Produktet Wilo dhe kompetencat e produktit

Performancë pioniere në sistem

Pompat janë pasioni ynë. Ne kemi motot që të ofrojmë për ju më shumë sesa pompa me fuqi të madhe dhe ekonomike. Sepse, në një botë që vjen e bëhet më shpejt dixhitale dhe më komplekse, zgjidhjet tërësore luajnë një rol qendror.

Prandaj ne zhvillojmë performanca pioniere në sistem, mbi bazën e teknologjive moderne, përdorimeve inovative dhe kompetence të lartë për integrim në sisteme komplekse. Përveç kësaj, ne ju mbështesim gjatë analizës, ju këshillojmë në mënyrë individuale dhe ju sugjerojmë zgjidhje të përshtatshme dhe ekonomike.

Me çdo produkt të ri Wilo dhe me shërbimin tonë të përgjithshëm ne ndjekim synimin për ta bërë planifikimin tuaj më të lehtë dhe më efikas. Me kërkesat më të larta për cilësinë dhe besueshmërinë dalin gjithmonë zgjidhje inovative dhe gurë kilometrikë për sektorin, të cilave mund t'u besoni plotësisht, sot dhe në të ardhmen.

Kompetencë sistemi në të gjitha situatat

Ne e dëshirojmë ta bëjmë planifikimin tuaj të thjeshtë dhe fleksibël sa të jetë e mundur. Prandaj, pompat tona lejojnë integrimin e shpejtë dhe pa problem në botë komplekse sistemi. Për këtë kujdesen p.sh. module të ndryshme ndërfaqeje dhe zgjatime për protokolle të shumta rrjeti për automatizimin e ndërtesave.

Besueshmërinë e shkruajmë me të madhe

Wilo mund të besohet si partner, si partner ju qëndrojmë në anën në mënyrë të besueshme dhe ju ofrojmë cilësi të klasës së parë: Për këtë ne, si lider të teknologjisë së sektorit, zhvillojmë gjithmonë produkte inovative dhe të sigurt për të ardhmen, të cilët integrohen lehtësisht në sisteme të ndryshme dhe punojnë aty në mënyrë efikase dhe të besueshme. Përveç kësaj, ne e lehtësojmë planifikimin me shërbimet tona me performancë të lartë dhe me ndihma moderne planifikimi.

Mësoni më shumë rreth shërbimit tonë përherë pa probleme

Fushat tona të zbatimit

Shërbimet e mirëmbajtjes së ndërtesës

Rëndësia e efektivitetit energjetik dhe burimeve, për arsye ekologjike dhe jo më pak ekonomike, shtohet ndjeshëm në të botë në të gjitha fushat e jetës. Edhe në përdorimin e ndërtesave aspekti i ekonomisë kthehet në fokus. Kjo kërkon në një masë gjithmonë e më të madhe zbatimin e sistemeve inovative me komponentë që harmonizohen në mënyrë optimale me njëri-tjetrin. Wilo ofron konceptin me efektivitet energjetik të nevojshëm për këtë, si për teknologjinë e ngrohjes, edhe për ajrin e kondicionuar. Fusha zbatimi për produkte dhe zgjidhje të sistemit janë si shtëpi me një dhe dy familje, edhe ndërtesa publike, ndërtesa industriale dhe zyrash, spitale dhe hotele.

Mësoni më shumë për produktet

  • Ngrohja
  • Ujë i pijshëm
  • Ajri i kondicionuar dhe ftohja
  • Energjia diellore dhe gjeotermike

Mësoni më shumë për kompetencën tonë të sistemit

Menaxhimi i burimeve ujore

Lënda e parë ujë është e çmueshme dhe po mungon gjithmonë e më shumë në të gjithë botën. Përpunimi i sigurt i ujërave dhe furnizimi me ujë paraqesin gjithnjë e më tepër një sfidë globale. Wilo ka zgjidhje profesionale për kërkesa gjithmonë e më komplekse për nxjerrjen e ujit të pijshëm dhe pompimin e ujit, si dhe për transportimin e ujërave të zeza dhe trajnimin e ujërave të zeza. Pompat Wilo dhe sistemet e pompimit Wilo për menaxhimin e burimeve ujore vendosin standarde në të gjithë botën në lidhje me performancën teknik për sa i përket efikasitetit dhe qëndrueshmërisë.

Mësoni më shumë për produktet për përdorimin e ujit të pastër

  • Rritje e presionit
  • Përpunimi i ujërave
  • Luftimi i zjarrit
  • Vaditja
  • Përdorimi i ujit të shiut
  • Heqja e ujit të patrajtuar

Mësoni më shumë për kompetencën tonë të sistemit të menaxhimit të burimeve ujoreKërkimi i serive të produktit