Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Опис на серијата

Особености/предности на производот

 • Робусен систем со високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, од серијата Helix EXCEL, со вграден фреквентен конвертор од 25 Hz до максимум 60 Hz
 • Високо ефикасните EC-мотор (класа на енергетска ефикасност IE5 според IEC 60034-30-2)
 • Севкупна постројка со оптимизирано опаѓање на притисокот, со високопродуктивна хидраулика на пумпа
 • Оптимално приспособување на моќноста на постројката целокупно со дополнителен контролен режим Δp-v
 • Подобрено надгледување и препознавање на протекување преку интерфејс за SCADA поврзување
 • Максимален квалитет на регулација благодарение на применетиот контролен уред SCe со LC-екран, едноставна навигација и нагодување со помош на вртливо копче
 • Вграден уред за препознавање работа на суво, со автоматско исклучување преку електронска регулација на мотор

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – интелигентен систем за зголемување на притисокот со ниска потрошувачка на енергија

Во густо населени подрачја, транспортот на вода честопати се поврзува со многу ризици за протекувања. Тоа предизвикува високи работни трошоци. Нашето решение: Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL драстично ја намалува целокупната потрошувачка на енергија благодарение на првокласните компоненти (хидраулика и мотори) како на приклучна табла којашто поддржува откривање на протекувања со помош на опционални комуникациски интерфејси.

Конструкција

Високоефикасна постројка за водоснабдување подготвена за приклучување со 2 до 4 паралелно поврзани, вертикално наредени, нормално вшмукувачки високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик од сериите Helix EXCEL. Секоја пумпа е со EC-мотор со интегриран фреквентен конвертор со воздушно ладење со висока ефикасност. Арматурите и сензорите се заштитени заради безбедно и сигурно ракување. Постројка опремена со Smart Controller SCe.

Примена

Целосно автоматско водоснабдување и зголемување на притисокот во приливен погон од јавната водоводна мрежа или од резервоар, за приватна, комерцијална, индустриска и комунална примена (пр. резиденцијални, админстративни и деловни објекти, хотели, болници, трговски, индустриски претпријатија и за водоснабдување). Содржи резервна пумпа според DIN 1988 и DIN EN 806.

Дозволените транспортирани медиуми во принцип се вода, кои не ги нагризуваат користените материјали, ниту хемиски ниту механички, и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки, како:

 • Вода за пиење
 • Вода за ладење
 • Процесна вода
 • Вода за гасење (освен за постројка за гасење пожар во согласност со DIN 14462 и со дозвола на локалните противпожарни служби)

Опрема/функција

2-4 пумпи од постројка од сериите Helix EXCEL 2 до Helix EXCEL 52, со високо ефикасен IE5 EC-мотор и регулација на бројот на вртежи преку вграден фреквентен конвертор на секоја пумпа.

SCe-приклучната табла ги прави автоматската регулацијата и управувањето на постројката за зголемување на притисокот посигурни.

Целосно од поцинкувана основна рамка од челик со висинско поместување со намонтиран капак што се вади за заштита на компонентите на постројката (освен серијата Helix EXCEL 52).

Сите составни елементи што се во допир со медиумот се отпорни на корозија.

од притисочната страна:

 • Затворачки вентил
 • Неповратен вентил
 • Неповратен вентил
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN 16
 • Сензор за притисок 4..20 mA
 • Манометар

од вшмукателната страна:

 • Затворачки вентил
 • Сензор за притисок 4..20 mA
 • Манометар

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, подготвена за приклучување, со проверена функционалност и заптивање
 • Амбалажа
 • Упатство за вградување и работа

Означување на типот

Пример:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Постројка за зголемување на притисокот во комерцијалното подрачје

Smart

Контролен уред Smart Controller SCе

3

Број на единечни пумпи

Helix EXCEL

Серија на пумпи

10

Номинален проток [m3/h] на единечната пумпа

05

Број на нивоа на единечна пумпа

Технички податоци

 • Приклучоци за мрежа:
  • 3~400 ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 ±10 %, 60 Hz
 • Макс. температура на медиум +60 °C (+70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара (25 бара изборно)
 • Приливен притисок 10 бара
 • Приклучни номинални дијаметри:
  • Од крајната притисочна страна R 1½" - DN 200
  • Од приливната страна R 1½" - DN 200
 • Опсег на број на вртежи 1500 – 3500 1/мин
 • Вид заштита IP54
 • Осигурување од страната на мрежата A, AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите

Материјали

Helix EXCEL 2-52 m³/h

 • Куќиште на пумпа од 1.4301 [AISI 304]
 • Хидраулика од 1.4307 [AISI 304L]
 • EPDM заптивка
 • со патрон

Други изведби се испорачуваат на барање:

 • PN 25
 • FKM (Viton) заптивање
 • Куќиште на пумпа од нерѓосувачки челик и хидраулика од 1.4404 [AISI 316L]

Пластичните капаци се вадат (не за Helix EXCEL 52)

Опис/конструкција

Основна рамка: Од поцинкуван челик, со придушувач на осцилациите со висинско поместување, за далекусежна изолација од вибрациона бучава, како и интегрирани точки за кревање и водење на кабелот.

Цевковод: Комплетен цевковод од нерѓосувачки челик, погоден за приклучување на сите конвенционални материјали што се користат во цевководите. Цевководот е направен според вкупната хидраулична моќност на постројката за зголемување на притисокот.

Пумпи: Користи 2 до 4 паралелно поврзани пумпи од сериите Helix EXCEL 2 до Helix EXCEL 52. Фреквентниот конвертор, монтиран на пумпниот мотор со воздушно ладење, овозможува континуиран режим на регулација со помеѓу 25 Hz и макс. 60 Hz на сите пумпи од овие серии. Сите делови на оваа пумпа што се во допир со медиумот се од нерѓосувачки челик со KTW/WRAS/ACS-одобрение. ES-изведбите употребуваат AISI 316-пумпи од нерѓосувачки челик.

Вентили: Секоја пумпа во стандардна изведба е опремена од вшмукателната и од притисочната страна со затворачки вентил со ознака за DVGW одобрение, како и со неповратен вентил со одобрение за DVGW/KTW од притисочната страна.

Мембрански притисочен сад: 8 l/PN 16 на крајната притисочна страна со мембрана од бутил гума, со одобрение DVGW/KTW, не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и со проточна арматура со одобрение DVGW/KTW, според DIN 4807.

Надгледување притисок: 2 сензори за притисок: 4..20 mA, од притисочната и од вшмукателната страна.

Приказ на притисокот: Манометар поставен од вшмукателната и крајната притисочна страна.

Капаци што се вадат: На вшмукателната и притисочната страна има оптимална заштита на регулаторните компоненти и на сензорите од прекин на жица за да се спречи предвремено трошење (не за серијата Helix EXCEL 52)

Контролен панел: Smart Controller SCe во стандардна изведба со LC-дисплеј.

Други изведби на барање

Вкупен дијаграм

SiBoost Smart

Производ

PDF: Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Конфигурирај

Избор на страница

Формат на страница

Изборни информации

Можете да ги внесете личните информации, кои сакате да бидат прикажани во заглавието.

Меморирај