Пребарување
Контакт
Е-пошта
Создавање каталог
Мои фаворити
Споредба на производи

CANopen

Highspeed интерфејс Wilo-CAN за висока динамика

Она што беше започнато со Stratos серијата, сега во Wilo е стандард: Wilo-CAN Highspeed интерфејс. Wilo-CAN одговара на индустриските стандарди CANopen и со самото тоа е отворен систем. Како прав Multimaster-Bus, дозволува спонтана комуникација. Ова обезбедува голема динамика - милион пати докажан стандард во автомобилскиот сектор.

Утврден механизам за пренос на податоци

За да може да се искористи високата динамика на CAN Bus и во индустриски примени без многу напор, стандардот CANopen нуди механизам за цикличен пренос на податоци и пренос преку настани.

CAN интерфејсите со 125 kBit/s се користат според стандардот ISO 11898.

Профилите на уредите овозможуваат единствена примена

На оваа основа се развиваат профили за различни класи уреди, коишто овозможуваат интерни операции и единствена примена на уредите. Профилот на уреди CiA 450 ги дефинира својствата на пумпата за течности. Wilo пумпите со собирнички интерфејс CAN одговараат уште веднаш на основата на сите профили на уреди CiA DS 301. Со помош на електронски податоци, возможна е употреба на вообичаените конфигурации на пазарот како SPS односно CANopen Bus.

Повеќе информации на темата CANopen ќе пронајдете во CAN автоматизацијата.

Преземање

Описи и дополнителни информации

Серија на моделот

 • Серија Stratos/Stratos-D/Stratos-Z со собирнички интерфејс CAN

Интерфејси

 • Овој модел исто така содржи пригоден интерфејс

Преземање

Одговарачки документи

Серија на моделот


 • Серија CronoLine IL-E/DL-E (SW >=4.00)
 • Серија VeroLine IP-E/DP-E (ab (SW >=3.00))
 • Серија Stratos GIGA
 • Серија Economy MHIE (SW >=3.00)
 • Серија Multivert MVIE
  (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
 • Серија Helix VE
  (1,1 – 4 kW SW >= 3.00; 5,5 – 7,5 kW SW >= 4.00)
 • Серија Helix EXCEL

Преземање

Одговарачки документи