Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Rexa UNI | Wilo

Wilo-Rexa UNI

За отстранување на отпадни води од мали комерцијални објекти.

Вашите предности
Wilo-Rexa UNI

За отстранување на отпадни води од мали комерцијални објекти.

Wilo-Rexa UNI е погодна како почетен модел за помали комерцијални објекти за отстранување на отпадни води (согласно EN 12050-1). За таа цел, пумпата може да се транспортира во широк спектар на примени или да се користи во вратилото на пумпата како решение за системот Wilo. Новата вортекс хидраулика со композитен материјал отпорен на корозија и мазна површина нуди висока сигурност и ја прави пумпата универзално применлива за различни медиуми. Инсталацијата е многу лесна поради малата тежина, поради тоа што кондензаторот е интегриран во еднофазниот мотор и прицврстувачите се интегрирани во прирабницата. Одржувањето е многу лесно благодарение на директниот пристап до најважните компоненти. Поради двојните заптивки и големата комора за заптивање, интервалите за одржување може да се продолжат. Wilo-Rexa UNI може да се контролира преку Wilo-Control приклучни табли и да се интегрира во постоечките зградни контролни системи. Со Wilo-Rexa UNI, Wilo уште еднаш го демонстрира своето иновативно лидерство и ја нагласува својата системска компетентност преку интегрирање на единечни пумпи, вратила на пумпи и управување со постројки на повисоко ниво.

Препорачани сервисни услуги


Особености/предности на производот

 • Голема сигурност благодарение на хидраулика што не кородира за универзална примена со различни транспортирани медиуми
 • Едноставна инсталација благодарение на малата тежина, вградениот кондензатор кај монофазен мотор и прирабницата со вградено прицврстување
 • Оптимална ефикасност и работна сигурност благодарение на хидрауликата со слободно струење и мазните површини
 • Брзо одржување благодарение на директен пристап до заптивната комора и куќиштето на пумпата
 • Долги интервали на одржување благодарение на двојното заптивање и заптивната комора со голема зафатнина
Опис на серијата
Wilo-Rexa UNI

Изведба

Потопна пумпа за стационарно и за преносливо водено поставување при наизменична работа.

Течности

За спроведување течности во комерцијални услови:

 • Отпадна вода со фекалии
 • Нечиста вода (со мала количина песок и шљунак)
 • Нечиста вода, малку закиселена со pH-вредност >4,5
 • Потопна пумпа Rexa UNI ... B/ и Rexa UNI ... K/ се наменети дополнително за транспорт на:
  • Езерска и морска водаСодржина на NaCl (готварска сол): макс. 30 g/l до 20 °C
  • Вода за олимписки базен, макс. содржина на хлорид: 400 mg/l
  • Нечиста вода, лесно закиселена со pH-вредност >3,5

Пренесување отпадна вода според (DIN) EN 12050

Пумпите ги исполнуваат барањата според EN 12050-1.

Опрема/функција

 • Термичко надгледување на моторот со биметален сензор
 • Монофазен мотор на наизменична струја со самовклучувачко термичко надгледување на моторот
 • Монофазен мотор на наизменична струја со интегриран кондензатор
 • Трифазен мотор на наизменична струја со утикач за заштита на мотор (изведба P и A)
 • Монтиран пливачки прекинувач (изведба A)

Означување на типот

Пример:

Wilo-Rexa UNI V05B/T06-540/P

Rexa

Потопна пумпа за отпадна вода

UNI

Серија

V

Работно коло со слободно струење

05

Номинален дијаметар на потисен приклучок

 • 05 = DN 50
 • 06 = DN 50/65

B

Изведба:

 • Без = стандардна изведба
 • B = Изведба во V4A
 • K = изведба во V4A и цевка со разладна обвивка

T

Изведба на приклучување на мрежа:

 • M = 1~
 • T = 3~

06

/10 = номинална моќност на мотор P во kW

5

Фреквенција на приклучување на мрежа: 5 = 50 Hz, 6 = 60 Hz

40

Клуч за димензиониран напон

A

Електрична дополнителна опрема:

 • Без = со слободен крај на кабелот
 • P = со штекер
 • A = со пливачки прекинувач и штекер

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Работен режим непотопено:
  • Rexa UNI ...: S2-15 мин; S3 10%
  • Rexa UNI ... B/ ...:S2-15 мин; S3 10%
  • Rexa UNI ... K/ ...:S1
 • Вид на заштита: IP68
 • Класа на изолација: F
 • Температура на медиум: 3 ... 40 °C (37 ... 104 °F)
 • Температура на медиум, макс: 60 °C (140 °F) за 3 мин

Материјали

Wilo-Rexa UNI V05 …

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4301 (AISI 304)
 • Цевка со разладна обвивка: −
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Wilo-Rexa UNI V05 … B/ …

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4401 (AISI 316)
 • Цевка со разладна обвивка: −
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Wilo-Rexa UNI V06 …

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4301 (AISI 304)
 • Цевка со разладна обвивка: −
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Wilo-Rexa UNI V06 … B/ …

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4401 (AISI 316)
 • Цевка со разладна обвивка: −
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Wilo-Rexa UNI V06 … K/ …

 • Хидраулично куќиште: PP-GF30
 • Работно коло: PP-GF30
 • Куќиште на мотор: 1.4401 (AISI 316)
 • Цевка со разладна обвивка: 1.4401 (AISI 316)
 • Крај на вратилото: 1.4401 (AISI 316)
 • Заптивање од страна на пумпата: SiC/SiC
 • Заптивање од страната на моторот: C/Cr
 • Заптивање, статично: NBR (нитрил)

Конструкција

Rexa UNI V ... /M .../P

Пумпа за отпадна вода со работно коло со слободно струење и хоризонтално прирабничко поврзување. Прирабничко поврзување како комбинирана прирабница со вградено прицврстување и рамна заптивка. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Еднофазен мотор со пасивно ладење со интегриран работен кондензатор и термичко надгледување на моторот што се вклучува само. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува со вграден утикач со заштитен контакт.

Rexa UNI V ... /M .../A и Rexa UNI V ... B/M .../A

Пумпа за отпадна вода со работно коло со слободно струење и хоризонтално прирабничко поврзување. Прирабничко поврзување како комбинирана прирабница со вградено прицврстување и рамна заптивка. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Еднофазен мотор со пасивно ладење со интегриран работен кондензатор и термичко надгледување на моторот што се вклучува само. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува, со кутија за пливачки прекинувач и вграден утикач со заштитен контакт.

Rexa UNI V ... K/M .../A

Пумпа за отпадна вода со работно коло со слободно струење и хоризонтално прирабничко поврзување. Прирабничко поврзување како комбинирана прирабница со вградено прицврстување и рамна заптивка. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Еднофазен мотор (ладење со обвивка) со интегриран работен кондензатор и термичко надгледување на моторот што се вклучува само. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор и обвивка за млазно ладење од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува, со кутија за пливачки прекинувач и вграден утикач со заштитен контакт.

Rexa UNI V ... /T .../A

Пумпа за отпадна вода со работно коло со слободно струење и хоризонтално прирабничко поврзување. Прирабничко поврзување како комбинирана прирабница со вградено прицврстување и рамна заптивка. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Трифазен мотор со пасивно ладење со термичко надгледување на моторот. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување што се одвојува со CEE-приклучник со префрлување на фазите. Пливачки прекинувач и термичко надгледување на моторот приклучени на CEE-приклучник со префрлување на фазите.

Rexa UNI V ... /T ... и Rexa UNI V ... B/T ...

Пумпа за отпадна вода со работно коло со слободно струење и хоризонтално прирабничко поврзување. Прирабничко поврзување како комбинирана прирабница со вградено прицврстување и рамна заптивка. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Трифазен мотор со пасивно ладење со термичко надгледување на моторот. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување со слободен крај што се одвојува.

Rexa UNI V ... K/T ...

Пумпа за отпадна вода со работно коло со слободно струење и хоризонтално прирабничко поврзување. Прирабничко поврзување како комбинирана прирабница со вградено прицврстување и рамна заптивка. Хидраулично куќиште и работно коло од кополимер. Трифазен мотор (ладење со обвивка) со термичко надгледување на моторот. Заптивна комора наполнета со масло со двојно заптивање. Куќиште на мотор и обвивка за млазно ладење од нерѓосувачки челик. Кабел за поврзување со слободен крај што се одвојува.

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Упатство за вградување и работа

Опрема

 • Кабел за поврзување со фиксна должина:
  • Еднофазен мотор: до макс. 30 m (98 ft).
  • Трифазен мотор: до макс. 50 m (164 ft).
 • Уред за прикачување за водено поставување
 • Управување со нивото
 • Опрема за прицврстување и синџири
 • Приклучни табли, релеи и утикачи
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Rexa UNI

Број на производ 6082109
Издание 2021-07
Број на страници 28
Јазик mk
PDF (4 MB)

Wilo-Rexa UNI

Број на производ 6082109
Издание 2019-02
Број на страници 32
Јазик en
PDF (3 MB)

Општ преглед

Општ преглед на меѓународна изведба од 2022

Издание 2024
Број на страници 74
Јазик en
PDF (33 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Rexa UNI

Број на производ 6082102
Издание 2022-08
Број на страници 16
Јазик Јазично неутрално
PDF (7 MB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 38
Опис на производПритисочна наставкаНоминална моќност на мотор P2Должина на кабел за поврзувањеПриклучување на мрежаБрој на производ
Rexa UNI-V05A/M004-523/A
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097101
Rexa UNI-V05A/M004-523/P
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097100
Rexa UNI-V05A/M006-523/A
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097105
Rexa UNI-V05A/M006-523/P
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097104
Rexa UNI-V05A/M008-523/A
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097109
Rexa UNI-V05A/M008-523/P
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097108
Rexa UNI-V05A/T004-540/A
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097102
Rexa UNI-V05A/T004-540/O
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097103
Rexa UNI-V05A/T006-540/A
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097106
Rexa UNI-V05A/T006-540/O
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097107
Rexa UNI-V05A/T008-540/A
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097110
Rexa UNI-V05A/T008-540/O
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097111
Rexa UNI-V05B/M004-523/A
DN 50
0,37 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097112
Rexa UNI-V05B/M006-523/A
DN 50
0,55 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097114
Rexa UNI-V05B/M008-523/A
DN 50
0,75 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6097116
Rexa UNI-V05B/T004-540/O
DN 50
0,37 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097113
Rexa UNI-V05B/T006-540/O
DN 50
0,55 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097115
Rexa UNI-V05B/T008-540/O
DN 50
0,75 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097117
Rexa UNI-V06A/M011-523/A
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096645
Rexa UNI-V06A/M011-523/P
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096646
Rexa UNI-V06A/M015-523/A
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096649
Rexa UNI-V06A/M015-523/P
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096650
Rexa UNI-V06A/T011-540
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096647
Rexa UNI-V06A/T011-540/A
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096644
Rexa UNI-V06A/T015-540
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096651
Rexa UNI-V06A/T015-540/A
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096648
Rexa UNI-V06A/T025-540
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6097120
Rexa UNI-V06A/T025-540/A
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096652
Rexa UNI-V06B/M011-523/A
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096653
Rexa UNI-V06B/M015-523/A
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096655
Rexa UNI-V06B/T011-540
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096654
Rexa UNI-V06B/T015-540
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096656
Rexa UNI-V06B/T025-540
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096657
Rexa UNI-V06K/M011-523/A
DN 65
1,1 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096658
Rexa UNI-V06K/M015-523/A
DN 65
1,5 kW
10 m
1~230 V, 50 Hz
6096660
Rexa UNI-V06K/T011-540
DN 65
1,1 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096659
Rexa UNI-V06K/T015-540
DN 65
1,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096661
Rexa UNI-V06K/T025-540
DN 65
2,5 kW
10 m
3~400 V, 50 Hz
6096662