Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10 | Wilo
Слично на сликата

Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10

Број на производ: 2164583
Технички податоци
Податоци за хидраулика
Максимален работен притисок PN 10 bar
Напор H max 9,4 m
Проток Q max 22,3 m³/h
Најмала приливна висина при 50 °C 3 m
Најмала приливна висина при 95 °C 10 m
Најмала приливна висина при 110 °C 16 m
Мин. температура на медиум Tmin -10 °C
Макс. температура на медиум Tmax 110 °C
Мин. температура на околината Tmin -10 °C
Макс. температура на околината Tmax 40 °C
Податоци за мотор
Индекс на енергетска ефикасност (EEI) ≤0,19
Приклучување на мрежа 1~230 V ±10%, 50/60 Hz
Номинална струја IN 0,11 A
Номинална струја IN 1,2 A
Номинална моќност P2 229 W
Мин. број на вртежи nmin 750 1/min
Макс. број на вртежи nmax 3750 1/min
Влезна моќност (мин) P1 min 7 W
Влезна моќност P1 max 280 W
Емитирана интерференца EN 61800-3;2004+A1;2012 / станбена област (C1)
Отпорност на интерференца EN 61800-3;2004+A1;2012 / индустријална област (C2)
Класа на изолација F
Вид на заштита IPX4D
Навртување на каблите 5 x M16x1.5
Димензии на инсталација
Приклучок за цевка од вшмукателната страна DN 40
Приклучок за цевка од притисочната страна DN 40
Монтажна должина l0 220 mm
Материјали
Куќиште на пумпа Сиво леано железо
Работно коло PPS-GF40
Вратило 1.4122, DLC-облога
Материјал на лежиште јаглен, импрегниран со антимон
Функција
Регулација
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Q-Limit за ограничување максимален проток
 • Контролен режим Dynamic Adapt Plus
 • ΔT за регулација на диференцијална температура
 • T-const. за константно регулирање на температура
 • Константа Q за константна регулација на проток
 • Multi-Flow Adaptation
 • Δ T-const. за константно регулирање на диференцијална температура
 • PID-регулација
 • Константен број на вртежи (n-const.)
Особености на серијата
 • Активирање/деактивирање на греење/ладење
 • Работа со намалување на интензитетот
 • Термичко мерење на топлина
 • Регистрирање на мерата на ладење
 • Функција за заклучување на копчињата
 • No-Flow Stop
 • Функција за ресетирање на фабричките вредности
 • Приспособливо ограничување на протокот
 • Меморирање и повторно поставување на конфигурацијата за пумпите (3 точки на повторно поставување)
 • Приказ на сигнализација за грешка и приказ на предупредување со јасен текст, вклучително и препораката за решение
Работа на повеќе пумпи
 • Главна/резервна работа
 • Паралелна работа
Евиденција на мерна вредност Мерење на мера на греење и ладење
Приказ на дисплеј
 • Зададена вредност
 • актуелен напор
 • Актуелна вредност на проток
 • Влезна моќност
 • Електрична потрошувачка
 • Температура (изведба „-R7“: тековна температура на медиум со Stratos MAXO сензор за температура е можно)
 • Предупредувања (приказ на статус: жолта боја)
 • Сигнализации за грешка во јасен текст (приказ на статус: црвена боја)
 • Обезвоздушување пумпа (приказ на статус: сина боја)
 • Режим на управување
 • Активни влијанија (пр. STOP, No-Flow Stop)
Приказ на дисплеј (може дополнително да се избере)
 • Број на вртежи
 • Мера на греење
 • Мера на ладење
 • Работни часови
 • Мрежен напон
 • Предупредување
 • Сигнализација за грешка
Функција на обезвоздушување да
Опрема
Одобренија и означувања
 • CE
 • VDE
 • EAC
Изолација од ладно Како опрема
Дисплеј Графички дисплеј во боја (4,3 цоли)
Приказ на информации Comfort-изведба: LC-дисплеј (голем) за приказ на напор, зафатнина, актуелна и кумулирана влезна моќност.
Управување на пумпа Електронски регулирана пумпа (високопродуктивна пумпа)
Електрично брзо приклучување Wilo-Connector
Топлинска изолација да
Мотор отпорен на струја на блокирање Да
Филтер за честички Да
Блокада на тастери да
Поврзување
Пристап преку апликацијата Wilo-Assistant да
Аналогно известување во стандардна изведба
 • 0-10 V
 • 2-10 V
 • 4-20 mA
 • 0-20 mA
 • PT1000
Бус-комуникација преку дополнителна опрема
 • BACnet MS/TP
 • LON
 • Modbus RTU
 • CANopen
 • PLR
 • BACnet IP
 • Modbus TCP
Поврзување со Wilo-Smart Cloud За Wilo-Smart Gateway
Дигитален влез
 • Ext. OFF
 • Ext. MIN
 • Ext. MAX
 • РАЧНО (ИСКЛ. ЗГРАДНИТЕ КОНТРОЛНИ СИСТЕМИ)
 • Блокада на тастери
 • Активирање/деактивирање на греење/ладење
Дигитален излез
 • SSM
 • SBM
безжична размена на податоци и далечинско ракување Bluetooth

Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10-P1

Стандард: 1~ 230 V, 50/60 Hz, опција: 3~ 230 V, 50/60 Hz

SSM: сигнализација на збирна грешка (отворачки контакт согласно VDI 3814, можност за оптоварување 1 A, 250 V ~)

Податоци за производ
Производ Wilo
Опис на производ Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
Број на производ 2164583
EAN број 4048482699592
Боја зелена/црна/сребро
Минимална количина за нарачка 1
Достапност на пазарот 2018-11-01
Број на производ на претходен модел 2090454
Опис на претходен модел Stratos 40/1-8 PN 6/10
Амбалажа
Вид на пакување Картон
Карактеристики на пакување Транспортна амбалажа
Број по палета 8
Број по слој 4
Димензии и тежина
Мерка за должина со амбалажа 600 mm
Должина L 370 mm
Мерка за висина со амбалажа 394 mm
Висина H 220 mm
Мерка за ширина со амбалажа 400 mm
Ширина W 227 mm
Бруто тежина прибл. m 15,1 kg
Нето тежина прибл. m 11,7 kg
Опис

Premium Smart пумпа Wilo-Stratos MAXO

Inline пумпа со воден ротор со EC-мотор и електронско прилагодување на моќноста со висока ефикасност. Применливо за вода за греење, вода за ладење и мешавина на вода/гликол. Индекс на енергетска ефикасност (EEI) за секоја пумпа е меѓу ≤ 0,17 и ≤ 0,19.

Начини на регулирање:

 • Тајна, автоматско приспособување на моќноста на потребите на постројката без внесување зададена вредност Wilo-Dynamic Adapt plus (фабричко подесување). Заштеда на енергија до 20% во споредба со режим на управување dp-v.
 • Константна температура (T-const.)
 • Константна диференцијална температура (dT-const.)
 • Соодветно оптимизирање проток на напојната пумпа преку вмрежување и комуникација со повеќе пумпи (Multi-Flow Adaptation).
 • Константен проток (Q-const.)
 • Регулација на диференцијалниот притисок dp-c на оддалечена точка во мрежата цевки (контрола на лоша точка)
 • Константен диференцијален притисок (dp-c)
 • Варијабилен диференцијален притисок (dp-v) со опција за внесување номинална работна точка
 • Константен број на вртежи (n-const.)
 • PID регулација што ја дефинира корисникот

Функции:

 • Регистрирање на мерата на греење
 • Регистрирање на мерата на ладење
 • Автоматско исклучување на пумпа при препознавање нула проток (No-Flow Stop)
 • Менување меѓу греење и ладење (автоматски, надворешно или рачно)
 • Ограничување на протокот што може да се подесува преку функцијата Q-Limit (Qmin. и Qmax.)
 • Начини на работа на двојна пумпа: Со оптимизација на ефикасноста паралелна работа за dp-c и dp-v, главна/резервна работа
 • Меморирање и повторно поставување на конфигурацијата за пумпите (3 точки на повторно поставување)
 • Сигнализација за грешка/приказ на предупредување со јасен текст, вклучително и препораката за решение
 • Функција на обезвоздушување за автоматско обезвоздушување на просторот на роторот
 • Автоматска ноќна работа со намалување на интензитетот
 • Автоматска функција на деблокирање и интегрирана целосна заштита на моторот
 • Препознавање сув од

Приказ:

 • Режим на управување
 • Зададена вредност
 • Проток
 • Температура
 • Влезна моќност
 • Електрична потрошувачка
 • Активни влијанија (пр. STOP, No-Flow Stop)

Изведба:

 • 2 конфигурирачки аналогни влезови: 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA и вообичаен PT1000; напонски извор од +24 V DC
 • 2 дитигални влезови што може да се конфигурираат (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, греење/ладење, рачно премостување (одвоена зградна автоматика), заклучување на контролите (заклучување на копчињата и конфигурација за заштита при далечинско ракување))
 • 2 контролни релеа за известувања за работа и сигнализација за грешка со можност за конфигурирање
 • Приклучно место за Wilo CIF-модул со интерфејси за зградна автоматика (изборна опрема: CIF-Module Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen)
 • Wilo Net како Wilo-постројка за меѓусебна комуникација на Wilo-производи, пр. Multi-Flow Adaptation; двојна пумпа и Wilo-Smart Gateway
 • Интегриран температурен сензор
 • Автоматска ургентна работа при посебни состојби (може да се дефинира бројот на вртежи на пумпата), на пример, при пад на бус-комуникацијата или на вредностите на сензорот
 • Графички дисплеј (4,3 цоли) во боја со ракување преку панел за управување со едно копче
 • Отчитување и поставување на работните податоци, како на пример создавање протокол за пуштање во работа преку Bluetooth-интерфејс (без дополнителна опрема) со помош на апликацијата Wilo-Assistant
 • Интегрирано управување со двојна пумпа (двојните пумпи се веќе поврзани), при упореба на 2 единечни пумпи како двојни, поврзување преку WILO Net
 • Препознавање на прекин на кабел при аналоген сигнал (во поврзаност со 2-10 V или 4-20 mA)
 • Можно е надворешно поставување со заштита од временските влијанија согласно Упатството за вградување и работа
 • Претходно нагодување датум и време
 • Топлинска изолација за грејна примена

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Оптимизиран Wilo-Connector за сите монтажни големини еднакво
 • 2х навртување на каблите M16 х 1,5
 • Подлошки за прирабнички завртки M12 и M16 (кај приклучни номинални дијаметри DN32 до DN65)
 • 2х заптивки кај навојна врска
 • Термоизолациона лушпа
 • Компактно Упатство за вградување и работа

Опрема по избор:

 • Изолација за ладно ClimaForm за да се избегне создавање кондензат
 • CIF-модул: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen
 • PT 1000 (B) сензор на поставување цевки (за санитарна топла вода)
 • PT 1000 (AA) сензор за инсталација во потопна чаура
 • Сензор за диференцијалниот притисок
Работни податоци
Мин. температура на медиум Tmin -10 °C
Макс. температура на медиум Tmax 110 °C
Мин. температура на околината Tmin -10 °C
Макс. температура на околината Tmax 40 °C
Максимален работен притисок PN 10 bar
Најмала приливна висина при 50 °C 3 m
Најмала приливна висина при 95 °C 10 m
Најмала приливна висина при 110 °C 16 m
Податоци за мотор
Индекс на енергетска ефикасност (EEI) ≤0,19
Емитирана интерференца EN 61800-3;2004+A1;2012 / станбена област (C1)
Отпорност на интерференца EN 61800-3;2004+A1;2012 / индустријална област (C2)
Приклучување на мрежа 1~230 V, 50/60 Hz
Влезна моќност P1 max 280 W
Мин. број на вртежи nmin 750 1/min
Макс. број на вртежи nmax 3750 1/min
Вид на заштита на мотор IPX4D
Навртување на каблите 5 x M16x1.5
Материјали
Куќиште на пумпа Сиво леано железо
Работно коло PPS-GF40
Вратило 1.4122, DLC-облога
Материјал на лежиште јаглен, импрегниран со антимон
Димензии на инсталација
Приклучок за цевка од вшмукателната страна DN 40
Приклучок за цевка од притисочната страна DN 40
Монтажна должина l0 220 mm
Информации за нарачувања
Производ Wilo
Опис на производ Stratos MAXO 40/0,5-8 PN6/10
Нето тежина прибл. m 11,7 kg
Број на производ 2164583
Документи

Упатство за вградување и работа

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Број на производ 2226401
Издание 2023-02
Број на страници 272
Јазик de, en, fr, it, nl
PDF (6 MB)

Памфлет за сертифицирање

Stratos MAXO, Stratos MAXO-D, Stratos MAXO-Z, Stratos , Stratos-D, Stratos-Z, Stratos-ZD, Yonos MAXO,Yonos MAXO-D, Yonos MAXO-Z, Yonos ECO BMS, Yonos PARA HF, Stratos PARA, Stratos PARA-Z, TOP-Z, TOP-S Transportsysteme

Број на производ 2209011
Издание 2022-11
Број на страници 72
Јазик Јазично неутрално
PDF (28 MB)

Напомени за изданието

Напомени за изданието Stratos MAXO

Број на производ 2212705
Издание 2021-04
Број на страници 60
Јазик bg, cs, da, de, el, en, es, et, fi, fr, hr, hu, it, lt, lv, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, tr, uk
PDF (4 MB)
BIM/CAD
Опрема

Континуирана регулација зависно од диференцијалниот притисок на постројката CCe-HVAC (25)

Континуирана регулација во зависност од температурата на постројката CCe-HVAC (19)

Континуирана регулација зависно од диференцијалниот притисок на постројката SCe-HVAC (21)

Континуирана регулација зависно од температурата на постројката SCe-HVAC (13)

Изолација од студ (1)

Монтажа на цевки (2)

Монтажа на цевки/елементи за израмнување (10)

Управување со пумпи/опрема (30)

Управување со пумпи/Smart-систем за регулација (3)

Управување со пумпи/интерфејс модул (5)

Регистрирање на диференцијален притисок (7)

Services

Wilo има долга традиција на работа со инсталатери и производители на системи. Важен дел од нашата филозофија за партнерство е фабричката корисничка служба на Wilo. Заедно сите развиваме концепт на сервис кој најдобро одговара на вашите барања, а со нашите практични знаења и лично советување, се грижиме вашите постројки да се енергетски ефикасни, сигурни за работа и економични што е можно најдобро. Нашите компетентни сервисни техничари на Wilo ве поддржуваат брзо, сигурно и навремено.

Дознајте повеќе

Препорачани сервисни услуги

Оптимизација на постројките
Оптимизација на постројки со пумпи со воден ротор
    
2219250

Wilo-Service нуди проактивна оптимизација на постројката преку нагодување на поставките и правење мали корекции за да се обезбеди безбедност при работа. Оптимизацијата на постројките меѓу другото вклучува:

 • Ремонт на пумпи/постројки за враќање на целосната моќност
 • Надградба на постари постројки со нови технологии или функции за да се заштедат капитални трошоци (осовременување)

Други сервисни услуги

Продолжена гаранција
Продолжување на гаранција за пумпи со воден ротор
    
2219589

Во комбинација со нова пумпа или нов систем, Wilo нуди продолжена гаранција до пет години во комбинација со пуштање во работа и одржување од страна на сервисот на Wilo.

Продолжената гаранција вклучува:

 • Целосна заштита и предвидливи оптимални трошоци
 • Редовни работи за одржување од страна на сервисот на Wilo
Пуштање во работа
Пуштање во работа на пумпа со воден ротор
    
2219390

За да се осигуриме дека пумпата(ите)/постројката (ите) функционираат беспрекорно, препорачуваме пуштањето во работа да го изврши сопствената служба за односи со корисниците на Wilo. Ова овозможува оптимално нагодување и ефикасно работење на системот. Пуштањето во работа ги вклучува следните точки:

 • Пуштање во работа на постројката(ите) според контролната листа
 • Параметрирање и нагодување на разводната опрема
 • Тестирање и прилагодување на предкомпресија на притисочните резервоари (полнење до 80 литри вкл.)
 • Функционално тестирање на склопени системи
 • Упатство за вградување и работа ориентирани кон пракса
 • Протокол за пуштање во работа на Wilo

Цената за пуштање во работа се однесува само на постројки кои се инсталирани во согласност со упатството за вградување и работа, како и според актуелната состојба на технологијата. Нема трошоци за материјали што може евентуално да бидат потребни.

Одржување
BASIC одржување на пумпи со воден ротор
    
2219530

Со цел да се обезбеди безбедност при работа на пумпите/системите, препорачуваме да се вршат редовни и со DIN усогласени инспекции и работи за одржување од страна на службата за корисници на Wilo. Задачите се извршуваат според DIN 31051/DIN EN 13306. Задачите ги вклучуваат следните точки:

 • Визуелна проверка на пумпите/системите
 • Механичко тестирање
 • Електрично тестирање
 • Проверка на достапните притисочни резервоари
 • Проверка и, доколку е потребно, прилагодување на параметрите на системот
 • Составување на протокол за одржување
 • Планирањето и организацијата ги врши Wilo. На барање, можни се дополнителни индивидуални понуди за одржување
COMFORT одржување на пумпи со воден ротор
    
2219416

Со цел да се обезбеди безбедност при работа на пумпите/системите, препорачуваме да се вршат редовни и со DIN усогласени инспекции и работи за одржување од страна на службата за корисници на Wilo. Задачите се извршуваат според DIN 31051/DIN EN 13306. Задачите ги вклучуваат следните точки:

 • Визуелна проверка на пумпите/системите
 • Механичко тестирање
 • Електрично тестирање
 • Проверка и евентуално полнење на евентуално достапните притисочни резервоари
 • Проверка и, доколку е потребно, прилагодување на параметрите на системот
 • Составување на протокол за одржување
 • Потрошниот материјал е вклучен во цената на договорот
 • Без надомест и патни трошоци за ангажмани помеѓу интервали за одржување (за време на нормални часови за сервис)
 • Планирањето и организацијата ги врши WILO. На барање, можни се дополнителни индивидуални понуди за одржување
PREMIUM одржување на пумпи со воден ротор
    
2219545

Со цел да се обезбеди безбедност при работа на пумпите/системите, препорачуваме да се вршат редовни и со DIN усогласени инспекции и работи за одржување од страна на службата за корисници на Wilo. Задачите се извршуваат според DIN 31051/DIN EN 13306. Задачите ги вклучуваат следните точки:

 • Визуелна проверка на пумпите/системите
 • Механичко тестирање
 • Електрично тестирање
 • Проверка и евентуално полнење на евентуално достапните притисочни резервоари
 • Проверка на параметрите на системот
 • Составување на протокол за одржување
 • Потрошниот материјал е вклучен во цената на договорот
 • Без надомест и патни трошоци за ангажмани помеѓу интервали за одржување (за време и надвор од вообичаените часови за сервис)
 • Надградба на софтвер
 • Вклучувајќи ги и потрошните делови
 • Планирањето и организацијата ги врши WILO. На барање, можни се дополнителни индивидуални понуди за одржување
Поправка
Поправка на пумпи со воден ротор
    
2219609

За време на проверката на лице место, компетентниот и искусен сервисер на Wilo одлучува дали пумпата може да се поправи на лице место или дали треба да се испрати во фабриката на поправка. Wilo исто така обезбедува резервни делови или пумпа за замена за враќање на безбедноста при работа на постројката.

Поправката вклучува:

 • Проверка и отстранување на причините за дефект од искусни експерти на Wilo
 • Необврзувачка проценка на трошоците за поправки
 • Електрохидраулично пробно работење за да се обезбедат точни податоци во однос на функцијата, квалитетот и моќноста на пумпата или постројката
 • Обложување на разни компоненти на пумпата или постројката за оптимизирана ефикасност
 • Употреба исклучиво на оригинални резервни делови
 • Документација за поправката во извештајот за сервис