Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Функции за управување и известување

Нашата понуда за вас: обемни функции за управување и вклучување

Дури и кога се работи за приклучување со контактни, напонски и струјни интерфејси на зградната автоматика, Wilo има подготвени обемни функции: Покрај управувањето преку комуникациските интерфејси, Wilo исто така нуди и управување и известување преку класични повеќежични поврзувања. Притоа, приклучоците се изведуваат во зависност од типот на пумпата, од изборниот IF-модул или од интерфејс конверторот.

Преземања

Документи за функциите на управување и известување


Детали за функцијата

Влез за управување 0-10 V односно 0/4-20 mA (зададена вредност односно претходно даден број на вртежи)

Аналоген влез за управување се испорачува во зависност од претходно зададените вредности во избраниот контролен режим за видот пумпа, односно претходно дадениот број на вртежи за погонот. Можната физичка влезна големина како и видот на управување се напишани позади наведената серија. Функцијата на пренос зависи од употребата.

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Stratos GIGA, IP-E/DP-E,IL-E/DL-E,BL-E

Во оваа серија спаѓа и одговарачкиот влез за стандардна опрема:

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Helix Excel, Helix VE, Multivert MVIE, Economy MHIE

Во оваа серија спаѓа и одговарачкиот влез за стандардна опрема:

Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

За оваа серија на располагање се следните IF-модули односно изборните модули:

 • IF-модул Stratos SBM (2030495)
 • IF модул Ext. Off Stratos (2030475)
 • IF-модул Ext. Min (2030485)

WILO SE - Main entrance of the Headquarters in Dortmund, Germany

Влез за управување на приоритетот на исклучување (Ext. Off)

Во следната серија постои одговарачки влез за стандардна опрема:

 • Серија VeroLine IP-E/DP-E
 • Серија VeroLine IL-E/DL-E
 • Серија Stratos GIGA
 • Серија Economy MHIE
 • Серија Multivert MVIE
 • Серија Multivert MVISE
 • Серија Helix VE

За останати серии на располагање ви стојат следните IF-модули односно изборни модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-модул Stratos Ext. Off, IF-модул Ext. Off/SBM

Преземање

Упатство за вградување и работа

Влез за управување приоритетен min (Ext. Min)

За следните серии стојат на располагање следните IF-модули, односно изборни модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-модул Stratos Ext. Min

Преземање

Упатство за вградување и работа

Сигнализација на збирна грешка (SSM)

Кај следните модели постои безнапонски контакт за стандардните модели:

 • Серија VeroLine IP-E/DP-E
 • Серија VeroLine IL-E/DL-E
 • Серија Stratos GIGA
 • Серија Economy MHIE
 • Серија Multivert MVIE
 • Серија Multivert MVISE
 • Серија Helix VE
 • Серија Helix EXCEL

Сигнализација на збирна работа (SBM)

Кај следните модели постои безнапонски контакт за стандардните модели:

 • Серија VeroLine IP-E/DP-E
 • Серија VeroLine IL-E/DL-E
 • Серија Stratos GIGA
 • Серија Economy MHIE
 • Серија Multivert MVIE
 • Серија Multivert MVISE
 • Серија Helix VE
 • Серија Helix EXCEL

За останатите серии на располагање се следните IF-модули односно изборни модули:

 • Stratos/Stratos-D/Stratos-Z: IF-модул Stratos Ext. Aus/SBM, IF-модул SBM

Преземање

Упатство за вградување и работа