Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

Систем за комуникација LON

LON е систем за комуникација којшто како што дозволува вертикална комуникација меѓу нивоата на автоматизација, така со двожичните медиуми TP/FT10 дава можност за слободна топологија на мрежа.
Со LON се воведуваат профили коишто дозволуваат проектирање независно од производството. LON свесно се потпира на принципот на децентрализација. Дозволува директно вмрежување на омилените уреди без хиерархија во мрежата. Со помош на дефинирањето на повеќе типови медиуми и употребата на мрежни бројки, можа да се реализираат комплексни апликации дури и преку границата на медиумите. Логичното поврзување меѓу мрежни варијабли се одвива со помош на проектантниот алат и се чува во глобална проектантска база на податоци. За уникатната примена на производи со помош на различни производители се грижи дефиницијата на апликациските профили.

Решенијата од Wilo се базираат на профилот на функционирање LON 8120 за пумпи. Притоа објектот на пумпата во LON секогаш отсликува пумпен систем. Не е битно дали е прикачена една пумпа, двојна пумпа или постројка со повеќе пумпи. Во додатокот ќе пронајдете детали за поединечно поврзување на Wilo LON и проектирање на неопходната документација.

Преземање

Серија на моделот

 • Серија Stratos/Stratos-D/Stratos-Z

Интерфејси

 • Овој модел исто така содржи пригоден интерфејс

Преземање

Одговарачки документи

Серија на моделот

 • Серија Stratos GIGA
 • Серија CronoBloc BL-E
 • Серија CronoLine IL-E/DL-E (SW >= 1.29, LC dot matrix display; SW >=3.02, LC segment display)
 • Серија VeroLine IP-E/DP-E (SW >= 2.00, LC display)
 • Серија Helix EXCEL
 • Серија Helix VE
 • Серија Economy MHIE (SW >=3.00)
 • Серија Multivert MVIE (SW >= 4.00, 0...4 kW; SW > 3.00 5.5...22 kW)

Преземање

Одговарачки документи

Серија на моделот

 • Серија Wilo-Comfort CO..../CC
 • Серија Wilo-Comfort COR..../CC

Преземање

Одговарачки документи