Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump | Wilo
Вашите предности
Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Особености/предности на производот

 • Едноставна инсталација благодарение на однапред монтираните и поврзани компоненти
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил

Препорачани сервисни услуги

Опис на серијата
Sub TWU 3 P&P

Изведба

Постројка за водоснабдување со подводна пумпа, управување и комплетна опрема.

Примена

Постројка за водоснабдување zur

 • Водоснабдување од бушотини, бунари и цистерни
 • приватно водоснабдување, наводнување со вештачки дожд и наводнување
 • транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола
 • Вграден неповратен вентил
 • NEMA-спојка
 • Монофазен мотор
 • Термичка заштита на моторот

Означување на типот

на пр.

Wilo-Sub TWU 3-0115-P&P/FC

TWU

Подводна пумпа

3

Пречник на хидрауликата во цоли ["]

01

Номинален проток [m3/h]

15

Број на степени на хидрауликата

P&P

Plug & Pump систем на пумпа

FC

ИзведбаFC = Paket Sub-I со HiControl 1DS = Paket Sub-II со притисочно вклучување

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-35 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 30 /ч
 • Макс. длабочина на потопување: 27 m
 • Вид на заштита: IP 58
 • Потисен приклучок: Rp 1

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: Нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: поликарбонат
 • Вратило хидраулика: Нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: Нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола во членковидна конструкција. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен мотор со заштита од корозија, за директен старт, може повторно да се намота, наполнет со масло, со самоподмачкувачки леѓишта.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставување мора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Опсег на испорака

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-I за наводнување градини во приватни зеленила во домашното подрачје:

 • целосно монтиран
 • Кабел за поврзување од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-HiControl 1 (FC); автоматски надгледувач на струењето и на притисокот со интегрирана заштита од сув од
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Упатство за вградување и работа

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-II за сопствено водоснабдување на куќи за едно или повеќе семејства:

 • целосно монтиран
 • Кабел за поврзување од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-притисочно вклучување 0 – 10 бара со вкл. 18 l еластичен мембрански сад, манометар, затворачки вентил и притисочен прекинувач
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Изведби на мотор за 3~230 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Опрема

 • Цевки со разладна обвивка
 • Монтажни комплети за кабел, за вода за пиење и за процесна вода
 • Приклучни уреди
 • Материјал за приклучување и инсталација
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-HiControl1

Број на производ 4196363
Издание 2019-02
Број на страници 92
Јазик de, el, en, fr, it, nl, ru, tr
PDF (2 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Број на производ 6080455
Издание 2021-06
Број на страници 72
Јазик Јазично неутрално
PDF (7 MB)

Сертификат

Wilo-Sub TWU 3

Број на производ 6080452
Издание 1608
Број на страници 11
Јазик Јазично неутрално
PDF (502 KB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 6