Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Робусен систем во согласност со DIN 1988 (EN 806)
 • 2 - 4 паралелно поврзани вертикални високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, од серијата Helix V
 • Високо ефикасна хидраулика на пумпа
 • Севкупна постројка со оптимизирано опаѓање на притисокот
 • Контролен уред SC, со можност за комуникација, за надгледување на постројката, LC-дисплеј, едноставна навигација и регулација преку вртливо копче, без или со фреквентен конвертор за континуирана регулација на основната пумпа

Конструкција

Високопродуктивна, подготвена за приклучување постројка за водоснабдување (нормално вшмукувачка) Со 2 до 4 паралелно поврзани, вертикално подредени високопритисочни центрифугални пумпи од не’рѓосувачки челик во сува изведба, од серијата Helix V, со вкл. Smart Controller ЅC (достапен со и без фреквентен конвертор FC)

Примена

 • Полуавтоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од акумулационен резервоар, за приватна, комерцијална, индустриска и комунална примена (пр. резиденцијални, админстративни и деловни објекти, хотели, болници, трговски, индустриски претпријатија и за водоснабдување).
 • Транспорт на вода за пиење и потрошна вода, вода за ладење, вода за гаснење (освен за постројки за гаснење пожар според DIN 14462 и со одобрување од локалните противпожарни власти) или друга потрошна вода, која ниту хемиски ниту механички не ги напаѓа вградените материјали и која не содржи абразивни или долговлакнести состојки

Опрема/функција

 • 2 – 4 пумпи по постројка од сериите Helix V 4 до Helix V 52 со IE3 норм-мотор, заклучно 0,75 kW и поголем (опционално за помала моќност на мотор)
 • Автоматско управување со пумпите преку регулатор Smart Controller SC. Изведбата Smart FC е дополнително опремена со фреквентен конвертор во разводниот орман
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Основна рамка од поцинкуван челик, со придушувачи на вибрации за изолација од вибрациона бучава, водење на кабелот и интегриран уред за кревање
 • Затворачка арматура од вшмукателната и од притисочната страна на секоја пумпа
 • Неповратен вентил на притисочната страна на секоја пумпа
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN16, притисочна страна
 • Давач на притисок, притисочна страна
 • Манометар, притисочна страна
 • Изборно, уред за осигурување од недостаток на вода со манометар, од вшмукателната страна

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, подготвена за приклучување, со проверена функционалност и заптивање
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пр.:

Wilo-SiBoost Smart FC 4 Helix V 3606-ES

SiBoost

Постројка за зголемување на притисокот во комерцијалното подрачје

Smart

Контролен уред Smart Controller SC

FC

Регулација на соодветната основна пумпа со помош на фреквентен конвертор

4

Број на пумпи

Helix V

Серија на пумпи

36

Номинален проток [m3/h] на единечна пумпа

06

Број на степени на единечна пумпа

ES

Изведба од нерѓосувачки челик на сериите 22.., 36.., 52..

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа 3~230 V/400 V ± 10%, 50 Hz
 • Температура на медиум макс. 50 °C (70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара (25 бара изборно)
 • Приливен притисок 10 бари
 • Приклучни номинални дијаметри од крајната притисочна страна R 1½" - DN 200
 • Приклучни номинални дијаметри R 1½" - DN 200
 • Номинален број на вртежи 2850 1/мин
 • Вид заштита IP54 (контролен уред ЅС)
 • Осигурување од страната на мрежата A, AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите
 • Дозволени транспортирани медиуми (други медиуми на барање):Напомена за транспортираните медиуми: Дозволени транспортирани медиуми во принцип се води, кои не ги напаѓаат користените материјали ниту хемиски ниту механички и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки. Постројката одговара на DIN 1988 (EN 806)
  • вода за пиење и загреана вода за пиење
  • Вода за ладење
  • Вода за гасење

Материјали

Helix V 4 до Helix V 16

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпа од не‘рѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивки на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од нерѓосувачки челик 1.4301

Helix V 22 до Helix V 52

 • Работни кола, погонски кола, степенесто куќиште од не`рѓосувачки челик 1.4307
 • Куќиште на пумпата од нерѓосувачки челик 1.4308 или сиво леано железо EN-GJL 250 со KTL-облога
 • Вратило од нерѓосувачки челик 1.4057
 • 1.4404 заштитен муф на вратило
 • Заптивки на O-прстен од EPDM (FKM заптивка на барање)
 • Цевковод од нерѓосувачки челик 1.4301

Опис/конструкција

 • Основна рамка: поцинкуван челик, со придушувачи на осцилациите, со висинско поместување, за далекусежна изолација на структуралната бучава; други изведби на барање
 • Цевковод: комплетен цевковод од не‘рѓосувачки челик, погоден за приклучување на цевки од сите вообичаени материјали; цевководот е димензиониран според вкупната хидраулична моќност на системот за зголемување на притисокот
 • Пумпи: 2 до 4 паралелно поврзани пумпи од сериите Helix V 4 до Helix V 52; сите делови во допир со медиумот за серијата Helix VE 4 до Helix VE 16 се од нерѓосувачки челик или од нерѓосувачки челик/сиво леано железо со KTL-облога за сериите Helix VE 22 до Helix VE 52; други изведби на барање. Одобрение KTW/ WRAS/ACS за делови коишто се во допир со медиумот
 • Арматури: секоја пумпа е опремена од вшмукателната и од притисочната страна со затворачка арматура со контролна ознака DVGW, како и со неповратен вентил со одобрение за DVGW/KTW од притисочната страна
 • Мембрански притисочен сад: 8 l/PN16 на крајната притисочна страна со мембрана од бутил гума, со одобрение DVGW/KTW, не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и со проточна арматура со одобрение DVGW/KTW, според DIN 4807
 • Сензор за притисок: 4 до 20 mA, поставен на крајната притисочна страна за активирање на централниот Smart Controller SC
 • Приказ на притисокот: манометар ( ø 63 mm ) од крајната притисочна страна; дополнително дигитално прикажување на крајниот притисок во алфанумеричкиот ЛЦД екран на регулаторот Smart Controller SC
 • Контролен уред/регулатор: Постројката е опремена со „Smart Controller“ ЅС во стандардна изведба; FC-изведбите располагаат дополнитрелно со фреквентен конвертор

Вкупен дијаграм

SiBoost Smart

Производ

PDF: Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај