Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Управување со двојна пумпа

Едноставно. Ефикасно.

Управувањето со двојна пумпа од Wilo прави да го заборавите напорното проектирање за две пумпи. Во зависност од потребите, работата се одвива преку главната и резервна пумпа (двојна работа), или како основна пумпа и пумпа за врвно оптоварување (паралелна работа). Префрлувањето или приклучувањето се одвива автоматски на основа на оптоварувањето или пречките.

Штедите тршоци за енергија

Уште една предност е тоа што двојната пумпа се претставува во зградна автоматика како една пумпа. Така се штеди на трошење енергија. Се штеди уште повеќе енергија во деловите на работните области: Wilo знае точно кога двете пумпи се штедливи при среден број на вртежи во однос на полната работа на една пумпа или при мал број на вртежи.

Сериско управување со двојни пумпи

  • Серија Stratos GIGA
  • Серија CronoBloc BL-E
  • Серија VeroLine IP-E/DP-E
  • Серија CronoLine IL-E/DL-E

Управување со двојни пумпи со помош на IF-модул

Интерфејс за двојна пумпа со серија која има IF-модул, содржи:

  • Серија Stratos/Stratos-D/Stratos-DP/Stratos-Z