Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Паметна пумпа со сув ротор за греење, климатизација и ладење во големи објекти.

Вашите предности
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Паметна пумпа со сув ротор за греење, климатизација и ладење во големи објекти.

Примената на високо ефикасната Wilo-Stratos GIGA2.0-D се препорачува секогаш кога треба да се пренесат големи количини вода со голем напор. Паметната пумпа со сув ротор во Inline-изведба нуди многу интерфејси за управување со повеќе пумпи, поврзување во зградна автоматика, снимање работни податоци и модерни опции за мобилен пристап преку Wilo-Smart Connect. Технологијата на зелено копче и големиот дисплеј овозможуваат едноставно и интуитивно ракување. Употребата на помошници за нагодување гарантира оптимална регулација. Оптимална енергетска ефикасност на целокупниот систем резултира од интелигентната меѓусебна работа на IE5 технологија на мотор EC со докажана хидраулика на пумпата (MEI ≥0,7), како и иновативни функции за регулација, како на пример Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation и T-const. Новата технологија на погон во поврзаност со докажаната хидраулика на пумпата нуди голема сигурност.Особености/предности на производот

 • Локално нагодување и ракување преку мобилен уред преку Bluetooth, како и можности за далечински пристап и управување со повеќе пумпи благодарение на вмрежување преку Wilo Net.
 • Аналогните и дигиталните интерфејси нудат многубројни опции, меѓудругото за поврзување во зградна автоматика
 • Оптимална регулација со помош на помошник за нагодување според примената
 • Прегледен дисплеј и технологија на зелено копче за едноставно и интуитивно ракување
 • Најголема транспарентност преку работни податоци за анализа и оптимизација на пумпата и целокупниот систем
 • Оптимална енергетска ефикасност на целокупниот систем преку интелигентна меѓусебна работа на IE5 технологија на мотор EC со докажана хидраулика на пумпата (MEI ≥0,7), како и иновативни функции за регулација, како на пример Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation и T-const
 • Голема сигурност благодарение на новата технологија на погон и докажана хидраулика на пумпата.
Опис на серијата
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Изведба

Високо ефикасна Inline-двојна пумпа со EC-мотор и електронско прилагодување на моќноста при изведба со сув ротор. Изведба како едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со приклучок на прирабница и лизгачка механичка заптивка.

Примена

Транспорт на вода за греење (според VDI 2035), ладна вода и мешавини на вода-гликол без абразивни материи во системите за греење, климатизација и ладење.

Опрема/функција

Подрачје на примена

Преку прецизно подесување на режим на управување за соодветната примена на пумпата, овозможена ви е работа со најголема ефикасност на постројката.

Греење

 • Грејно тело
 • Подно греење
 • Греење на кров
 • Загревање на воздух
 • Греење на бетонско јадро
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок
 • Греење на компензациски резервоар
 • Топлински изменувач
 • Греен изворен круг (грејна пумпа)
 • Централен греен круг

Ладење

 • Ладење на кров
 • Подно ладење
 • Воздух-климатизација-уреди
 • Ладење на бетонско јадро
 • Хидраулична скретница
 • Разделник без диференцијален притисок
 • Ладење на компензациски резервоар
 • Топлински изменувач
 • Круг за повратно ладење
 • Централен круг за ладење

Комбинација од греење и ладење

 • Автоматско менување

Режими на управување

 • Константен број на вртежи (n-константа)
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Dynamic Adapt plus за континуирано (динамичко) прилагодување на проточната стапка според актуелните потреби
 • T-const. за константно регулирање на температура
 • ΔT за регулација на диференцијална температура
 • Константна регулација на проток (Q-константа)
 • Multi-Flow Adaptation: Динамично одредување собирен проток преку напојна пумпа за соодветното снабдување секундарни пумпи во разделници на грејниот круг на разделници
 • Кориснички дефинирана PID регулација

Изборни функции

 • Q-Limitmax. за ограничување максимален проток
 • Q-Limitmin. за ограничување минимален проток
 • Контрола на лоша точка (Δp-c регулација со надворешен сензор за диференцијалниот притисок за актуелна вредност)
 • Варијабилно приспособување на Δp-v карактеристика
 • No-Flow Stop (исклучување при нула проток)

Рачно подесување

 • Избор на подрачје на примена во помошникот за подесување
 • Подесување соодветни работни параметри
 • Номинална работна точка: директно внесување на постигната работна точка H и Q при Δp-v
 • Корекција на вискозните транспортирани медиуми со прилагодување на вискозноста и густината
 • Приказ на статус
 • Нагодување и ресетирање на бројачот на количина енергија (топлење и ладење)
 • Блокада на тастерите за заклучување на поставките за подесување
 • Функција за ресетирање на фабричко подесување или на зачуваните вредности при прекин (збир на параметри)
 • Параметрирање аналогни влезови
 • Параметрирање бинарни влезови
 • Параметрирање излези на реле
 • Функција на двојна пумпа

Автоматски функции

 • Прилагодување на моќноста според потребата за енергетски ефикасна работа во зависност од начинот на работа
 • Автоматски рутини на отстранување грешки
 • Менување меѓу греење и ладење
 • Интегрирана целосна заштита на моторот
 • Исклучување при препознавање нула проток (No-Flow Stop)
 • Постојано регистрирање на работните податоци
 • Временски печат за грешки/ предупредувања и историски работни податоци

Влезови и излези за надворешно управување и нивните функции

 • 4x аналогни влеза:
  • Типови сигнали: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, PT1000 (само при два аналогни влеза)
  • Примени: Сензор за диференцијалниот притисок (во стандардно ниво сериски вградено на пумпата), далечинско нагодување зададена вредност за секој режим на управување (со исклучок на Multi-Flow Adaptation), сензорски влезови за, на пример, температура, сензор за диференцијалниот притисок за контрола на лоша точка на оддалечена точка во постројката или слободен сензор со кориснички дефинирана PID-работа
 • 2х дигитални влеза:
  • За безнапонски контролни влезови или прекинувач
 • Функции што може да се параметрираат:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • MANUAL (зградна автоматика ИСКЛ)
  • Блокада на тастери
  • Префрлување помеѓу греење и ладење
  • 2x излез на реле:
  • Сигнализација на збирна грешка SSM (безнапонски менувач)
  • Сигнализација за збирна работа SBM (безнапонски менувач)
 • Wilo Net
  • За управување на двојна пумпа составена од 2 единечни пумпи, комуникација од повеќе пумпи една со друга (MultiFlow Adaptation) и пумпи со далечински пристап преку Wilo-Smart Gateway

Функции на сигнализација и прикажување

 • Приказ на статус „Индикатор за работа“:
  • Актуелен режим на управување
  • Зададена вредност
  • актуелен напор
  • Актуелна вредност на проток
  • Електрична влезна моќност
  • Електрична потрошувачка
  • Температура на медиум (кога сензорите за температура се приклучени)
 • Приказ на тековната работна точка во хидрауличен вкупен дијаграм
 • Приказ на статус со LED: Работа без грешки (зелена LED), комуникација на пумпи (сина LED)
 • Приказ на статус „Приказ на грешка“ (бојата на приказ е црвена):
  • Кодови за грешки и опис на грешките со целосен текст
  • Информации со текст за корективните мерки
 • Приказ на статус за „Приказ на предупредување“ (бојата на приказ е жолта):
  • Кодови за предупредување и опис на предупредувањето со целосен текст
  • Информации со текст за корективните мерки
 • Приказ на статус за „Приказ нна процес“ (бојата на приказ е сина):
  • Процес на надградба на софтвер
 • Приказ на статус за „Зградна автоматика-комуникација“ (бојата на приказ е сина):
 • Сумирање активна параметри на зградна автоматика (бауд стапка, адреса,...)
 • Сигнализација на збирна грешка SSM (безнапонски менувач)
 • Сигнализација за збирна работа SBM (безнапонски менувач)

Размена на податоци

 • Wilo-Smart Connect модул BT во сериски опсег на испорака на пумпата како Bluetooth интерфејс за безжична размена на податоци, како и далечинско ракување со пумпата со помош на паметен телефон или таблет.
 • Можно е со опрема согласно WILO-CIF-модулите:
  • Сериски дигитален интерфејс Modbus RTU за поврзување на зградна автоматика преку BUS-систем RS485
  • Сериски дигитален интерфејс BACnet MS/TP главна пумпа, за поврзување на зградна автоматика преку BUS-систем RS485
  • Сериски дигитален интерфејс за Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP за поврзување на зградна автоматика преку BUS-систем RJ45
  • Сериски дигитален LON интерфејс за поврзување на зградна автоматика преку BUS-систем LONWorks
  • Сериски дигитален интерфејс PLR за поврзување на зградна автоматика преку модул за поврзување специфичен за фирмата
  • Сериски дигитален интерфејс CANopen за поврзување на зградна автоматика преку модул за поврзување специфичен за фирмата

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи во елемент за обединување)

 • Главна/резервна работа (замена на пумпа во зависност од временскиот период)
 • Работа како главна/резервна пумпа (автоматска замена на работната пумпа при грешка)
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Опрема

 • Хидраулика на пумпата со хидрауличен индекс на минимална ефикасност (MEI) ≥ 0,7
 • EC-мотор со класа на енергетска ефикасност IE5 според IEC 60034-30-2
 • Прирабница PN 16 согласно EN 1092-2
 • Приклучоци за мерење притисок (R 1/8) за инсталиран сензор за диференцијален притисок (изведба ...-R1 без сензор за диференцијалниот притисок)
 • Во стандардна изведба кондензирачки дренажни отвори во куќиштето на моторот (вклучени во испораката)
 • Вентил за обезвоздушување на латерна
 • Ротирачки графички приказ (4,3 цоли) со висока резолуција со зелено копче и 2 тастера
 • 6 воведувања на кабел за приклучување на напонски извор, како и бинарни и аналогни влезови
 • Бројни интегрирани комуникациски интерфејси и опционално корисен CIF-модул
 • Bluetooth интерфејс преку Wilo-Smart Connect модул BT којшто се содржи во опсегот на испорака

Означување на типот

Пример

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/M-4,0-xx

Stratos GIGA

Опис на пумпа

2.0

Втора генерација

-D

Двојна Inline-пумпа

65

Номинален дијаметар на прирабница DN

1-37

Номинално подрачје на напор во [m]

M-

Варијанта на напонски извор од 1~230 V

4,0

Номинална моќност на мотор во kW

-xx

Варијанта, пр. -R1

Технички податоци

 • Дозволено температурно подрачје на транспортираниот медиум од -20 °C до +140 °C
 • Температура на околината до +50 °C
 • Лизгачка механичка заптивка за транспорт на вода до Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C дозволена е примеса од гликол од 20 % до 40 % од волуменот. Кај мешавини на вода-гликол, со волуменски удел на гликол од > 40 % до макс. 50 % и температура на медиумот од > +40 °C до макс. +120 °C или други медиуми различни од водата треба да се предвиди алтернативна лизгачка механичка заптивка.
 • Напон на приклучување на мрежа:
  • 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz
  • Варијанта M-: 1~220 V…240 V ±10 %, 50/60 Hz
 • Исполнување на електромагнетна подносливост без дополнителни мерки:
  • Емитирана интерференца за станбена област според EN 61800-3:2018
  • Отпорност на интерференца за индустријална област според EN 61800-3:2018
 • Вид на заштита IP55
 • Номинални дијаметри на прирабница DN 32 до DN 125
 • Макс. работен притисок 16 бара до +120 °C, 13 бара до +140 °C

Материјали

 • Куќиште на пумпа и фенер: EN-GJL-250
 • Куќиште на пумпа и прирабница на моторот во стандардна изведба со катодно електробоење
 • Работно коло (зависно од типот): PPS-GF40 (DN 32…DN 100) или EN-GJL-200 (DN 100…DN 125)
 • Вратило: 1.4057
 • Механичка заптивка: AQ1EGG; други лизгачки механички заптивки на барање

Конструкција

 • Високо ефикасна Inline-двојна пумпа со EC-мотор со класа на енергетска ефикасност IE5 според IEC 60034-30-2, хидрауличен индекс на минимална ефикасност MEI ≥ 0,7 и електронско прилагодување на моќноста при изведба со сув ротор.
 • Едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со неподелено вратило во изведба со блокови
 • Спирално куќиште во Inline-изведба (вшмукателен и потисен приклучок со исти прирабници во една линија)
 • Ротирачки графички дисплеј (4,3 цоли) во боја со ракување преку панел за управување со едно копче
 • Интегрирана заштита на мотор

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Wilo-Smart Connect модул BT
 • Навртувања на каблите со заптивки
 • Упатство за вградување и работа и изјава за сообразност

Опции

 • Варијанта ...-R1 без сензор за диференцијален притисок
 • Варијанта …-S1 со специјални лизгачки механички заптивки

Опрема

 • 3 конзоли со материјал за прицврстување за поставување на темел
 • Слепа прирабница за куќиште на двојни пумпи
 • Помош за инсталација на механичка заптивка (вкл. монтажни клинови)
 • CIF-модул PLR
 • CIF-модул LON
 • CIF-модул BACnet MS/TP
 • CIF-модул Modbus RTU
 • CIF-модул CANopen
  • CIF-модул Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP)
  • Приклучување M12 RJ45 CIF Ethernet
 • Сензор за диференцијалниот притисок 2 ... 10 V
 • Сензор за диференцијалниот притисок 4 ... 20 mA
 • Сензор за температура PT1000 AA
 • Муф за филтер за инсталација на сензори за температура
Документи

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Број на производ 2216678
Издание 2022-11
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 52
PDF (22 MB)

Сертификат REACH

REACH регулатива

Издание 2021-05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 4
PDF (262 KB)

Сертификат

Battery transportation information

Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 6
PDF (517 KB)