Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump | Wilo
Вашите предности
Wilo-Sub TWU 4 P&P

Особености/предности на производот

 • Едноставна инсталација благодарение на однапред монтираните и поврзани компоненти
 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил
 • Не се троши поради работни кола што испливуваат

Препорачани сервисни услуги

Опис на серијата
Sub TWU P&P

Изведба

Постројка за водоснабдување со подводна пумпа, управување и комплетна опрема.

Примена

Постројка за водоснабдување за сопствено снабдување во приватното подрачје

 • Машини за алишта
 • Наводнување на градини со вештачки дожд
 • Препумпување и полнење

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола
 • Вграден неповратен вентил
 • NEMA-спојка
 • Монофазен мотор
 • Термичка заштита на моторот
 • Заштита од сув од (само кај Wilo-P&P-Paket Sub-I)

Означување на типот

на пр.

Wilo-Sub TWU 4-0405-C-P&P/FC

TWU

Подводна пумпа

4

Пречник на хидрауликата во цоли ["]

04

Номинален проток [m3/h]

05

Број на степени на хидрауликата

C

Генерација на серијата

P&P

Plug & Pump систем на пумпа

FC

Изведба FC = Paket Sub-I со HiControl 1 DS = Paket Sub-II со притисочно вклучување

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-30 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 20/ч
 • Макс. длабочина на потопување: 27 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: Нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: Noryl
 • Вратило хидраулика: Нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: Нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални работни кола во членковидна конструкција. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен мотор заштитен од корозија, за директен старт без уред за стартување. Изолиран, херметички залиен мотор, со лакирана намотка, натопен во смола, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода-гликол.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставување мора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Опсег на испорака

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-I за наводнување градини во приватни зеленила во домашното подрачје:

 • целосно монтиран
 • Кабел за поврзување од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-HiControl 1 (FC); автоматски надгледувач на струењето и на притисокот со интегрирана заштита од сув од
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Монтажни делови: две навртувањеа со стегачки прстен, редуцир R 1¼ на R 1, 8x кабелска стега
 • Упатство за вградување и работа

Wilo-Plug & Pump-Paket Sub-II за сопствено водоснабдување на куќи за едно или повеќе семејства:

 • целосно монтиран
 • Кабел за поврзување од 30 m со одобрение за вода за пиење (пресек: 4x1,5 mm2)
 • Приклучна кутија со кондензатор и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Wilo-притисочно вклучување 0 – 10 бара со вкл. 18 l еластичен мембрански сад, манометар, затворачки вентил и притисочен прекинувач
 • 30 m безбедносна сајлаl
 • Монтажни делови: T-елемент, редуцир R 1¼ на R 1, 8x кабелска стега
 • Упатство за вградување и работа

Опрема

 • Цевки со разладна обвивка
 • Монтажни комплети за кабел, за вода за пиење и за процесна вода
 • Приклучни уреди
 • Материјал за приклучување и инсталација
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Број на производ 2019023
Издание 1103
Број на страници 384
Јазик da, en, et, fi, lv, mk, no, pt, sl, sr
PDF (2 MB)

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Број на производ 2019023
Издание 1103
Број на страници 30
Јазик en
PDF (565 KB)

Wilo-HiControl1

Број на производ 4196363
Издание 2019-02
Број на страници 92
Јазик de, el, en, fr, it, nl, ru, tr
PDF (2 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Sub TWU 4

Број на производ 6080453
Издание 1701
Број на страници 8
Јазик Јазично неутрално
PDF (510 KB)

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Број на производ 6080455
Издание 2021-06
Број на страници 72
Јазик Јазично неутрално
PDF (7 MB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 6