Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити

Wilo IR Stick

„WILO IR-Stick“ за PC

„Wilo IR Stick“ ги спојува сите можности за безжична дијагноза на пумпата во еден алат. Не се опфатени само познатите и утврдени функции како „WILO IR-Monitor“ и „WILO IR-Modul“, туку и безбројни можности за подесување на најновите генерации пумпи.

Преземање на „Wilo IR-Stick“ за PC

Упатство за вградување и работа и драјвер за Wilo IR-Stick