Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи
Wilo-Stratos GIGA-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA-D

Најголема енергетска ефикасност, двојна сигурност.

Вашите предности
Wilo-Stratos GIGA-D 11-22

Најголема енергетска ефикасност, двојна сигурност.

Wilo-Stratos GIGA е идеална високопродуктивна пумпа за примена за греење, климатизација и ладење во згради, каде што треба да се транспортираат големи количини вода со голем напор. Со резервна пумпа во изведба на двојна пумпа, Wilo-Stratos GIGA секогаш нуди поголема безбедност при работа.Особености/предности на производот

 • Иновативна високопродуктивна пумпа за најголема вкупна ефикасност
 • Високо ефикасен EC-мотор од класа на енергетска ефикасност IE5 според IEC 60034-30-2
 • Најголема можна безбедност при работа благодарение на резервната пумпа
 • Опционални интерфејси во поврзаност со зградна автоматика преку IF-модул што може да се приклучува
Опис на серијата
Wilo-Stratos GIGA-D

Изведба

Високоефикасна Inline-двојна пумпа со EC-мотор и електронско прилагодување на моќноста при изведба со сув ротор. Изведба како едностепена нископритисочна центрифугална пумпа со приклучок на прирабница и лизгачка механичка заптивка.

Примена

Транспорт на вода за греење (според VDI 2035), ладна вода и мешавини на вода-гликол без абразивни материи во системите за греење, ладна вода и ладење.

Опрема/функција

Работни режими

 • Δp-c за константен диференцијален притисок
 • Δp-v за варијабилен диференцијален притисок
 • PID-Control
 • Регулациски режим (n = константно)

Панел за ракување

 • Зелено копче и дисплеј

Рачни функции

 • Нагодување на баран диференцијален притисок
 • Нагодување на број на вртежи (рачно управување)
 • Поставување на работен режим
 • Нагодување на пумпа ON/OFF
 • Конфигурација на сите работни параметри
 • Квитирање грешка

Надворешни управувачки функции

 • Управувачки влез „Приоритетно ИСКЛ“
 • Управувачки влез „Екстерна замена на пумпа“ (има дејство само при режим на работа со двојна пумпа)
 • Аналоген влез 0-10 V, 0-20 mA за регулациски режим (DDC) и далечинско регулирање на зададена вредност
 • Аналоген влез 2-10 V, 4-20 mA за регулациски режим (DDC) и далечинско регулирање на зададена вредност
 • Аналоген влез 0-10 V за сигнал за вистинска вредност на сензорот за притисок
 • Аналоген влез 2–10 V, 0-20 mA, 4–20 mA за сигнал за вистинска вредност на сензорот за притисок

Функции на сигнализација и прикажување

 • Збирна сигнализација за грешка SSM
 • Сигнализација за збирна работа SBM

Размена на податоци

 • Инфрацрвен интерфејс за безжична размена на податоци со IR-монитор/IR-стик
 • Место на приклучување на Wilo IF-модули (Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON) за поврѕување со зградна авоматика

Безбедносни функции

 • Целосна заштита на моторот со вградена електроника за исклучување
 • Блокада за зафаќање

Управување со двојни пумпи (двојна пумпа или 2 единечни пумпи)

 • Работа како главна/резервна пумпа (автоматска замена на работната пумпа при грешка)
 • Работа како главна/резервна пумпа, замена на пумпа по 24 часа
 • Паралелна работа
 • Паралелна работа (вклучување и исклучување на пумпата за врвно оптоварување со оптимизација на ефикасноста)

Означување на типот

Пример

Wilo-Stratos GIGA D 40/1-51/4,5

Stratos GIGA

Високопродуктивна пумпа

D

Inline-двојна пумпа

40

Номинален дијаметар на прирабница DN

1-51

1 = најмал напор со можност за дефинирање [m] 51 = најголем напор со можност за дефинирање [m]

4,5

Ориентациска вредност на номиналната моќност на моторот P2 во [kW]

-xx

Варијанта: Z.B. R1 - изведба без сензор за диференцијалниот притисок

Технички податоци

 • Дозволено температурно подрачје на транспортираниот медиум од -20 °C до +140 °C
 • Приклучување на мрежа 3~480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Исполнување на електромагнетна подносливост без дополнителни мерки:

  • Емитирана интерференца за станбена област според EN 61800-3:2018
  • Отпорност на интерференца за индустријална област според EN 61800-3:2018
 • Вид на заштита IP55
 • Номинален дијаметар DN 40 до DN 200
 • Макс. работен притисок 16 бара до +120 °C, 13 бара до +140 °C

Материјали

 • Куќиште на пумпа и фенер: EN-GJL-250
 • Работно коло: PPS-GF40 или EN-GJL-200 зависно од типот
 • Вратило: 1.4122 или 1.4542 зависно од типот
 • Механичка заптивка: AQEGG, други механички заптивки на барање

Опсег на испорака

 • Пумпа
 • Упатство за вградување и работа

Опции

 • Варијанта ...-R1 без сензор за диференцијален притисок
 • Варијанта …-S1 со специјални лизгачки механички заптивки

Опрема

 • 3 конзоли со материјал за прицврстување за монтажа на темел
 • Слепа прирабница за куќиште на двојни пумпи
 • Помош за монтажа на механичка заптивка
 • IR-монитор
 • IR-стик
 • IF-модул PLR за приклучување на PLR/интерфејс-конвертор
 • IF-модул LON за приклучување на мрежата LONWORKS
 • IF-модул BACnet
 • IF-модул Modbus
 • IF-модул CAN
 • Контролен систем VR-HVAC
 • Контролен систем CCe-HVAC
 • Контролен систем SCe-HVAC
 • Сензор за диференцијалниот притисок (DDG)
Документи

Памфлет за сертифицирање

Wilo-Stratos GIGA2.0-I/-D, Wilo-Stratos GIGA /-D/-B, Wilo-Yonos GIGA2.0-I/-D

Број на производ 2216678
Издание 2022-11
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 52
PDF (22 MB)

Сертификат REACH

REACH регулатива

Издание 2021-05
Формат на страница 209.9 x 297.0 mm
Број на страници 4
PDF (262 KB)

Избор на производ
Број на пребарувања: 76
430 … 800 mm
[76]
Опис на производMEIIEНоминален дијаметар прирабникМеханичка заптивкаМонтажна должина l0Номинална моќност на мотор P2ФазаБрој на производСлепа прирабница
Stratos GIGA-D 40/4-63/11
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
440 mm
10,7 kW
3
2192005
C
Stratos GIGA-D 40/4-63/11-R1
≥0,4
IE5
DN 40
AQ1EGG
440 mm
10,7 kW
3
2192051
C
Stratos GIGA-D 40/4-63/11-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
440 mm
10,7 kW
3
2192419
C
Stratos GIGA-D 40/4-63/11-S1
≥0,4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
440 mm
10,7 kW
3
2192373
C
Stratos GIGA-D 50/4-53/11
≥0,4
IE5
DN 50
AQ1EGG
440 mm
11,6 kW
3
2192006
C
Stratos GIGA-D 50/4-53/11-R1
≥0,4
IE5
DN 50
AQ1EGG
440 mm
11,6 kW
3
2192052
C
Stratos GIGA-D 50/4-53/11-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
440 mm
11,6 kW
3
2192420
C
Stratos GIGA-D 50/4-53/11-S1
≥0,4
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
440 mm
11,6 kW
3
2192374
C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15
≥0,4
IE5
DN 50
AQ1EGG
440 mm
15,4 kW
3
2192007
C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15-R1
≥0,4
IE5
DN 50
AQ1EGG
440 mm
15,4 kW
3
2192053
C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
440 mm
15,4 kW
3
2192421
C
Stratos GIGA-D 50/4-62/15-S1
≥0,4
IE5
DN 50
Q1Q1X4GG
440 mm
15,4 kW
3
2192375
C
Stratos GIGA-D 65/3-40/11
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
430 mm
11,4 kW
3
2192008
B
Stratos GIGA-D 65/3-40/11-R1
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
430 mm
11,4 kW
3
2192054
B
Stratos GIGA-D 65/3-40/11-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
430 mm
11,4 kW
3
2192422
B
Stratos GIGA-D 65/3-40/11-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
430 mm
11,4 kW
3
2192376
B
Stratos GIGA-D 65/3-49/15
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
475 mm
14,7 kW
3
2192009
C
Stratos GIGA-D 65/3-49/15-R1
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
475 mm
14,7 kW
3
2192055
C
Stratos GIGA-D 65/3-49/15-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
475 mm
14,7 kW
3
2192423
C
Stratos GIGA-D 65/3-49/15-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
475 mm
14,7 kW
3
2192377
C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
475 mm
20 kW
3
2192010
C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5-R1
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
475 mm
20 kW
3
2192056
C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
475 mm
20 kW
3
2192424
C
Stratos GIGA-D 65/4-57/18,5-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
475 mm
20 kW
3
2192378
C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
475 mm
22 kW
3
2192011
C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22-R1
≥0,4
IE5
DN 65
AQ1EGG
475 mm
22 kW
3
2192057
C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
475 mm
22 kW
3
2192425
C
Stratos GIGA-D 65/5-65/22-S1
≥0,4
IE5
DN 65
Q1Q1X4GG
475 mm
22 kW
3
2192379
C
Stratos GIGA-D 80/2-31/11
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
440 mm
12,3 kW
3
2192012
B
Stratos GIGA-D 80/2-31/11-R1
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
440 mm
12,3 kW
3
2192058
B
Stratos GIGA-D 80/2-31/11-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
440 mm
12,3 kW
3
2192426
B
Stratos GIGA-D 80/2-31/11-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
440 mm
12,3 kW
3
2192380
B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
440 mm
15,8 kW
3
2192013
B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15-R1
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
440 mm
15,8 kW
3
2192059
B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
440 mm
15,8 kW
3
2192427
B
Stratos GIGA-D 80/3-40/15-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
440 mm
15,8 kW
3
2192381
B
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
500 mm
19,5 kW
3
2192014
C
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5-R1
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
500 mm
19,5 kW
3
2192060
C
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
500 mm
19,5 kW
3
2192428
C
Stratos GIGA-D 80/3-48/18,5-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
500 mm
19,5 kW
3
2192382
C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
500 mm
22,6 kW
3
2192015
C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22-R1
≥0,4
IE5
DN 80
AQ1EGG
500 mm
22,6 kW
3
2192061
C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
500 mm
22,6 kW
3
2192429
C
Stratos GIGA-D 80/4-53/22-S1
≥0,4
IE5
DN 80
Q1Q1X4GG
500 mm
22,6 kW
3
2192383
C
Stratos GIGA-D 100/2-22/11
≥0,4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
12 kW
3
2192016
B
Stratos GIGA-D 100/2-22/11-R1
≥0,4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
12 kW
3
2192062
B
Stratos GIGA-D 100/2-22/11-R1-S1
≥0,4
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
12 kW
3
2192430
B
Stratos GIGA-D 100/2-22/11-S1
≥0,4
IE5
DN 100
Q1Q1X4GG
500 mm
12 kW
3
2192384
B
Stratos GIGA-D 100/2-24/11
≥0,4
IE5
DN 100
AQ1EGG
550 mm
11,4 kW
3
2192020
B
Stratos GIGA-D 100/2-24/11-R1
≥0,4
IE5
DN 100
AQ1EGG
550 mm
11,4 kW
3
2192066
B