Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Одвојување и транспортирање на цврсти материи. Чисто, безбедно и доверливо.

Вашите предности
Wilo-EMUport CORE

Одвојување и транспортирање на цврсти материи. Чисто, безбедно и доверливо.

Особено во згради и недвижнини, грубите цврсти материи во отпадната вода може да го затнат транспортниот систем на отпадна вода. Последица: Дефекти во работата и зголемени сервисни трошоци. Долготрајно решение од Wilo: систем за отстранување цврсти материи Wilo-EMUport CORE. Гарантира голема сигурност против блокирање на транспортот. Освен тоа, лесно се одржува благодарение на суво поставување и лесен пристап од надвор. Целосната постројка, вклучувајќи некородирачката шахта и контролните уреди, се достапни за поголеми постројки од Wilo. Точно за вашите потреби.


Особености/предности на производот

 • Највисока работна безбедност преку одвојување на цврстите материи од отпадната вода: Големите цврсти материи не мораат да поминуваат низ пумпата – нема затнување
 • Економично благодарение на систем Retrofit за едноставно санирање на старите пумпни станици
 • Долг век и отпорност на корозија преку примена на материјалот PE и PUR
 • Лесно се одржува - при работа - благодарение на хигиенското суво поставување и лесниот пристап од надвор, и индивидуалното блокирање
 • Безбедност за во иднина дури и кога има зголемена содржина на цврсти материи во отпадната вода
 • Флексибилно поставување во згради или во шахти со дијаметар од 1,500 mm
 • Едноставен за интегрирање и подготвен за приклучување Plug&Pump систем
 • Заштеда на струја преку ефикасна потопна пумпа за отпадна вода, по избор со IE3 мотори
Опис на серијата
Wilo-EMUport CORE

Изведба

Стандардизирана постројка за одведување отпадна вода со систем за отстранување цврсти материи според DIN EN 12050-1 за поставување во згради или шахта за надворешно поставување.

Примена

Транспортот на сирова отпадна вода, којашто не се спроведува низ систем на канали со природен пад може да содржи и предмети коишто пловат под нивото на повратниот притисок (според DIN EN 12056/ DIN 1986-100).

Опрема/функција

 • Постројка за одведување отпадна вода со систем за одвојување на цврстите материи
 • 2 одделни резервоари за издвојување на цврстите материи
 • две суво поставени потопни пумпи за отпадна вода за наизменична работа
 • Пумпи во вид на заштита IP68 и ефикасност на мотор со поддршка на IE3
 • Утврдување на ниво со сонда за ниво

Означување на типот

Пр.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10A

CORE

Стандардизиран систем за отстранување цврсти материи

20

Макс. прилив во m³/h

2

Број на вградени пумпи

10

Макс. напор во m

А

Изведба:A = стандардна изведбаB = Comfort изведба

Технички податоци

 • Макс. континуиран прилив: 20, 45 или 50 m³/h
 • Зафатнина на резервоар: 440 l или 1200 l
 • Употреблива зафатнина на резервоар: 295 l или 900 l
 • Макс. напор: 31 m
 • Приливна висина: 750 mm
 • Приливен приклучок: DN 200
 • Потисен приклучок: DN 80 или DN 100
 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz

Материјали

 • Собирен сад: PE
 • Резервоар за издвојување на цврстите материи: PE
 • Одводни кутии: PUR
 • Цевковод: PE
 • Пумпи: Сиво леано железо
 • Засун: Сиво леано железо
 • Потисен приклучок:- варијанта A: PE со T-спојување- варијанта B: Нерѓосувачки челик со Y-спојување

Конструкција

Целосно преплавлива постројка за одведување отпадна вода подготвена за приклучување со издвојувач на цврсти материи. Цобирен сад отпорен на гасови и вода без конструкција на заварени спојки, како и две одделни резервоари за издвојување на цврстите материи. Собирниот сад е заоблен, собирниот под е накривен, најдлабоката точка се наоѓа директно под пумпите. Со тоа е спречено таложење и потопување на цврстите материи на критичните места. Со помош на предфилтерот во резервоарот за издвојување на цврстите материи се филтрираат цврстите материи од медиумот и само претходно филтрираната вода оди во собирен сад. Транспортот следува со помош на две целосни потопни пумпи за отпадна вода во суво поставување. Пумпите се изведени како редундантна двојна пумпна постројка и работаат наизменично. Управувањето со нивото следува преку сонда за ниво 0…2,5 mWS.

Изведбата „В“ е дополнителна опремена со автоматско повратно плакнење во собирен сад за да се зајакне ефектот на прочистување. Соодветната приклучна табла на серијата SC-L се предвидена како опрема.

Состојба при испорака

Комплетно претходно монтирана постројка за одведување на отпадна вода вклучувајќи елемент за обединување, покажувач на нивото и две пумпи.

Преземања

Памфлет за сертифицирање

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Број на производ 2546469
Издание 2021-07
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 40
PDF (3 MB)

Сертификат REACH (документи)

REACH regulation

Издание 2021-10
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 2
PDF (162 KB)
Листа со производи
Број на пребарувања: 79
Опис на производБруто волумен на резервоар VПриклучување на мрежаБрој на производ
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
2554558
EMUport CORE 20.2-10B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078590
EMUport CORE 50.2-27B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080631
EMUport CORE 50.2-17B
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080627
EMUport CORE 20.2-14B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078591
EMUport CORE 20.2-17B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078592
EMUport CORE 20.2-21B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078593
EMUport CORE 20.2-25B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078594
EMUport CORE 20.2-28B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078595
EMUport CORE 20.2-31B
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078596
EMUport CORE 20.2-10A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078606
EMUport CORE 20.2-14A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078607
EMUport CORE 20.2-17A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078608
EMUport CORE 20.2-21A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078609
EMUport CORE 20.2-25A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078610
EMUport CORE 20.2-28A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078611
EMUport CORE 20.2-31A
440 l
3~400 V, 50 Hz
6078612
EMUport CORE 45.2-9A
1200 l
3~400 V, 50 Hz
6080600