Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-EMUport CORE | Wilo

Wilo-EMUport CORE

Одвојување и транспортирање на цврсти материи. Чисто, безбедно и доверливо.

Вашите предности
Wilo-EMUport CORE

Одвојување и транспортирање на цврсти материи. Чисто, безбедно и доверливо.

Особено во згради и недвижнини, грубите цврсти материи во отпадната вода може да го затнат транспортниот систем на отпадна вода. Последица: Дефекти во работата и зголемени сервисни трошоци. Долготрајно решение од Wilo: систем за отстранување цврсти материи Wilo-EMUport CORE. Гарантира голема сигурност против блокирање на транспортот. Освен тоа, лесно се одржува благодарение на суво поставување и лесен пристап од надвор. Целосната постројка, вклучувајќи некородирачката шахта и контролните уреди, се достапни за поголеми постројки од Wilo. Точно за вашите потреби.

Препорачани сервисни услуги


Особености/предности на производот

 • Највисока работна безбедност преку одвојување на цврстите материи од отпадната вода: Големите цврсти материи не мораат да поминуваат низ пумпата – нема затнување
 • Економично благодарение на систем Retrofit за едноставно санирање на старите пумпни станици
 • Долг век и отпорност на корозија преку примена на материјалот PE и PUR
 • Погоднa за одржување, дури и додека работи - благодарение на хигиенската сува инсталација, лесен пристап однадвор и индивидуално исклучување
 • Безбедност за во иднина дури и кога има зголемена содржина на цврсти материи во отпадната вода
 • Флексибилно поставување во згради или во шахти со дијаметар од 1,500 mm
 • Лесна за интегрирање и постројка за приклучок на пумпа Plug&Pump
 • Заштеда на енергија благодарение на ефикасните потопни пумпи за отпадна вода, опционално со мотори IE3
Опис на серијата
Wilo-EMUport CORE

Изведба

Стандардизирана постројка за одведување отпадна вода со систем за отстранување цврсти материи според DIN EN 12050-1 за поставување во згради или шахта за надворешно поставување.

Примена

Транспорт на отпадна вода што содржи фекалии:

 • Кога не може со природен пад да се спроведе отпадна вода до канализацијата.
 • За одводнување со заштита од повратен ток

Опрема/функција

 • 2 одделни резервоари за издвојување на цврстите материи
 • Регистрирање на нивото со сензор за ниво
 • Рачно повратно плакнење во резервоар за собирање
 • Потисен приклучок со прирабничко поврзување
 • Провиден капак на приливни кутии/разделник
 • Две суво поставени потопни пумпи за отпадна вода во наизменична работа
 • Потопни пумпи за отпадна вода со следење на влагата во просторијата на моторот и со заптивна комора

Означување на типот

Пр.:

Wilo-EMUport CORE 20.2-10/540

CORE

Стандардизиран систем за отстранување цврсти материи

20

Макс. прилив во m³/h

2

Број на вградени пумпи

10

Макс. напор во m

5

Мрежна фреквенција:

 • 5 = 50 Hz
 • 6 = 60 Hz

40

Мрежен напон:

 • 40 = 3~400 V
 • 38 = 3~380 V

Технички податоци

 • Приклучување на мрежа: 3~400 V, 50 Hz
 • Макс. континуиран прилив: 20, 45 или 60 m³/час
 • Макс. напор: 55 m
 • Приливна висина: 750 mm
 • Приливен приклучок: DN 200
 • Потисен приклучок:
  • CORE 20.2: DN 80
  • CORE 45.2/60.2: DN 100
 • Зафатнина на резервоар:
  • CORE 20.2: 40 l
  • CORE 45.2/60.2: 1200 l
 • Употреблива зафатнина на резервоар:
  • CORE 20.2: 295 l
  • CORE 45.2/60.2: 900 l

Материјали

 • Собирен сад: PE
 • Резервоар за издвојување на цврстите материи: PE
 • Одводни кутии: PUR
 • Цевковод: PE
 • Пумпи: Сиво леано железо
 • Засун: Сиво леано железо
 • Потисен приклучок: PUR

Конструкција

Целосно потопна, подготвена за приклучување и целосно автоматска постројка за одведување на отпадна вода со систем за отстранување цврсти материи и со две потопни пумпи за отпадна вода во наизменична работа без работа со врвно оптоварување.

Систем за одвојување на цврстите материи со едноделен собирен сад непропустлив на вода без конструкција На заварени спојки, како и два одделни резервоара за издвојување на цврстите материи. Собирниот сад е заоблен, подот на резервоарот е накривен, најдлабоката точка се наоѓа директно под пумпите. Со тоа е спречено таложење и потопување на цврстите материи на критичните места. Со помош на предфилтерот во резервоарот за издвојување на цврстите материи се филтрираат цврстите материи од медиумот и само претходно филтрираната вода оди во собирен сад.

Транспортот следува со помош на две целосни потопни пумпи за отпадна вода во суво поставување. Пумпите се изведени редундантно и работаат наизменично.

Управувањето со нивото се одвива преку сензор за ниво.

Опсег на испорака

Комплетно претходно монтирана постројка за одведување на отпадна вода вклучувајќи елемент за обединување, сензор за ниво и две пумпи.

Опции

 • Специјално поставена приклучна табла за системот за отстранување цврсти материи „SC-L…FTS“
 • Индуктивен уред за мерење на проточната количина
 • Приливен адаптер и адаптер за притисок
 • Потопни пумпи за отпадна вода со мотор IE3
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-EMUport CORE

Број на производ 6092612
Издание 2022-01
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 36
PDF (6 MB)

Памфлет за сертифицирање

Wilo-EMUport Core 20.2 / 45.2 / 50.2 / 60.2

Број на производ 2546469
Издание 2021-07
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 40
PDF (3 MB)

Сертификат REACH

REACH регулатива

Издание 2021-05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 4
PDF (262 KB)

Листа со производи
Број на пребарувања: 33
Опис на производБруто волумен на резервоар VПриклучување на мрежаМакс. зачестеност на вклучување tБрој на производ
EMUport CORE 20.2-10/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554526
EMUport CORE 20.2-14/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554527
EMUport CORE 20.2-17/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554528
EMUport CORE 20.2-21/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554529
EMUport CORE 20.2-25/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554530
EMUport CORE 20.2-28/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554531
EMUport CORE 20.2-31/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554532
EMUport CORE 20.2-35/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554533
EMUport CORE 20.2-40/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554534
EMUport CORE 20.2-46/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554535
EMUport CORE 20.2-52/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554536
EMUport CORE 20.2-59/540
440 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554537
EMUport CORE 45.2-10/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554538
EMUport CORE 45.2-14/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554539
EMUport CORE 45.2-17/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554540
EMUport CORE 45.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554541
EMUport CORE 45.2-25/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554542
EMUport CORE 45.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
60 1/h
2554543
EMUport CORE 45.2-29/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554544
EMUport CORE 60.2-9/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554545
EMUport CORE 60.2-12/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554546
EMUport CORE 60.2-13/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554547
EMUport CORE 60.2-16/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554548
EMUport CORE 60.2-18/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554549
EMUport CORE 60.2-21/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554550
EMUport CORE 60.2-23/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554551
EMUport CORE 60.2-24/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554552
EMUport CORE 60.2-28/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554553
EMUport CORE 60.2-35/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554554
EMUport CORE 60.2-40/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554555
EMUport CORE 60.2-46/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554556
EMUport CORE 60.2-52/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554557
EMUport CORE 60.2-59/540
1200 l
3~400 V, 50 Hz
15 1/h
2554558