Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Sub TWU 3 | Wilo
Вашите предности
Wilo-Sub TWU 3

Особености/предности на производот

 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил
 • Мотор што може повторно да се намотува и лесно се одржува

Препорачани сервисни услуги

Опис на серијата
S

Изведба

Повеќестепена 3" подводна пумпа со конструкција на обвивка, за вертикална или хоризонтална монтажа

Примена

 • За приватно водоснабдување од бушотини, бунари и цистерни
 • За приватно водоснабдување, наводнување со вештачки дожд и наводнување
 • За транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола
 • Вграден неповратен вентил
 • НЕМА спојка
 • Монофазен или трифазен мотор
 • Термичка заштита кај монофазен мотор

Означување на типот

на пр.

Wilo-Sub TWU 3-0115

TWU

подводна пумпа

3

Пречник на хидрауликата во цоли ["]

01

Номинална проточна стапка [m3/h]

15

Број на степени на хидрауликата

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-35 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 30 /ч
 • Макс. длабочина на потопување: 150 m
 • Класа на заштита: IP 58
 • Потисен приклучок: Rp 1

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: поликарбонат
 • Вратило хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола во членковидна конструкција. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен или трифазен мотор за директен старт, заштитен од корозија, со мотор којшто може одново да се намота, наполнет со масло, со самоподмачкувачко лежиште.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставувањемора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Опсег на испорака

 • Хидрауликата е веќе монтирана заедно со моторот
 • 1,8 m приклучен кабел со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm2)
 • Монофазна варијанта со вкл. приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Изведби на мотор за специјални напони 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Опрема

 • Цевки со разладна обвивка
 • Мембрански притисочен сад
 • Монтажни комплети за кабел, за вода за пиење и за процесна вода
 • Пливачки прекинувач
 • Приклучни уреди
 • Материјал за приклучување и инсталација
Документи

Памфлет за сертифицирање

Wilo-EMU

Број на производ 6080454
Издание 1702
Број на страници 8
PDF (417 KB)

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Број на производ 6080455
Издание 2021-06
Број на страници 72
PDF (7 MB)

Сертификат

Wilo-Sub TWU 3

Број на производ 6080452
Издание 1608
Број на страници 11
PDF (502 KB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 7