Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL | Wilo

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – интелигентен систем за зголемување на притисокот со ниска потрошувачка на енергија

Вашите предности
Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL – интелигентен систем за зголемување на притисокот со ниска потрошувачка на енергија

Во густо населени подрачја, транспортот на вода честопати се поврзува со многу ризици за протекувања. Тоа предизвикува високи работни трошоци. Нашето решение: Wilo-SiBoostSmart Helix EXCEL драстично ја намалува целокупната потрошувачка на енергија благодарение на првокласните компоненти (хидраулика и мотори) како на приклучна табла којашто поддржува откривање на протекувања со помош на опционални комуникациски интерфејси.

Препорачани сервисни услугиОсобености/предности на производот

 • Робусна постројка со високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик, од серијата Helix EXCEL, со вграден фреквентен конвертор со натпропорционално големо регулирано подрачје од 25 Hz до максимум 60 Hz
 • Голема енергетска заштеда благодарение на високо ефикасните EC-мотори (класа на енергетска ефикасност IE5 согласно IEC 60034-30-2) во целокупна должина со оптимизирана загуба на притисок со високо ефикасна пумпна хидраулика, како и оптимално нагодување на моќноста преку варијабилна регулација на притисокот (p-v) и паралелна регулација на синхронизиран број на вртежи
 • Голема сигурност поради вградените заштитни функции, како заштитата од преоптоварување, заштитата од сув од и осигурувањето од недостаток на вода со автоматско исклучување, како и надгледување и препознавање на протекување преку опционален интерфејс за SCADA поврзување
 • Максимален квалитет на регулација благодарение на применетиот контролен уред SCe со LC-екран и едноставна навигација и нагодување со помош на вртливо копче
 • Подготвена за приклучување во зградна автоматика преку Modbus RTU во стандардна изведба
 • Одговара за вода за пиење за сите составни елементи што се во допир со медиум
Опис на серијата
SiBoost Smart

Изведба

Високоефикасна постројка за водоснабдување подготвена за приклучување со 2 до 4 паралелно поврзани, вертикално наредени, нормално вшмукувачки високопритисочни центрифугални пумпи од нерѓосувачки челик од сериите Helix EXCEL. Секоја пумпа е со EC-мотор со интегриран фреквентен конвертор со воздушно ладење со висока ефикасност. Арматурите и сензорите се заштитени заради безбедно и сигурно ракување. Постројка опремена со Smart Controller SCe.

Примена

Целосно автоматско водоснабдување во доводен режим, во полето на јавно водоснабдување, за зголемување на притисокот од резервоар или притисочна линија, за комунална, комерцијална, индустриска и приватна примена (пр. претпријатија за водоснабдување, преработувачки и индустриски компании, резиденцијални, канцелариски и јавни установи, административни згради, хотели, болници).

Содржи резервна пумпа според DIN 1988 и DIN EN 806.

Дозволените транспортирани медиуми во принцип се вода, кои не ги нагризуваат користените материјали, ниту хемиски ниту механички, и кои не содржат абразивни или долговлакнести состојки, како:

 • Вода за пиење
 • Вода за ладење
 • Процесна вода
 • Вода за гасење (освен за постројка за гасење пожар во согласност со DIN 14462 и со дозвола на локалните противпожарни служби)

Опрема/функција

2-4 пумпи од постројка од сериите Helix EXCEL 2 до Helix EXCEL 52, со високо ефикасен IE5 EC-мотор и регулација на бројот на вртежи преку вграден фреквентен конвертор на секоја пумпа.

SCe-приклучната табла ги прави автоматската регулацијата и управувањето на постројката за зголемување на притисокот посигурни.

Целосно од поцинкувана основна рамка од челик со висинско поместување со намонтиран капак што се вади за заштита на компонентите на постројката (освен серијата Helix EXCEL 52).

Сите составни елементи што се во допир со медиумот се отпорни на корозија.

од притисочната страна:

 • Затворачки вентил
 • Неповратен вентил
 • Неповратен вентил
 • Мембрански притисочен сад 8 l, PN 16
 • Сензор за притисок 4..20 mA
 • Манометар

од вшмукателната страна:

 • Затворачки вентил
 • Сензор за притисок 4..20 mA
 • Манометар

Означување на типот

Пример:

Wilo-SiBoost-Smart 3 Helix EXCEL 1005

SiBoost

Постројка за зголемување на притисокот во комерцијалното подрачје

Smart

Контролен уред Smart Controller SCе

3

Број на единечни пумпи

Helix EXCEL

Серија на пумпи

10

Номинален проток [m3/h] на единечната пумпа

05

Број на нивоа на единечна пумпа

Технички податоци

 • Приклучоци за мрежа:
  • 3~400 ±10 %, 50 Hz
  • 3~380 ±10 %, 60 Hz
 • Макс. температура на медиум +60 °C (+70 °C изборно)
 • Температура на околина макс. 40 °C
 • Работен притисок 16 бара (25 бара изборно)
 • Приливен притисок 10 бара
 • Приклучни номинални дијаметри:
  • Од крајната притисочна страна R 1½" - DN 200
  • Од приливната страна R 1½" - DN 200
 • Опсег на број на вртежи 1500 – 3500 1/мин
 • Вид заштита IP54
 • Осигурување од страната на мрежата A, AC 3 соодветно на моќноста на моторот и на EVU-прописите

Материјали

Helix EXCEL 2-52 m³/h

 • Куќиште на пумпа од 1.4301 [AISI 304]
 • Хидраулика од 1.4307 [AISI 304L]
 • EPDM заптивка
 • со патрон

Други изведби се испорачуваат на барање:

 • PN 25
 • FKM (Viton) заптивање
 • Куќиште на пумпа од нерѓосувачки челик и хидраулика од 1.4404 [AISI 316L]

Пластичните капаци се вадат (не за Helix EXCEL 52)

Конструкција

Основна рамка: Од поцинкуван челик, со придушувач на осцилациите со висинско поместување, за далекусежна изолација од вибрациона бучава, како и интегрирани точки за кревање и водење на кабелот.

Цевковод: Комплетен цевковод од нерѓосувачки челик, погоден за приклучување на сите конвенционални материјали што се користат во цевководите. Цевководот е направен според вкупната хидраулична моќност на постројката за зголемување на притисокот.

Пумпи: Користи 2 до 4 паралелно поврзани пумпи од сериите Helix EXCEL 2 до Helix EXCEL 52. Фреквентниот конвертор, монтиран на пумпниот мотор со воздушно ладење, овозможува континуиран режим на регулација со помеѓу 25 Hz и макс. 60 Hz на сите пумпи од овие серии. Сите делови на оваа пумпа што се во допир со медиумот се од нерѓосувачки челик со KTW/WRAS/ACS-одобрение. ES-изведбите употребуваат AISI 316-пумпи од нерѓосувачки челик.

Вентили: Секоја пумпа во стандардна изведба е опремена од вшмукателната и од притисочната страна со затворачки вентил со ознака за DVGW одобрение, како и со неповратен вентил со одобрение за DVGW/KTW од притисочната страна.

Мембрански притисочен сад: 8 l/PN 16 на крајната притисочна страна со мембрана од бутил гума, со одобрение DVGW/KTW, не е штетна во однос на законот за заштита на прехранбените производи; заради проверка и ревизија, опремена со затворачка куглеста славина со празнење и со проточна арматура со одобрение DVGW/KTW, според DIN 4807.

Надгледување притисок: 2 сензори за притисок: 4..20 mA, од притисочната и од вшмукателната страна.

Приказ на притисокот: Манометар поставен од вшмукателната и крајната притисочна страна.

Капаци што се вадат: На вшмукателната и притисочната страна има оптимална заштита на регулаторните компоненти и на сензорите од прекин на жица за да се спречи предвремено трошење (не за серијата Helix EXCEL 52)

Контролен панел: Smart Controller SCe во стандардна изведба со LC-дисплеј.

Други изведби на барање

Опсег на испорака

 • Фабрички монтирана постројка за зголемување на притисокот, подготвена за приклучување, со проверена функционалност и заптивање
 • Упатство за вградување и работа

Опции

Други приклучоци за мрежата на барање

Документи

Сертификат REACH

REACH регулатива

Издание 2021-05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 4
PDF (262 KB)

Сертификат

AH_ZESTAWY SiBoost Smart FC MVISE EXCEL HELIX VE COE-2 EMHIL

Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 1
PDF (483 KB)

Избор на производ
Број на пребарувања: 99
Опис на производБрој на пумпиБрој на производ
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 208
2
2542651
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 405
2
2537631
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 410
2
2537632
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 414
2
2537633
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 603
2
2537640
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 606
2
2537641
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 609
2
2537642
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 611
2
2537643
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1002
2
2536381
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1004
2
2536382
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1005
2
2536383
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1007
2
2536384
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1009
2
2536385
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1010
2
2536386
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1602
2
2536399
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1603
2
2536400
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1604
2
2536401
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1605
2
2536402
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1606
2
2536403
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1607
2
2536404
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2201
2
2542588
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2202
2
2542589
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-4.2
2
2542590
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-5.5
2
2542591
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2203-6.5
2
2542592
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 2204
2
2542593
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3601
2
2542606
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602-5.5
2
2542608
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602-7.5
2
2542609
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 3602/2
2
2542646
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5201
2
2542618
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5202
2
2542620
SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 5202/1
2
2542619
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 208
3
2542652
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 405
3
2537634
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 410
3
2537635
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 414
3
2537636
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 603
3
2537644
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 606
3
2537645
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 609
3
2537646
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 611
3
2537647
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1002
3
2536387
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1004
3
2536388
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1005
3
2536389
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1007
3
2536390
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1009
3
2536391
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1010
3
2536392
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1602
3
2541596
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1603
3
2541597
SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1604
3
2541598