Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Sub TWU 4-QC | Wilo
Вашите предности
Sub-TWU 4-QC

Особености/предности на производот

 • Деловите што се во допир со медиумот се отпорни на корозија
 • Вграден неповратен вентил
 • Не се троши поради работни кола што испливуваат
 • Мотор што лесно се одржува
 • Едноставно и брзо продолжување на кабелот на моторот, без демонтажа на хидрауликата

Препорачани сервисни услуги

Опис на серијата
Sub TWU 4 QC

Изведба

Повеќестепена 4" подводна пумпа во изведба со конструкција на обвивка, за вертикална или хоризонтална монтажа

Примена

 • За водоснабдување од бушотини и цистерни
 • За водоснабдување, наводнување со вештачки дожд и наводнување
 • Спуштање на нивото на водата
 • За транспорт на вода без долговлакнести и абразивни состојки

Опрема/функција

 • Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола
 • Херметички залиени мотори
 • Интегрирана блокада на повратен тек
 • НЕМА спојка
 • Монофазен или трифазен мотор
 • Термичка заштита кај монофазен мотор

Означување на типот

на пр.

Wilo-Sub TWU 4-0207-C-QC

TWU

Подводна пумпа

4

Пречник на хидрауликата во цоли ["]

02

Номинален проток [m3/h]

07

Број на степени на хидрауликата

C

Генерација на серијата

QC

Quick Connect Cableкабел за брзо приклучување за едноставно и брзопродолжување на кабелот на моторот

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 1~230 V, 50 Hz или 3~400 V, 50 Hz
 • Потопен работен режим: S1
 • Температура на медиум: 3-30 °C
 • Минимално струење кај моторот: 0,08 m/s
 • Макс. содржина на песок: 50 g/m3
 • Макс. број стартувања: 20/ч
 • Макс. длабочина на потопување: 200 m
 • Вид на заштита: IP 68
 • Потисен приклучок: Rp 1¼ - Rp 2

Материјали

 • Куќиште на хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Работни кола: Noryl
 • Вратило хидраулика: нерѓосувачки челик 1.4104
 • Куќиште на мотор: нерѓосувачки челик 1.4301
 • Вратило мотор: нерѓосувачки челик 1.4305

Конструкција

Подводна пумпа за вертикална или за хоризонтална монтажа.

Хидраулика

Повеќестепена подводна пумпа со радијални или полуаксијални работни кола во членковидна изведба. Вграден неповратен вентил. Сите делови што се во допир со медиумот се од материјали што се отпорни на корозија.

Мотор

Монофазен или трифазен мотор заштитен од корозија, за директен старт. изолиран, херметички залиен мотор, натопен во смола, со лакирана намотка, самоподмачкувачко лежиште, со полнење вода-гликол.

Ладење

Ладењето на моторот се изведува преку транспортираниот медиум. Моторот секогаш мора да се пушта во работа потопен . Мора да се запазат граничните вредности за макс. температура на медиум и за минимална брзина на течење. Вертикалното поставување може по избор да се изведе со или без обвивка за млазно ладење. Хоризонталното поставувањемора да се изведе заедно со обвивка за млазно ладење.

Опсег на испорака

 • Хидрауликата е веќе монтирана заедно со моторот
 • 1,5 или. 1,75 m приклучен кабел со дозвола за вода за пиење (пресек: 4 x 1,5 mm2)
 • Монофазна варијанта со вкл. приклучна кутија со кондензатор, термичка заштита на моторот и прекинувач за вклучување и исклучување
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Изведби на мотор за специјални напони 1~230 V, 60 Hz; 3~380 V, 60 Hz

Опрема

 • Quick Connect Cable: Брзоприклучен кабел за едноставно и побрзо продолжување на кабелот на моторот
 • Цевки со разладна обвивка
 • Мембрански притисочен сад
 • Монтажни комплети за кабел, за вода за пиење и за процесна вода
 • Пливачки прекинувач
 • Приклучни уреди
 • Материјал за приклучување и инсталација
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Sub TWU ..., TWU 4-...-QC, TWU 4-...-P&P

Број на производ 2019023
Издание 1103
Број на страници 384
PDF (2 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Sub TWU 4

Број на производ 6080453
Издание 1701
Број на страници 8
PDF (510 KB)

Wilo-EMU D/DCH/K/KM/SCH (w/o motor)#Wilo-Sub TWI/TWU (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K8 (w/o motor)#Wilo-Actun ZETOS-K10 (w/o motor)

Број на производ 6080455
Издание 2021-06
Број на страници 72
PDF (7 MB)
Избор на производ
Број на пребарувања: 26
0.37 … 3 kW
[26]
Опис на производПресек на мотор ØБрој на степениНоминална моќност на мотор P2Минимален индекс на ефикасност (MEI)ПриклучокБрој на производ
Sub TWU 4.02-07-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046685
Sub TWU 4.02-07-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046682
Sub TWU 4.02-10-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
10
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046684
Sub TWU 4.02-10-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
10
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046681
Sub TWU 4.02-14-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
14
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046683
Sub TWU 4.02-14-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
14
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6046680
Sub TWU 4.02-20-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
20
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049365
Sub TWU 4.02-20-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
20
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049372
Sub TWU 4.04-05-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049366
Sub TWU 4.04-05-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,37 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049373
Sub TWU 4.04-07-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049367
Sub TWU 4.04-07-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
7
0,55 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049374
Sub TWU 4.04-09-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
9
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049368
Sub TWU 4.04-09-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
9
0,75 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049375
Sub TWU 4.04-14-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
14
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049369
Sub TWU 4.04-14-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
14
1,1 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049376
Sub TWU 4.04-18-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
18
1,5 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049377
Sub TWU 4.04-27-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
27
2,2 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049378
Sub TWU 4.04-35-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
35
3 kW
≥0,7
Rp 1¼
6049379
Sub TWU4.08-05-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,75 kW
≥0,4
Rp 2
6081633
Sub TWU4.08-05-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
5
0,75 kW
≥0,4
Rp 2
6081635
Sub TWU4.08-07-C-QC (1~230 V, 50 Hz)
4 in (")
7
1,1 kW
≥0,4
Rp 2
6081634
Sub TWU4.08-07-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
7
1,1 kW
≥0,4
Rp 2
6081636
Sub TWU4.08-10-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
10
1,5 kW
≥0,4
Rp 2
6081637
Sub TWU4.08-15-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
15
2,2 kW
≥0,4
Rp 2
6081638
Sub TWU4.08-21-C-QC (3~400 V, 50 Hz)
4 in (")
21
3 kW
≥0,4
Rp 2
6081639