Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Padus UNI | Wilo

Wilo-Padus UNI

Флексибилна пумпа за нечиста вода за разни транспортирани медиуми.

Вашите предности
Wilo-Padus UNI

Флексибилна пумпа за нечиста вода за разни транспортирани медиуми.

Wilo-Padus UNI е најидеалниот модел за транспорт на нечиста вода во мали, комерцијални згради. Пумпата можете да се транспортира или флексибилно да се поставува во пумпна шахта. Хидрауликата од некорозивни композитни материјали нудат голема доверливост за универзална примена во различни транспортирани медиуми. Инсталацијата е едноставна благодарение на малата тежина, интегрираниот кондензатор и навојната врска. Двојната лизгачка механичка заптивка и големата заптивна комора овозможуваат долги интервали на одржување. Директниот пристап до најважните составни елементи, многу го олеснува процесот на одржување. Со помош на приклучните табли Wilo-Control, можете да ја поврзувате Wilo-Padus UNI и со зградните контролни системи.

Препорачани сервисни услуги


Особености/предности на производот

 • Извонредна доверливост благодарение на хидраулика што не кородира за универзална примена со различни медиуми
 • Едноставна инсталација благодарение на лесната тежина, интегриран кондензатор за монофазен мотор и навојна врска
 • Брзо одржување благодарение на директен пристап до заптивната комора и куќиштето на пумпата
 • Долги интервали на одржување благодарение на двојната механичка заптивка и заптивната комора со голем волумен
 • Без затнувања благодарение на интегрираната вшмукателна корпа
Опис на серијата
Wilo-Padus UNI

Изведба

Потопна пумпа за стационарно и за преносливо водено поставување при наизменична работа.

Течности

За спроведување течности во комерцијални услови:

 • Отпадна вода без фекалии
 • Нечиста вода (со мала количина песок и шљунак)
 • Нечиста вода, малку закиселена со pH-вредност >4,5
 • Потопна пумпа Rexa UNI ... B/ и Rexa UNI ... K/ се наменети дополнително за транспорт на:
  • Езерска и морска водаСодржина на NaCl (готварска сол): макс. 30 g/l до 20 °C
  • Вода за олимписки базен, макс. содржина на хлорид: 400 mg/l
  • Нечиста вода, лесно закиселена со pH-вредност >3,5

Пренесување отпадна вода според (DIN) EN 12050

Пумпите ги исполнуваат барањата според EN 12050-2.

Опрема/функција

 • Термичко надгледување на моторот со биметален сензор
 • Монофазен мотор на наизменична струја со самовклучувачко термичко надгледување на моторот
 • Монофазен мотор на наизменична струја со интегриран кондензатор
 • Трифазен мотор на наизменична струја со утикач за заштита на мотор (изведба P и A)
 • Монтиран пливачки прекинувач (изведба A)

Означување на типот

Пример:

Wilo-Padus UNI M05B/T15-540/A

Padus

Потопна пумпа за нечиста вода

UNI

Серија

M

Отворено повеќеканално работно коло

05

Номинален дијаметар на потисен приклучок

B

Изведба:

 • Без = стандардна изведба
 • B = Изведба во V4A
 • K = изведба во V4A и цевка со разладна обвивка

T

Изведба на приклучување на мрежа:

 • M = 1~
 • T = 3~

15

/10 = номинална моќност на мотор P во kW

5

Фреквенција на приклучување на мрежа: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

40

Клуч за димензиониран напон

A

Електрична дополнителна опрема:

 • Без = со слободен крај на кабелот
 • P = со штекер
 • A = со пливачки прекинувач и штекер
 • VA = со вертикален пливачки прекинувач и утикач

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Работен режим непотопено:
  • Padus UNI ...: S2-15 мин; S3 10%
  • Padus UNI ... B/ ...:S2-15 мин; S3 10%
  • Padus UNI ... K/ ...:S1
 • Вид на заштита: IP68
 • Класа на изолација: F
 • Температура на медиум: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
 • Температура на медиум, макс: 60 °C (140 °F) за 3 мин

Материјали

Wilo-Padus UNI M…

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4301 (AISI 304)
 • Цевка со разладна обвивка: −
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Wilo-Padus UNI M…B/…

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4401 (AISI 316)
 • Цевка со разладна обвивка: −
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Wilo-Padus UNI M…K/…

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4401 (AISI 316)
 • Цевка со разладна обвивка: 1.4401 (AISI 316)
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Конструкција

Padus UNI M ... /M .../P

Пумпа за нечиста вода со слободно повеќеканално работно коло и вертикална навојна врска. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Еднофазен мотор со пасивно ладење со интегриран работен кондензатор и термичко надгледување на моторот што се вклучува само. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува со вграден утикач со заштитен контакт.

Padus UNI M ... /M .../A и Padus UNI M ... B/M .../A

Пумпа за нечиста вода со слободно повеќеканално работно коло и вертикална навојна врска. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Еднофазен мотор со пасивно ладење со интегриран работен кондензатор и термичко надгледување на моторот што се вклучува само. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува, со кутија за пливачки прекинувач и вграден утикач со заштитен контакт.

Padus UNI M ... /M .../VA

Пумпа за нечиста вода со слободно повеќеканално работно коло и вертикална навојна врска. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Еднофазен мотор со пасивно ладење со интегриран работен кондензатор и термичко надгледување на моторот што се вклучува само. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик и вграден вертикален пливачки прекинувач. Кабел за поврзување што се одвојува со вграден утикач со заштитен контакт.

Padus UNI M ... K/M .../A

Пумпа за нечиста вода со слободно повеќеканално работно коло и вертикална навојна врска. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Еднофазен мотор (ладење со обвивка) со интегриран работен кондензатор и термичко надгледување на моторот што се вклучува само. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор и обвивка за млазно ладење од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува, со кутија за пливачки прекинувач и вграден утикач со заштитен контакт.

Padus UNI M ... /T .../A

Пумпа за нечиста вода со слободно повеќеканално работно коло и вертикална навојна врска. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Трифазен мотор со пасивно ладење со термичко надгледување на моторот. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува со CEE-приклучник со префрлување на фазите. Пливачки прекинувач и термичко надгледување на моторот приклучени на CEE-приклучник со префрлување на фазите.

Padus UNI M ... /T ... и Padus UNI M ... B/T ...

Пумпа за нечиста вода со слободно повеќеканално работно коло и вертикална навојна врска. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Трифазен мотор со пасивно ладење со термичко надгледување на моторот. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување со слободен крај што се одвојува.

Padus UNI M ... K/T ...

Пумпа за нечиста вода со слободно повеќеканално работно коло и вертикална навојна врска. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Трифазен мотор (ладење со обвивка) со термичко надгледување на моторот. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор и обвивка за млазно ладење од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување со слободен крај што се одвојува.

Опсег на испорака

Padus UNI M ...

 • Пумпа
 • Упатство за вградување и работа

Padus UNI M ... KIT

 • Пумпа
 • Монтажен комплет за инсталација на цевка од 2½“:
  • Навојна прирабница 2’’ (надворешен навој) на 2½" (внатрешен навој)За зашрафување во притисочна наставка. Димензии за приклучување притисочна наставка: +46 mm.
  • Гумен дел за цевка од 2½"Внатрешен пречник: 75 mm, со 2x стеги за цевка.
 • Упатство за вградување и работа

Опрема

 • Кабел за поврзување со фиксна должина:
  • Еднофазен мотор: до макс. 30 m (98 ft).
  • Трифазен мотор: до макс. 50 m (164 ft).
 • Уред за прикачување за водено поставување
 • Управување со нивото
 • Опрема за прицврстување и синџири
 • Приклучни табли, релеи и утикачи
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Padus UNI

Број на производ 6074731
Издание 2021-07
Број на страници 44
Јазик en, zh
PDF (5 MB)

Wilo-Padus UNI

Број на производ 6084248
Издание 2021-07
Број на страници 28
Јазик mk
PDF (4 MB)

Wilo-Padus UNI

Број на производ 6084248
Издание 2021-07
Број на страници 28
Јазик en
PDF (4 MB)

Општ преглед

Општ преглед на меѓународна изведба од 2022

Издание 2024
Број на страници 74
Јазик en
PDF (33 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Padus UNI

Број на производ 6084239
Издание 2021-03
Број на страници 12
Јазик en
PDF (3 MB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 22
Опис на производПритисочна наставкаНоминална моќност на мотор P2Должина на кабел за поврзувањеПриклучување на мрежаБрој на производ
Padus UNI-M05/M11-523/P
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096629
Padus UNI-M05/M11-523/VA
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096624
Padus UNI-M05/M15-523/P
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096623
Padus UNI-M05/M15-523/VA
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096630
Padus UNI-M05A/M011-523/A
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096627
Padus UNI-M05A/M015-523/A
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096621
Padus UNI-M05A/T011-540/A
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096625
Padus UNI-M05A/T011-540/O
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096631
Padus UNI-M05A/T015-540/A
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096632
Padus UNI-M05A/T015-540/O
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096633
Padus UNI-M05A/T025-540/A
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096643
Padus UNI-M05A/T025-540/O
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096626
Padus UNI-M05B/M011-523/A
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096634
Padus UNI-M05B/M015-523/A
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096635
Padus UNI-M05B/T011-540/O
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096636
Padus UNI-M05B/T015-540/O
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097121
Padus UNI-M05B/T025-540/O
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096637
Padus UNI-M05K/M011-523/A
G 2
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096638
Padus UNI-M05K/M015-523/A
G 2
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096639
Padus UNI-M05K/T011-540/O
G 2
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096640
Padus UNI-M05K/T015-540/O
G 2
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096641
Padus UNI-M05K/T025-540/O
G 2
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096642