воздухот рамномерно се распределува преку разводникот до ранговите на одделните вентилатори и вентилаторите. Вентилаторите го распределуваат воздухот преку целата површина на мембраната и го водат во крупни и ситни меурчиња кон медиумот.

Опис/конструкција

Системот за проветрување се состои од една или повеќе полиња за проветрување. Така, системот за проветрување може да се содржи од различни полиња за вентилатори (цевкаст, пругаст или дисков вентилатор). Едно поле за проветрување ја сочинува основната единица и се состои од повеќе компоненти:

 • Линија за доток (кај пругаст вентилатор)
 • Распределувач на воздух со прирабничко поврзување за прирабница за довод (кај дисков и цевкаст вентилатор)
 • Поден држач за цевковод
 • Цевковод
 • Цевкаст вентилатор
 • Поврзување за одводнување (кај дисков или цевкаст вентилатор)

Прицврстување

Пругаст вентилатор:

Прицврстувањето на линијата за доток, како и вентилаторот следува директно на дното. За да се изнивелира, вентилаторот може да се прицврсти за подот со помош на навртки и сл.

Цевкаст и дисков вентилатор:

Прицврстувањето на комплетниот цевковод на дното на коритото се изведува со подните држачи. Тие овозможуваат и истовремено нивелирање на системот за проветрување.

Цевкаст вентилатор

Доведениот воздух се воведува во медиумот преку дисковите вентилатори во крупни до ситни меурчиња. Притоа, воздухот се распределува преку комплетната перфорирана површина на мембраната и се испушта преку мембрана.

Материјали

 • Мембрани: EPDM (кај цевкаст и дисков вентилатор), PUR (кај пругаст вентилатор), дополнителни материјали на барање
 • Куќиште: Пластика
 • Цевковод: пластика или не‘рѓосувачки челик
 • Приклучок за одводнување: пластика
 • Поден држач: Нерѓосувачки челик (кај цевкаст и дисков вентилатор), пластика (кај пругаст вентилатор)

Опсег на испорака

 • Линија за снабдување (кај пругаст вентилатор)
 • Распределувач на воздух со прирабничко поврзување за прирабница за довод (кај цевкаст и дисков вентилатор)
 • Цевковод
 • Приклучок за одводнување
 • Поден држач
 • Материјал за прицврстување
 • План на конфигурација за поден држач и вентилатор
 • Преглед и положба на одделните компоненти

Преземања

General overview

Издание 2017
Формат на страница A4
Број на страници 72

PDF (46 MB)

Преземи

PDF: Wilo-Sevio AIR

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај