Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Sub TWU 4 | Wilo
Вашите предности
Wilo-Sub TWU 4

Особености/предности на производот

 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил
 • Не се троши поради работни кола што испливуваат
 • Мотор што лесно се одржува

Препорачани сервисни услуги

Опис на серијата
Sub TWU 4

Изведба

Повеќестепена 4" подводна пумпа во изведба со конструкција на обвивка, за вертикална или хоризонтална монтажа

Примена

 • За водоснабдување од бушотини и цистерни
 • За водоснабдување, наводнување со вештачки дожд и наводнување
 • Зголемување на притисок
 • Спуштање на нивото на водата
 • За транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола
 • Херметички залиени мотори
 • Интегрирана блокада на повратен тек
 • НЕМА спојка
 • Монофазен или трифазен мотор
 • Термичка заштита кај монофазен мотор

Означување на типот

на пр.

Wilo-Sub TWU 4-0207-C

TWU

Подводна пумпа

4

Пречник на хидрауликата во цоли ["]

02

Номинален проток [m3/h]

07

Број на степени на хидрауликата

C

Генерација на серијата

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-30 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 20/ч
 • Макс. длабочина на потопување: 200 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼ - Rp 2

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: Noryl
 • Вратило хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола во членковидна изведба. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен или трифазен мотор заштитен од корозија, за директен старт. изолиран, херметички залиен мотор, со лакирана намотка, натопен во смола, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода-гликол.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставувањемора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Опсег на испорака

 • Хидрауликата е веќе монтирана заедно со моторот
 • приклучен кабел од 1,5/1,75/2,5/4,0 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm2)
 • Монофазна варијанта со вкл. приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Изведби на мотор за специјални напони 3~230 V, 50 Hz; 3~500 V, 50 Hz; 1~230 V, 60 Hz; 3~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz; 3~460 V, 60 Hz

Опрема

 • Цевки со разладна обвивка
 • Мембрански притисочен сад
 • Монтажни комплети за кабел, за вода за пиење и за процесна вода
 • Пливачки прекинувач
 • Приклучни уреди
 • Материјал за приклучување и инсталација
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Број на производ 2019023
Издание 1103
Број на страници 384
PDF (2 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Sub TWU 4

Број на производ 6080453
Издание 1701
Број на страници 8
PDF (510 KB)

Wilo-EMU

Број на производ 6080454
Издание 1702
Број на страници 8
PDF (417 KB)

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Број на производ 6080455
Издание 2021-06
Број на страници 72
PDF (7 MB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 44
0.37 … 7.5 kW
[44]
Опис на производПресек на мотор ØБрој на степениНоминална моќност на мотор P2Минимален индекс на ефикасност (MEI)ПриклучокБрој на производ
Sub TWU4.02-07-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046661
Sub TWU4.02-07-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046688
Sub TWU4.02-10-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
10
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046690
Sub TWU4.02-10-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
10
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046687
Sub TWU4.02-14-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
14
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046689
Sub TWU4.02-14-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
14
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046686
Sub TWU4.02-20-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
20
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049336
Sub TWU4.02-20-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
20
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049347
Sub TWU4.04-05-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049337
Sub TWU4.04-05-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049348
Sub TWU4.04-07-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049338
Sub TWU4.04-07-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049349
Sub TWU4.04-09-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
9
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049339
Sub TWU4.04-09-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
9
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049350
Sub TWU4.04-14-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
14
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049340
Sub TWU4.04-14-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
14
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049351
Sub TWU4.04-18-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
18
1,5 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049341
Sub TWU4.04-18-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
18
1,5 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049352
Sub TWU4.04-27-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
27
2,2 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049342
Sub TWU4.04-27-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
27
2,2 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049353
Sub TWU4.04-35-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
35
3 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049354
Sub TWU4.04-44-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
44
4 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049355
Sub TWU4.04-48-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
48
4 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049356
Sub TWU4.08-05-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,75 kW
≥0,4
Rp 2
6081619
Sub TWU4.08-05-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,75 kW
≥0,4
Rp 2
6081623
Sub TWU4.08-07-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
7
1,1 kW
≥0,4
Rp 2
6081620
Sub TWU4.08-07-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
7
1,1 kW
≥0,4
Rp 2
6081624
Sub TWU4.08-10-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
10
1,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081621
Sub TWU4.08-10-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
10
1,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081625
Sub TWU4.08-15-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
15
2,2 kW
≥0,4
Rp 2
6081622
Sub TWU4.08-15-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
15
2,2 kW
≥0,4
Rp 2
6081626
Sub TWU4.08-21-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
21
3 kW
≥0,4
Rp 2
6081627
Sub TWU4.08-29-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
29
5,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081628
Sub TWU4.08-34-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
34
5,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081629
Sub TWU4.08-39-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
39
5,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081630
Sub TWU4.08-45-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
45
7,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081631
Sub TWU4.08-51-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
51
7,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081632
Sub TWU4.16-08-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
8
1,5 kW
≥0,4
Rp 2
6082862
Sub TWU4.16-08-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
8
1,5 kW
≥0,4
Rp 2
6082864
Sub TWU4.16-12-C (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
12
2,2 kW
≥0,4
Rp 2
6082863
Sub TWU4.16-12-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
12
2,2 kW
≥0,4
Rp 2
6082865
Sub TWU4.16-16-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
-
3 kW
≥0,4
Rp 2
6082866
Sub TWU4.16-21-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
21
4 kW
≥0,4
Rp 2
6082867
Sub TWU4.16-30-C (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
30
5,5 kW
≥0,4
Rp 2
6082868